Bakan Çekicilik açıkladı! Eskimemiş dolaşma başlıyor

Türkiye genelinde bölük satışları 2018 Eylül ayında benzeri esbak yılın bire bir ayına bakarak %9,2 oranında azalarak 127 bin 327 oldu. Ev satışlarında, İstanbul 20 bin 216 bölük satışı ve %15,9 ile bildirme faziletli paya cemaat oldu. Koca sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 368 bölük satışı ve %8,9 hisse ile Ankara, 6 bin 207 basamak satışı ve %4,9 nasip ile İzmir izledi. Göz satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 bölük ile Hakkari, 15 göz ile Ardahan ve 71 hane ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları %72 düştü

Türkiye genelinde ipotekli göz satışları ayrımsız geçmiş yılın tıpkı ayına bakarak %72 oranında azalış göstererek 11 bin 330 oldu. Hep bölük satışları ortamında tutulu satışların payı %8,9 namına gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 863 basamak satışı ve %16,4 hisse ile geçmiş sırayı aldı. Bütün hane satışları içerisinde ipotekli bey payının arz erdemli olduğu yer %18,1 ile Artvin oldu.

Ayrıksı mir türleri sonucunda 115 bin 997 bölük el değiştirdi

Gayrı hane satışları Türkiye genelinde ayrımsız eski yılın ayrımsız ayına göre %16,3 oranında artarak 115 bin 997 oldu. Değişik konut satışlarında İstanbul 18 bin 353 basamak satışı ve %15,8 hisse ile önce sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplanmış ev satışları süresince başka satışların payı %90,8 oldu. Ankara 10 231 ayrıksı hane satışı ile ikinci tam saha aldı. Ankara’yı 5 516 basamak satışı ile İzmir izledi. Farklı basamak satışının genişlik birkaç olduğu el 13 bölük ile Hakkari oldu.

60 bin 219 ev ilk kez satıldı

Türkiye genelinde ilk kez satılan ev sayısı ayrımsız geçmiş yılın benzeri ayına bakarak %14 azalarak 60 bin 219 oldu. Bütün göz satışları içre önceki satışın payı %47,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 501 göz satışı ve %15,8 ile genişlik faziletkâr paya cemaat olurken, İstanbul’u 4 bin 150 basamak satışı ile Ankara ve 2 bin 786 ev satışı ile İzmir izledi.

İkinci halk konut satışlarında 67 bin 108 ev el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci umum hane satışları bire bir esbak yılın tıpkı ayına göre %4,5 azalış göstererek 67bin 108 oldu. İkinci halk bölük satışlarında bile İstanbul 10 bin 715 göz satışı ve %16 pay ile önce sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam basamak satışları içinde ikinci umum satışların payı %53 oldu. Ankara 7 bin 218 ev satışı ile ikinci sırada vadi aldı. Ankara’yı 3 bin 599 hane satışı ile Antalya izledi.

Yabancılara ev satışı %151,1 arttı

Yabancılara yapılan bölük satışları bir esbak yılın ayrımsız ayına göre %151,1 artarak 5 bin 615 oldu. Yabancılara yapılan basamak satışlarında, Ilkgüz 2018’da evvel sırayı 1 799 basamak satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 1 038 ev satışı ile Antalya, 424 konut satışı ile Bursa, 386 konut satışı ile Ankara ve 333 konut satışı ile Yalova izledi.

Sunu çok ev satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 1 351 bölük satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 538 konut ile İran, 360 konut ile Kuveyt, 312 ev ile Suudi Arabistan ve 299 basamak ile Almanya izledi.

Share: