Bankacılık sektöründe etkin sayısı arttı

Bankacılık sektörü çalışan sayısı tıpkı eski çeyreğe göre 656 dirilik, aynı önceki yılın benzeri dönemine göre ise 541 dirilik (yüzdelik 0,3 oranında) arttı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB )’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bankacılık sisteminde 57 vezneci zindelik göstermektedir. Tevdiat bankaları 35, kalkınma ve yatırım bankaları 16, paydaşlık bankaları 6 tanedir. Destek Yatırım Bankası A.Ş.’ye Sülale 2022’üstelik cıvıltı izni verilmiştir.

Müteharrik sayısı, Haziran 2022 itibariyle tevdiat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 185.656 emanet olmuştur.

Çalışan sayısı aynı eski çeyreğe göre 656 güç, benzeri eski yılın aynı dönemine bakarak ise 541 emanet (yüzde 0,3 oranında) artmıştır.

Müteharrik sayısı sabık yılın tıpkısı dönemine göre mevduat bankalarında 79 dirilik, kalkınma ve envestisman bankalarında ise 462 gönül artmıştır.

Cinsiyet ve Yetişek Durumuna Göre Etkin Sayısı

Bankacılık sektöründe kadın etkin oranı yüzdelik 50,5, koca çalışan oranı ise yüzde 49,5’tir.

Haziran 2022 itibariyle çalışanların yüzdelik 78’i yükseköğretim kurumları mezunu iken, yüzdelik 8’i ise efdal lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır. Bu çap ölçülü tedrisat üzere yüzde 13’zümre.

Türkiye Bankalar Birliği aracılığıyla Haziran 2022 tarihinden itibaren bankacılık sektöründe çalışanların yaş dağılımı verileri derlenerek yayımlanmaktadır. Buna göre, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 42’si 36-45 gözyaşı aralığında, yüzdelik 39’u 26-35 gözyaşı aralığındadır.

Bölüm Sayısı

Haziran 2022 itibariyle yatırım bankaları ile kalkınma ve envestisman bankalarında yazıhane sayısı 9.753’dır.

Büro sayısı, aynı yıl esbak çeyreğe göre 33, 2021 yılı sonuna bakarak ise 140 adet (yüzdelik 1,4 oranında) azalmıştır.

Haziran 2022 itibariyle yatırım bankalarında banka başına averaj şube sayısı 277 olmuştur.

Ofis dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, canlı ve sayısal bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve kâh hizmetlerin bindi hizmeti kuruluşlarından realizasyon edilmesi; yazıhane ve etkin sayısını etkilemektedir.

100.000 Kişiye Düşen Müteharrik ve Büro Sayısı

Haziran 2022 ayı itibarıyla, 100.000 kişiye sakıt etkin sayısı 219 olmuştur. 100.000 kişiye sakıt büro sayısı ise 11,5’tir.”

Tekaüt promosyonu yarışı: Ne Vezneci hangi kadar ödüyor?

 

Bankaların kemiksiz aile 37,04 milyar liraya yükseldi

 

Katılım bankalarının ticari müşterilere kullandırdığı fonlar 239 milyar TL’ye ulaştı

 

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

 

Share: