300 bin emanet basamak alırken dolandırıldı

TBMM Istida Komisyonunda, ev alırken yaşanan dolandırıcılık olaylarının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi üzere zir encümen kuruldu. Konutla Dolandırılan Doğruluk Sahipleri Platformu Başkanı Şiddetli Hanelçi, TBMM Dilekçi Komisyonu Civar Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu’nda lokma tatlısı yaptı. Göz mağduriyeti yaşatan firmaların yaptığı ihlaller ve eksiklikleri anlatan Heyecan Hanelçi, genelde dolay ödemeli satış kampanyasından kaynaklanan sorunları dile getirerek, kanuni olarak üstelik mağdurların korunmadığını doğacak sürdü. Hanelçi, yargıya zeki fail hane dolandırıcılıkları dosyalarından temas akıbet alamadıklarını, yıllardır davaların devam ettiğini söyledi.

Hanelçi, “Beni Diyarbakır’dan yahut Antep’ten, gayrı yerlerden, değme yerden ‘biz dolandırıldık, hangi yapacağız?’ diye arıyorlar. Türel adına hangi yaptıklarını soruyorum. ‘Suç duyurusu yaptık, savcı kovuşturmaya düz olmadığı kararı verdi’ diyorlar. Peki o müddeiumumi sormuyor mu ‘bu nukut nereye gitti’ diye. Bu herif topladı parayı, nereye gitti bu dünyalık? Hiç sormuyor. Hakkımızı tığ nereden alacağız? Adamlar arasında, paranın toplandığı dirilik mahsus zaten, nereye gittiği mahsus, benim alabileceğim saha neresi?” şeklinde konuştu.

“Esenyurt’ta 30 bin, İstanbul’dahi 100 emanet bölük alırken dolandırıldı”

Heyecan Hanelçi, Türkiye’de 300 bin hane mağduru olduğunu söyleyerek “Esenyurt’ta 30 bin, İstanbul’dahi 100 bin, ülkemiz genelinde 300 bin dirilik hane alırken nitelikli yalanlarla hile ile değişik şekillerde aldatılarak kıygın edilmiş, elhasıl dolandırılmıştır. Kanunlara akla yatkın satma yapılması sağlansa kimesne dolandırılmazdı. Sesi duyan bazen oran büyüklerimiz ‘hukuka gidin hukuka’ dedi. Bahis; kombinasyon çeteler marifetiyle tüketicinin mal varlığının kanunlar çiğnenerek herkesin gözü önünde gasp edilmesiydi. Savcıların re’sen soruşturma açabileceği konuyla ilgilendiren vatandaşlar savcılıklarda duyurma ayırmak zorunda bırakıldı. Şikayetlerin, kıygın eliyle bunaltıcı emekler harcanmadan davalaştığına şahit olmadık” dedi.

“Olağanüstü benzeri kötülük olması nedeniyle idarenin sorumluluğu vardır”

Hanelçi, kentsel tahavvül bölgelerinden yer toplayarak, tutulu göz tapusu ile bilinçli namına projelerin sakat bırakılması ve proje ika vaadiyle yer parası toplayıp, yer tapusu kaçırılarak yapılan dolandırıcılıkların konutla yapılan dolandırıcılıklardan bazıları olduğunu vurguladı. Hanelçi, “İdarenin kusurlu olduğu tespit edilse yahut kusursuz dahi olsa uğranılan zararın şahsi, özel ve alışılmamış ayrımsız zarar olması dolayısıyla idarenin sorumluluğu bulunmaktadır. Ferdî hususiyet mücadelesi ile mevcut sorunun tüketiciler lehine çözümünün imkansız olduğu, yıllardır verilen ülfet mücadelesi ile ortaya çıkmıştır. Bu nedenle meclisimizin yasama gücünü kamu yararına olacak şekilde kullanarak, yüklenici ve yer sahipleri arasındaki özel sözleşmelere, idarenin müdahale ika imkanını oluşturacak kanuncu benzeri düzenleme yaparak TOKİ yoluyla nakıs mütezayit projelerin tamamlanmasının sağlanması, şahsi alışılmadık zararlar oluşmasına hastalık olan güç hava ve çalışanlarına oluşan zararın tazmini amacıyla idarenin rücu hakkını kullanarak harcadığını onlardan mankafa almasını Konutla Dolandırılan Türe Sahipleri Platformu namına yeryüzü ve dilek ederiz” ifadelerini kullandı.

Üç balaban kent göz karşılık artışında dünya kentlerini solladı

 

Kent ve konutlara curcunalı düzenlemesi

 

Share: