Aymazlık düzeninin cinselliğe etkisi

Söz Gelişi Eşeysel işlev bozukluklarına bildirme haddinden fazla gaflet apne sendromunda rastlanır. Uykusuzluk tensel işlev bozukluklarına bozukluk tür mi? Rum Afiyet Merkezi’nden Nörolog Dr. Vedat Sözmen uykusuzluğun, sebebine tutkun namına eşeysel sorunlara nöbet açabildiğini söylüyor. Seksüel işlev bozukluklarına yeryüzü çok uyku apne sendromunda rastlanır. Aymazlık apne sendromu olan kişilerde alelumum zaten ayrımsız seksüel isteksizlik ve tensel işlev bozukluğu görülür. Bilfarz birine uyku apne sendromu teşhisi konulurken “Horlama var mı, dalgı sırasında nefes durması var mı, geceleyin terlemeleri oluyor mu? Kabilinden ara sıra mutat sorular sorarız. Bu soruların birlikte kişiye “Cinsel fonksiyonlarda ayrımsız tenakus var mı?” sorusunu birlikte yöneltiyoruz. Bunların kâffesi elbette kim aymazlık apnesi sendromuna meni etmez ama bunlarla beraber cinsî fonksiyonlarda dahi bire bir sekte olduğunu söylerse hastayı gaflet apne sendromuna elan mümasil düşünürüz. Neden dalgı apnesi olanlarda seksüel fonksiyon bozukluğu daha fazla görülüyor? Uyku apnesi olanlarda genel namına kandaki oksijen seviyesi düşer ve bu nitelik kişilerde yağ oranının artmasına illet olur. Kandaki müvellidülhumuza seviyesinin düşmesi cinsî fonksiyonun yeterince hesabına getirilememesine hastalık olur. Benzeri üstelik tekrar benzeri şekilde aymazlık bozuklukları, devir ortamında halsizlik, konsantrasyon bozukluğu ve bezginlik yaptığı için can akşam eve geldiğinde doğrusu halsiz ve uykulu oluyor. Onun amacıyla doğrudan daldırmak istiyor, bu üstelik cinsî isteksizliğe sebep oluyor. Ayrıca o uykusu birlikte metin olmadığı için bire bir işe yaramıyor bu gaflet. Yapılan araştırmalar gaflet uykusu apne sendromu olan bireylerdeki cinsel sorunların dolaşımdaki testosteron miktarının azalmasıyla münasebetli olduğunu ortaya koymuştur. Dalgı apne bozukluğuna sınırlı sertleşme bozukluğu olan hastalarda apnenin cerrahi yahut CPAP ile tedavisinden sonra balaban olasılıkla testesteron düzeylerinin de normale gelmesine tutkun namına sertleşme bozukluğunda salah saptanmıştır. Bilindiği kabilinden testosteron erkek ve kadında tensel dürtü ile münasebetli bir hormondur ve kandaki düzeyi stresten, gaflet uykusu ve duygudurumdaki değişikliklerden etkilenir. Tensel sorunlara bozukluk olan tıbbi bire bir sebep saptandığında, psikolojik nedenler varolan seksüel sorunu zıt etkileyeceği amacıyla bu hastaların psikiyatrik açıdan birlikte desteklenmesi tedaviyi müspet etkiler. Uyku sırasında vücudun salgıladığı hormonların uykusuzluk sırasında salgılanamamasının tıpkı etkisi oluyor mu cinsel fonksiyonlarda? Haddizatında bu konuda kemiksiz ayrımsız molekül yok.Fakat uykusuzluk halinde stres hormonlarından kortizol salınımının arttığını ve testesteron salınımının azaldığı, bu hormonların düzeylerindeki değişikliklerin tensel istekte azalmaya illet olduğunu gösteren araştırmalar var. Rical kadınlara bakarak daha mı fazla mı etkileniyorlar bu durumdan? Uykusuzluk, hem kadını hem dahi erkeği cinsî yönden etkiliyor. Ancak, erkekler istikşaf sırasında seksüel isteksizliklerini kadınlara bakarak daha çok dile getiriyorlar ve arkalama arayışına giriyorlar. Cinsel isteksizlik ve uyarılma sorunları olan kadınlar seksüel ilişkiye çalışkan namına katılabilir, ancak erkekte sertleşme problemi eşeysel ilişkiyi imkansız ve bıkılmayan kılar. Bu nedenle, kadınlar genellikle bunu bir dava olarak dile getirmezler. Vardiya sistemiyle evet üstelik şeb hizmet etmek zorunda olanlar şüphesiz etkileniyor bu durumdan? Vardiyalı çalışanların, faaliyet saatleri dolayısıyla gaflet uykusu saatlerinin sonsuz değişmesi dolayısıyla gaflet düzenlerinde daima kayma oluyor. Nazari namına aynı takım saatinin arz geç bir hafta süresince değiştirilmesi gerekiyor. Eğer ayrımsız haftayı geçerse kişinin dirim bilimsel ritmi etkileniyor. Yani haddizatında çalışanın o takım saatlerine uzlaşma sağlamaması gerekiyor. Hakeza çalışan insanlar, zaman zaman güneş uyudukları amacıyla cinsî işlev bozuklukları birlikte ortaya çıkabiliyor. Zira gün uykusunun kalitesi tün uykusuyla benzeri olmuyor. Hangi büyüklüğünde perdeler kapatılsa, tarih ışığı engellense üstelik geceleyin karanlığındaki ve sessizliğindeki kabil nitelikli bir dalgı ortamı olmuyor. Kol sisteminde çalışanlarda genel adına yaşam kalitesinde tedenni olduğundan bu hem uykuyu hem bile tensel yaşamı hırçın etkileyebilir. Yaş ile uykusuzluk birleştiğinde seksüel fonksiyonlardaki etkisi artıyor mu? Gözyaşı ilerledikçe elhak gaflet bozuklukları, alelhusus gaflet-apne sendromu, henüz fazla ortaya çıkıyor. Çünkü bu dönemde hanay az buçuk daha hareketsizleşiyor, koca elan birkaç yoruluyor, buna paralel yerine da gaflet saatleri kaymaya başlıyor.Yaşla gelişigüzel, şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterin yüksekliği ve geçer ilaçlar kadar ayrıksı tibbi nedenlerle cinsî fonksiyonlarda ister istemez tenakus oluyor. Bu ikisi birleştiğinde tensel performansı bittabi ki münasebetsiz etkiliyor. Aşkın uyumanın eşeysel fonksiyonlara benzeri etkisi türlü mi? Çok uyumanın seksüel fonksiyona doğrudan tıpkısı etkisi gayrimümkün. Amma çok uyuma şöyle ayrımsız sorun yaratabilir. Çok uyuyunca eğin kortizolu çokça çok salgılıyor, kortizol salgısı artınca bile kilogram artışı oluyor. Bu nedenle gövde hantallaşıyor ve hareketler zorlaşıyor. Bu üstelik seçkin soy fiziki ve zihnî işlev kadar tensel fonksiyonları dahi damarı bozuk yönde etkiliyor. Uyku ve cinsellik beyninde tıpkı üstelik şöyle benzeri muamele var. Eşeysel işlev bozukluklarını belirlemek üzere kişiye dalgı testi yapılıyor. Uykunun kuşkusuz benzeri belirleyiciliği var bu testte? Gaflet testi yardımıyla hastanın tensel probleminin ruhsal mi yoksa organik mi olduğunu kesme yerine anlayabiliyoruz. Psikiyatrist ve ürologlar ara sıra bunu fark edemediklerinde nokturnal penil tümesans testi yapmamız için bizden yardım isterler. Nasıl gerçekleştiriliyor bu imtihan? Bu testte, dalgı testinde kullandığımız bilcümle EEG ve ihtisas elektrotlarının birlikte hastanın eşeysel organının konusunda üstelik halka şeklinde tıpkı elektrot takarız. Cinsî fonksiyonu alışılagelen olan değme eş normalde, uykunun, REM dönemi dediğimiz, rüyaların fakat psikolojik nedenlerle beceriksizlik faal kişilerde alelumum sabaha alın, uykunun REM dönemi dediğimiz rüyaların genişlik çokça görüldüğü periyodunda ereksiyon haline bedii. Bu testi uyguladığımızda, şayet uykuda ereksiyon oluyorsa kişide örgensel tıpkı dava olmadığını, sorunun psikolojik olduğunu anlıyoruz. Ancak eş o tam ereksiyon olamıyorsa sorunun uzvi olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Bu imtihan yüzdelik 100’e andıran bir akıbet veriyor. Uygulaması süssüz mı bu testi? Haddinden Fazla ağırlık birlikte aynı imtihan değil amma hastalara söylediğimizde bu metin hoşlarına gitmiyor genellikle. Zira erkekler tensel organlarına tıpkısı elektrot takılmasından hoşlanmıyorlar. Ama gerçekte uyku testi seksüel işlev bozukluklarının belirleme edilmesinde kebir tıpkı şan oynuyor. Rical bu testi yaptırsa hayatında neler kolaylaşır? Öncelikle teşhis konur. Sertleşme sorunun temelinde ruh bilimsel nedenler yatıyorsa bu ortaya çıkar ve bu tanıya müteveccih tedavi uygulanır. Eğer sav psikolojikse mutluluk çubuğu, çare gibi otama yöntemleri hesabına terapiye yönelinir. Ama tabiatıyla bu de tedavinin kolaylaşacağı anlamına gelmiyor. Akıbet yerine bu konuda erkeklere ne önerirsiniz? Uykularını eğlenceli aynı şekilde alsınlar. Ellerinden geldiğince tıpkısı saatte uyuyup benzeri saatte kalksınlar, gaflet süresine olduğu büyüklüğünde uyudukları saatlere da özen etsinler, yatak odasını mektup kavramak, TV esermek, yemek yemek üzere ayrıksı amaçlar amacıyla kullanmasınlar. Elhasıl dalgı hijyenine özen etsinler. Zira gaflet uykusu hijyeni hangi büyüklüğünde gür olursa tensel fonksiyonlar dahi o büyüklüğünde gür peki.

Share: