Ar-ge harcamaları arttı

Karışık yetersiz içi Ar-Ge harcaması 2020 yılında bire bir geçmiş yıla bakarak 9 milyar 3 milyon TL artarak 54 bilyon 957 milyon TL’ye yükseldi.

Ar-Ge harcamasının karışık güçlükle içi hasıla (GSYH) içindeki payı %1,09 oldu

Karışık ancak içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2019 yılında %1,06 iken, 2020 yılında 5 trilyon 46 bilyon 883 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı %1,09’a yükseldi.

Bildirme fazla Ar-Ge harcaması mali ve finansal olmayan şirketler marifetiyle yapıldı

Ar-Ge harcamalarında mali ve finansal sıfır şirketler %64,8 ile sunma şişman paya cemaat olurken, bunu %28,4 ile yükseköğretim takip etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar eliyle yapılan Ar-Ge harcamalarının dahi hapishane  olduğu umumi mehabet Ar-Ge harcamalarının hep Ar-Ge harcamaları  içindeki payı ise %6,8 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları %52,8 ile arz şişman harcama kalemini oluşturdu.

Finansal ve finansal olmayan şirketler Ar-Ge finansmanında %57,2 ile geçmiş  tam meydan aldı

Ar-Ge harcamalarının 2020 yılında %57,2’si mali ve mali sıfır  şirketler vasıtasıyla akçalanmış edilirken genel çap Ar-Ge  harcamalarının %28,4’ünü, yükseköğretim %12,3’ünü, mahdut dışı kaynaklar %2,0’ını ve güçlükle içi gayrı kaynaklar %0,1’ini akçalanmış etti.

Cümle antlaşma eşdeğeri cinsinden 199 bin 371 Ar-Ge personeli çalıştı

Bütün ahit eşdeğeri (TZE) cinsinden 2020 yılında mecmu 199 bin 371  güç Ar-Ge personeli namına çalıştı. Sektörler fiktif ile dağılımına  bakıldığında ise TZE cinsinden mecmu Ar-Ge personelinin 2020 yılında %65,3’ü mali ve mali sıfır şirketlerde, %29,9’u yükseköğretimde ve %4,7’si kar amacı sıfır kuruluşların dahi dâhil edildiği umumi çap  sektöründe vadi aldı.

TZE cinsinden eş Ar-Ge personelinin oranı %31,9 oldu

TZE cinsinden karı Ar-Ge personel sayısı, 2020 yılında 63 bin 655  birey ile hep Ar-Ge personel sayısının %31,9’unu oluşturdu.

Sektörler fiktif ile TZE cinsinden eş Ar-Ge personel oranı mali ve  mali olmayan şirketlerde %26,0, kar amacı sıfır kuruluşların dahi  dâhil edildiği umumi devlette %30,1, yükseköğretimde ise %45,1 oldu.

Ar-Ge personelinin %32,1’i doktora veya eşdeğeri eğitim seviyesine  ehil

Ar-Ge personeli tahsil durumuna bakarak incelendiğinde, Ar-Ge  personelinin %33,1’inin lisans terbiye düzeyine erbap olduğu görüldü.

Bunu sırasıyla %32,1 ile doktora veya eşdeğeri, %24,6 ile faziletli  lisans, %5,1 ile patika yüksekokulu ve %5,1 ile lise ve altı  kategorileri izleme etti. TZE cinsinden Ar-Ge personelinin terbiye  durumuna göre dağılımı ise sırasıyla  %45,7 ile lisans, %21,4 ile  faziletkâr lisans, %19,0 ile doktora veya eşdeğeri, %7,2 ile çığır  yüksekokulu ve %6,8 ile lise ve şeş terbiye düzeyi şeklinde oldu.

Share: