6 ay süresince sülale alanlar dikkat

BM Hususiyet Komisyonu Başkanı İzzet Doğan, konutta KDV ve tapu harcı indirimi döneminde fazladan ödenen giderlerin anlayışsız alımı amacıyla, “icra takibi” ve “mütemmim mahkemeleri”hangi başvurulmasını önerdi.

Tüketici Referans Merkezi (TBM) Ülfet Komisyonu Başkanı İzzet Doğan, inşaat sektöründeki durgunluğun giderilmesi ve sektörün baştan canlanması için Bakanlar Kurulunun aralarında konutta KDV ve tapu masraf indiriminin da bulunduğu düzenlemesinin 31 Ilk Teşrin 2018 tarihinde son ereceğini anımsattı.

Yüzdelik 18’den yüzde 8’e düşürüldü

Doğan, yaptığı açıklamada, “Hane alımlarında 2016 ve 2017’da uygulanan KDV ve tapu harcı indirimleri Biçimsel Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 5 Mayıs ile 31 Teşrinievvel 2018 tarihleri arasındaki dönemde da meri olup, 150 m2’den nazik konut teslimlerindeki yüzdelik 18 olan KDV oranı yüzde 8’e, tapu harç oranı da tıpkı dönemde yüzdelik 4’deri yüzdelik 3’e düşürülmüştür.

Bu indirimli oranlar çabucak konut ve işyeri alımlarında muteber olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacaktır” dedi.

Faizler 0.98’e çekildi

İnşaat sektörünü ihya etmek, ayrıca özellikle düşük ve mutedil gelirli aileler atılmak için, seçme ailenin konut sahibi olabilmesi üzere bazı bankaların yüzdelik 2.33’leri aşan göz kredilerini, rate konutlar için maksimum 500 bin liraya kadar atılmak amacıyla yüzde 0.98’lere çektiklerini tamlayan Doğan şöyle devam etti:

3 bin teklik caba alanlar var

“Tapu harçlarında yapılan indirimle, 300 bin teklik benzeri lüp tapu masrafı 12 bin liradan 9 bin liraya düşürülmesine rağmen gâh firmalar, hane veya işyeri alıcısından 9 bin lira hesabına esasen 12 bin liralık aldılar.

“Yani tapu harcını yüzdelik 3 yerine yüzdelik 4 ten hesapladılar. De Formel Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 31 Ekim tarihine büyüklüğünde yapılan 150 m2’nin üzerindeki göz teslimlerindeki yüzde 18 olan KDV oranı yüzdelik 8’e indirildiği halde aynı kısım firmalar devlete yüzde 8 KDV verdikleri halde alıcılardan yüzdelik 18 üzerinden KDV tahsil ettiler.

Dublör karar bulunuyor

“İstanbul 8. Mütemmim Mahkemesinin bu konudaki emsal kararı eş şekilde zarara uğrayan tüm göz alıcılarına benzer oluşturmaktadır.

“Buna bakarak bölük satışı işleyen yapım şirketi ile kamera arasında basamak veya işyeri satışı üzere noterden düzenleme şeklinde koca vaadi sözleşmesi yapılması gerekmektedir.

“Fakat zaman zaman vandöz ve müşteri beyninde oluşan yiğitlik nedeni ile masraf muafiyeti getirilmesine karşın noterlik senedi yapılmamakta ve yapım tamamlandığında satıcı firma, alıcıya konutun tapu kaydı intikalini gerçekleştirmektedir.

“Fakat bazı inşaat firmaları, tapu devri yapılırken düzenlediği masarif listesine notere masraf vermiş gibi bire bir eşit eklemekte ve bir nice almaç birlikte bu nahak bedelin farkına varmadan ödemektedir.

Mahkemeye başvurun

“Bu esnada, gerek KDV, gerekse tapu harcı ve emlak ön alım sözleşmesi nedeni ile yapılan yolsuzlukları fark fail ve iadesini isteyen alıcılara inşaat şirketleri, ferasetsiz ödemelerini uzun antlaşma sonrasına sarkıtmakta ve alıcıların bu nahak yere tahsilatla ilgilendiren istedikleri repo taleplerini da ret etmektedirler.

“Konut teslimlerindeki İndirim uygulanmamış tapu harçları, KDV ve koca vaadi sözleşmesi yapılmadığı halde kâtibiadil giderinin öğrenim edildiği durumlarda, alıcılar bu nahak yere bedellerin makbuzlarını buyurmak istemeli, caba alınan bedellerin iadesi ve ansız ifa yapıldığında aradan geçen müddet amacıyla ret edilen repo talepleri üzerine ya ilamsız yürütme takibi yapmalı yahut Tüketici Mahkemelerine başvurmalıdır.”

Share: