Ahzüita merkezleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Ticaret Bakanlığının Ahzüita Merkezleri Karşı Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna bakarak, büyükşehir olan yerlerde kaza belediyelerinin mülkiyeti ve sınırları zarfında bulunan arsalarda nesir edilen, bölük sayısı aksiyon yeri sayısından aşkın olan muhtelit projelerde, yapı ruhsatı, yapı istimal izin belgesi, hareket yeri açım ve say ruhsatını ödeme, tebdil ve yenileme yetkileri kaza belediyesine verildi.

Ticaret Bakanlığı, yönetmeliğe uymaz debi edenler amacıyla öngörülen yönetimsel servet cezalarını aplikasyon yetkisini mülk müdürlüklerine devredebilecek. Nezaret daha geçmiş bu yetkisini merkezde İç Ticaret Genel Müdürlüğü, taşrada toprak müdürlüğü vasıtasıyla kullanabiliyordu.

Alışveriş merkezine çatı ruhsatı, çatı istimal müsaade belgesi, gelişim yeri küşat ve say ruhsatını ita, değiştirme ve restorasyon yetkisi, büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyesine, değişik yerlerde şehremaneti sınırları ve mücavir alanlar içinde ilişkin belediyelere, uray sınırları ve mücavir alanlar dışında ise il hususi idarelerine ilişik bulunuyor.

Share: