2020 eğitim bilimi için dönüşüm yılı olacak

Eğitim, değme aktarılma Türkiye’nin anne gündemi. 2020’dahi dahi anca olması bekleniyor. Çünkü hem Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı (MEB) hem bile Yükseköğretim Yerleşmiş (YÖK), yeni yılda, 2019’bile başladığı projeleri tamamlamayı, geliştirmeyi hedeflerken, kavi çok yıpranmamış projeyi de hayata geçirmeyi planlıyor. İşte MEB’mağara ve YÖK’ün Tabiiyet’e hususi adına açıkladığı 2020 hedefleri:

‘Hasat yılı olacak’

Milli Yetişek Bakanı Vazıh Selçuk:

Defa haritamız olan 2023 Eğitim Vizyonu’ndaki hedefleri, alay verdiğimiz takvim doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ve altyapı çalışmalarımız üzere kol arkadaşlarımızla vahim say harcadığımız tıpkı sene oldu 2019… Bu Bakımdan 2020 bizim amacıyla az buçuk dahi hasat yılı olacak… Ana bitme noktamız ise Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefiyle 2023 yılıdır.

 
Takvimi açık aynı programla ilerliyoruz. 2020’nin misil haritası da mahsus. Uçucu uygulamalarını yaptığımız projelerin hayata geçirilmesi, siftinlik ölçekte uygulananların talih geneline yayılması süreci var önümüzde.

“Zihayat Hoca Dinamik Gelecek” diye niteleyerek vizyonumuzun merkezine aldığımız öğretmenlerimize aksetmek, mesleksel ve şahsi yeterliklerini çoğaltmak amacıyla başlattığımız Sarıklı Bindi Noktaları Projesi, 2020’de tamamlanacak. Sene sonuna büyüklüğünde 957 ilçemizin tamamında faaliyetlerine başlayacak.

Öğretmenlerimizin tıpkısı araya gelmesine çevirici almak, ferdî gelişimlerini yedirmek amacıyla Öğretmenler Kupası Turnuvası, Öğretmenler Arası Güdük Öykü Yarışması düzenledik. Bu model organizasyonlara devam edeceğiz.

Çocuklarımızın deneyimleyerek öğrenmesini hedeflediğimiz Dizayn Ustalık Atölyeleri derakap Türkiye’nin ciharıyek yanına yayılıyor. 2020’üstelik umum ilçelerde yer bir iki 1 adet okulda tevessül etmek amacıyla toplam 10 bin atölye kurulacak.

“Eğitim Bilimi-İstihdam-Istihsal” ilişkisini güçlendirmek üzere mesleki eğitime yönelik çalışmalarımız devam edecek. özel sektör ve kamuyla imzaladığımız onlarca iş birliği protokolü gereği çalışmalarımız sürecek. İstihdam garantili okullarımızın sayısı artırılacak.

Özel çocuklara özel bağ

‘Saf Hoca ile Yetişek Buluşmaları’ kapsamında on binlerce öğretmenimizle benzeri araya geldik. 2020’bile dahi öğretmenlerimiz ve eğitim bilimi paydaşlarıyla buluşmaya, illerin eğitim sorunlarını ve projelerini masaya yatırıp ilbay, ilçebay, şehremini ve milli terbiye müdürleriyle müracaat etmeye devam edeceğiz.

Hususi çocuklarımız üzere 81 ilde yeryüzü az 1, toplamda 200 bindi eğitim odasını yeniden tasarladık. Eğitim hizmetlerinin kalitesini tezyit etmek üzere destek eğitim bilimi odalarının kullanılmamış standartlara göre kurulumu çalışmalarına devam edilecek.

 
Köylerde birleştirilmiş sınıf okutan 400 öğretmenimize mürebbi eğitmeni sertifikası verdik. Öğretmenlerimizi mesleki gelişimleri ve birleştirilmiş dershane materyalleri bakımından terviç çalışmalarına bitmeme edeceğiz.

Sınava hazırlanan öğrencilerimiz amacıyla benzer istifham kitapçıkları yayımlamaya, hoca ve öğrencilerimizin ferah ferah ulaşabilecekleri sayısal içerikler geliştirmeye devam edilecek.

2019’de öğrencilerimizin çevreye, doğaya duyarlılıklarını çoğaltmak, onların kültürel, toplumsal ve duyuşsal gelişimlerini katmak için rate atık, Milli Mücadelemizin güzergâhı olan şeş ilimizde ajanda ormanı tevlit kabilinden projeler gerçekleştirdik. Bu format projeler bitmeme edecek.

 
Yani giden metin haddinden fazla çalışmamız var. 2020 takvimimizde de yapılacaklar listemizdeki beherglas başlığın yanına arzu rahatlığıyla “tamamlandı” yazarak yılı bitirmeyi hedefliyoruz.

‘Liyakat’ geliyor

YÖK Başkanı Misilsiz Saraç:

Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projesi kapsamında Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite sayısını 15’e nüfuz etmek.

Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projesi kapsamında belirlenen Araştırı Üniversiteleri’nin karnelerinin açıklanarak 2020 yılı sonu itibarıyla güncellenmesi.

Arsıulusal öğrenci sayısının Son Teşrin 2020 itibariyle 190 bine ulaştırılması.

Yükseköğretimde Dijitalleşme Projesi kapsamındaki 16 üniversite sayısını 20’ye çıkararak bu üniversitelerde bile eksiksiz öğrenci ve tedrisat elemanlarına sayısal dönüşüm dersinin verilmesi.

Kalifiye ecnebi tabiiyetli öğretim elemanı ahiz standartlarının ilanı ve yürürlüğe konması.

Doktoralı koca havuzunun genişletilmesi; bu bağlamda 100/2000 Doktora Projesi kapsamında öncelikli alanlardaki doktoralı kayırıcı sayısını 5 bine hissetmek.

YÖK Akademik Kariyer Platformu Liyakat’ı hayata geçirmek.

Üniversitelerde toplumsal bilimlerle ilişkin ders havuzu inşa etmek ve bili-mühendislik-keyif bilimlerindeki öğrencilerin dahi bu havuzdan ders almalarını keşfetmek.

YÖK-Dersleri Projesi’ni infaz etmek.

Eğitim Bilimi fakültelerindeki eğitim bilimi talim süreçlerini revize etmek.

50/d kapsamında faziletli lisans yapan ve tezini mütemmim araştırı görevlilerinin doktoraya başlayana büyüklüğünde altı kamer boyuncu ilişkisinin kesilmemesi üzere girişimde bulunarak bunun amacıyla hazırladığımız yasa değişikliğinin hayata geçirilmesini temin etmek.

Yükseköğretim sisteminde hazırlıkları biten yasalı düzenlemelerin hayata geçirilmesi amacıyla lazım girişimlerde çıkmak.

Share: