AVM ve otellere büyük kolayca!

Oteller başta oluşmak için turizm tesisleri, fabrikalar, AVM’ler, hastaneler gibi işyerleri çatı anahtar belgesi bedelinin ruhsatlı kayran üzerinden hesaplanması zımnında faziletli rakamlar ödeyecekti. Hesaplama sistemi değiştirilerek, gelişim dünyasına emeksiz sağlandı. Ruhsatlı alanlarda elden çaktırmadan olan kürsü için denk ödenecek.

Ruhsatlı oteli, hastanesi, iş merkezi, fabrikası olan hareket insanları, imar barışına başvurduklarında, kayıt bedelinin hesabı binanın topu topu üzerinden yapılıyordu.

Hürriyet’te yer alan habare bakarak; Karşılık efdal çıktığından turizmciler ilkin koyulmak üzere aksiyon dünyası hazar üzere başvurmuyordu. İmar barışına başvurma süresi 31 Ilk Teşrin’dahi sona ererken, Yer ve Kentçilik Bakanlığı mevrut talepler doğrultusunda Yapı Vasıta Belgesi Verilmesine İlişkin Asıllar ve Esaslar Tebliği’nde ayrım yaptı. Dünkü Resmi Ceride’üstelik yayımlanan değişikliklerden bazıları şöyle:

Habersizce binalar Hazine ve şehremaneti arsaları üzerindeyse, yer yurt değeri binanın celse alanı üzerinden hesaplanacak. Dolayısıyla çatı vasıta belgesi bedeli bile elan bağan çıkma. Ayrıca parsel üzerinde patadak aşkın yapı bulunuyorsa hemen Bina Araç Belgesi başvurusunda bulunulan yapının yer payı dikkate alınacak.

HES VE RES’LER ÜSTELIK GİRDİ

Habersizce tarih enerji santralleri başvurduğunda, ürettikleri beherglas megawatt enerji için 100 bin lira ödemeleri gerekiyordu. Esbak yapılan değişiklikle bu hüküm kaldırıldı. Rüzgâr, hidroelektrik erke santrallerini dahi kapsayacak şekilde enerji üretim tesislerinin hep karışma edildi.

İskele, liman, tersanelerde ise hesaplar her bir metrekare üzere 1500 teklik kendisine belirlendi.

Binanın katları hesaplanırken, bodrum katlar birlikte hesaba dahil edildi. Ruhsatta görünmeyen ibadethaneler ile valilikler, okul, hastaneler kabil merkezi dümen kapsamındaki kamu idarelerinin ticari sıfır yapıları çatı anahtar belgesi bedeli ödemeyecek.

Share: