18 yaş altına BES teklifi Meclis’te

DOĞRU Öğür yeni tutum paketini Meclise sundu. Buna bakarak 18 yaşından küçükler, ferdî emeklilik sistemine dahil edilebilecek. Emeklilik hizmeti veren kuruluşlarındaki emeklilik birikimlerinin BES’e aktarımına imkan sağlanacak.

DOĞRU Fırka milletvekilleri, 18 gözyaşı şeş vatandaşların Ferdî Tekaütlük Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte mevcut hizmet sunucularının BES’e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki mecburi finansal sorumluluk sigortası kapsamı dışında mütezayit konuların baştan düzenlenmesini dahi içeren Sigortacılık ile Ayrıksı Bazen Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Aynı Yasa Mesabesinde Kararnamede Ayrım Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi’ni TBMM Başkanlığına sundu.

Eskimemiş pakete bakarak siftinlik ölçekli firmalara istihdam sağlamaları gibi cesaret garanti fonu destekli cesaret sağlanacak.

Mutedil vadeli program ve ölçülü vadeli mali plan’ın yegâne tıpkı belge haline getirilecek. Finansal abra ve kalkınma komitesi, finansal denge komitesi kendisine baştan yapılandırılacak.

Çekte ibraz yasağı kalkıyor

 

Share: