Araştırı: Rum çiftçisi İngilizlerin atası çıktı

BENDE’nin önde gelen eğitim bilimi kurumlarından Harvard Üniversitesi’nde yapılan tetkikat, İngilizlerin kökenine dair bilinmeyenleri ortaya çıkardı. İnsan genetiği üstüne önde mevrut tıpkı bilirkişi olan Harvard Üniversitesi’nden Prof. David Reich eliyle yönetilen kol, İngilizlerin kökeninin gerçekte Küçük Asya’daki Türk çiftçilerden geldiğini ortaya koydu. Fakat İskoçlar için durumun değişik olduğu bildirildi.

İngiltere merkezli Nature dergisinde yayımlanan makalede, İngiliz halkının esasen 11 bin sene önceki bölgede bulunan orion-toplayıcı nüfusun bir parçası olmadığı aktarıldı.

Anadolu ile bağlantı 

Yapılan araştırmalarda, İngiliz soyunun, Avrupalı çiftçilerden geldiği, Avrupalı çiftçileri oluşturan topluluğun ise adaya 6 bin sene ilk ulaşan Rum çiftçileri ile bağlantılı olduğu aktarıldı. Biraz beniz sene ortamında bu önceki Avrupalı çiftçiler, yerli İngiliz nüfusunun yüzdelik 99’undan fazlasının yerini aldığı belirtildi.

İngilizlerin gerçek hikayesi akıbet dönemde zorlu çok yol konuşulup yazıldı. Buna göre, kısaca 3 bin yıl önce İngilizler Fransa üzerinden adalara nazik ayrımsız akın düzenledi. Bu akın, herif popülasyonu genetiği üzerine önde gelen tıpkısı eksper olan Harvard Üniversitesi’nden Prof. David Reich yoluyla yönetilen haddinden fazla disiplinli geniş aynı kol eliyle anlaşıldı.

Rum’dan çıkış

Nazik Britanya’daki modern herif varlığı, değişen iklimin ayrımsız işleviydi. Akıbet Buz Devri sırasında, Britanya’nın çoğu buzullarla kaplıydı ve muhtemelen cümlesi yaşanmaz durumdaydı. Ancak, Yıldız Denizi’ndeki buzulların birbirine kilitlenmesi ile Doggerland üzerinden Avrupa’ya bağlandı. Tahminî 14 bin sene önce, buzullar Britanya’dan çekilmeye başladığında, hem zooloji hem birlikte insanlar adaya hoşgörüsüz döndüler. 11 bin 12 bin yıl ilk esas kıtadan mevrut orion-toplayıcılar eliyle sürekli olarak işgal edildi.

Reich, bu inovasyonun evvel Rum’nun güneyine ve arkası sıra Avrupa’ya kısaca 8 bin 500 sene ilk yayıldığını açıklıyor. İlk çiftçilerin ilk adına Anadolu’ya yerleştiği ve burada 6 bin sene geçmiş Avrupalı çiftçilerle tanıştıkları ifade ediliyor. Bu çiftçilerin henüz bilahare Nazik Britanya ve İrlanda’ya kafile ettiği aktarılıyor.

Genetik analizlerin gösterdiğine bakarak, yerel orion-toplayıcıların az daha soyu tükendi ve çoğunun yerini nesiller evvel Anadolu’dan gelen çiftçiler aldı.

Kültürel değişimler yaşandı

Ortak edip Ian Armit, ağız ağıza kazı bilimsel buluntuların İngiltere’deki bu evvel çiftçileri Anadolu’nun önceki çiftçileriyle bağdaştıramayacağını söylerken, “Küçük Asya’dan çıkışla İngiltere’ye varış ortada binlerce yıl geçti. Rum tarımcıları ile evvel İngiliz çiftçiliği ortada birçok kültürel transformasyon yaşandı.” ifadelerinde bulundu.

Çalışmanın yazarı, “Ancak bu geçmiş çiftçiler, İngiliz kazı bilimsel kayıtlarında gözlemlenebilir yenilikler getirdiler. Söz Gelişi, aşikâr taş döneminde geçer not aletler ve çömlekçilik kumkuma getirdiler Armit, “İneği ve özge yerli hayvanları ve bitkileri üstelik adaya onların taşıdığı söyleniyor” dedi.

Bugünün İngilizleri yani Iri Britanya’nın güneydoğusunda cıvıl cıvıl insanlar er dönüş Avrupalı ​​çiftçilerin soyundan geliyor. Ve bu onları İskoçlardan ayırıyor…. Evet bu lacerem gerçekleşti?

Fransa etkisi

Cevap, araştırmacıların vahiylerinde yatıyor: 2 bin 800 ila 3 bin 300 yıl önceki, Orta ila Geç Bronz Çağı boyunca insanların cenup İngiltere’ye iri benzeri kafile düzenlediğine inanılıyor. Nüfusun yarısından fazlasını değiştiren bu göçten kuzey bölgeler ve İskoçya etkilenmezken, budunsal temel üstünde nazik bir takı yaptığına inanılıyor.

“Bu insanlar nereden geldi?” sorusunun yanıtını ise Reich veriyor. “Fransa, şişman olasılıkla: Analizlere bakarak, kalıtım bilimi namına Geç Tunç Çağı’ndaki cenup İngilizler, Fransa’daki Geç Tunç ve Çıpa Çağı popülasyonlarına çokça benziyor.”

Reich, “Kalıtım Bilimi verilerden, Her Bir kültürü geldikten sonraları Erken Tunç Çağı’nda, kuzey ve güney Britanya’dahi bozkır atalarının ve ekinci atalarının oranlarının bire bir olduğunu biliyorduk” diyor. “4 bin 500 yıl öncesinden günümüze, güney Britanya’dahi rençper atalarının oranını yükselten, ancak İskoçya’birlikte olmayan bir husus oldu. Belli ki büyük bir madde oldu. Ne olduğunu bilmiyorduk ama İngilizlerden henüz beş altı rençper ataları olduğu için Saksonlar olmadığını biliyorduk.”

İngiltere’ye balaban kafile

Tansık tıpkı şekilde, grup, mukayese üzere İngiltere’deki ve Ölçülü ve Batı Avrupa’daki ilişik Geç Bronz Çağı ve Çıpa Çağı’ndan henüz aşkın kalıtım bilimi fen topladı. Kısaca 3 bin 000 sene evvel (Geç Tunç Çağı) önceki Avrupalı ​​çiftçilerden cenup İngiltere’ye nazil bire bir herif akını olduğu sonucuna vardılar.

Reich, bu eşhas amacıyla “Nazik olasılıkla Fransa’dan geldiler ve elan geçmiş göçler Hollanda kadar elan şimal yerlerden gelmiş gibi ancak kanıtlanmamıştır” diyor.

Peki İskoçlar ve İrlandalılar ki? Elan ahir göçlerden daha bir iki güçlük ile kısaca 4.500 yıl geçmiş bozkır Bell Beaker göçmenlerinin elan doğrudan torunlarıdır.

Reich, bu ölçüsüz eş değişimini aşina aynı zeminde resmediyor: Stonehenge.

Stonhenge’nin inşaatçıları

Stonehenge, er dolaşma Avrupalı ​​çiftçilerin evvel akınının torunları yoluyla nesir edildi. Ancak bu çiftçilerin yerini henüz sonraları bozkır halkının torunları aldı.

Reich, Romalılar çekildikten 1600 sene evvel İngiltere’ye evvel İngilizceyi getiren Saksonlar üzere elan sonradan akınlar olduğunu ve bunun birlikte az çok erdemli bir zat devri ile sonuçlandığını belirtiyor. “Ve belki bile elan keşfedilmemiş başka koca hareketleri üstelik vardı.” diyor.

Yapılan araştırmalarda, İngilizlerin ataların sadece yüzdelik 0,1’inden elan azının Buz Devri azalırken gelen orijinal orion-toplayıcılardan geldiği ortaya çıkarılırken, İngilizlerin, Fransız ve Türklerle eş kalıtım bilimi üstüne düşündüklerinden elan çok eş yönleri olduğunu de ortaya koydu.

‘Ortak çok ataları vardır’

Reich, “Dünyanın değme durumunda, gün öncesinden devamlılık, saffet fikrini, kalıtım bilimi veriler ışığında gitmek pres” derken, günümüz popülasyonlarının genellikle uzak bölgelerden mevrut iri ölçekli hareketlerin sonucu olduğuna dair kanıtların haddinden fazla zihayat olduğunu üstelik belirtti.

Harvard profesöründen ‘dünya dışı yaşam’ açıklaması

 

“rastgele bölgedeki insanlar, binlerce sene önce tıpkısı bölgede yaşayanlardan az daha değme ahit eş haddinden fazla az ataya sahiptir” dedi.

Dünyanın yeryüzü zengin üniversitesi Harvard

 

Share: