Basamak fiyatları düşüşe geçti

Bu kamer 121’incisi yayınlanan ve 10 yıldır Türkiye taşınmazlar piyasasına dair mefret içgörüler sunmaya bitmeme eden Türkiye Satılık Ev Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye genelinde göz satma fiyatları serencam aynı ayda yüzde 0,02 azalırken, akıbet üç ayda yüzdelik 0,58, akıbet altı ayda yüzde 1,41, sonuç bire bir yılda yüzde 5,79, sonuç üç yılda yüzdelik 28,85, son ilkokul yılda ise yüzde 77,39 oranında arttı.

Göz icar değerleri ise sonuç bir ayda yüzdelik 0,38, sonuç üç ayda yüzdelik 0,49 azalış gösterirken, sonuç altı ayda yüzde 2,01, sonuç bir yılda yüzde 5,37, sonuç üç yılda yüzdelik 20,95, serencam ilkokul yılda ise yüzde 60,37 oranında artış gösterdi.

Yabancı yatırımcı oranı, tekrar rekor seviyeleri imtihan ediyor

REIDIN-GYODER Yeni Ev Karşılık Endeksi’ne göre mabeyin ayında, markalı göz projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzdelik 18’lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi ve böylece yabancı yatırımcı oranı geçtiğimiz aylarda yakaladığı sonuç iki yılın rekor seviyesine yine yaklaştı. Ecnebi yatırımcıların yeğleme noktasında ağırlıklı namına (yüzde 41) 1+1 özellikteki konutların öne çıktığı kaydedildi. Onu yüzde 38 ile 2+1 ve yüzde 12 ile 3+1 konutlar izledi. Serencam şeş maaş ortalamanın yüzdelik 14 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar ağustos ayında yüzdelik 11, ilkgüz ayında yüzdelik 18, ilk teşrin ayında yüzde 19, son teşrin ayında ise yüzde 8 oranında gerçekleşmişti.

Nakıs konutların yeğleme oranı artıyor

Boşluk ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 24’ü tamam bölük stoklarından oluşurken, yüzde 76’sı ise natamam bölük stoklarından oluştu. Natamam konutların komutan oranında 12 puanlık tıpkı düşüş olurken, münteha konutların komutan oranında ise 12 puanlık bire bir artım yaşandı. Antrparantez Kullanılmamış Bölük Karşılık Endeksi, antrakt ayı yığılım erime hızı değerlendirildiğinde nüsha bazlı yüzdelik 4,6 oranında, metrekare bazlı ise yüzde 3,7 oranında erime gözlemlendi. Stokta kalan dairelerin çoğunluğunu (yüzde 34) 2+1 daireler oluştururken onu yüzdelik 33 ile 3+1, yüzdelik 18 ile 1+1 ve yüzde 14 ile 4+1 daireler izledi.

Eskimemiş Konut Karşılık Endeksi 4+1 ve henüz nazik konutlarda çoğalma gösterdi

Bakir Konut Değer Endeksi fasıla ayında bir eski ayak tabanı bakarak 1+1 ev tipinde yüzdelik 0,49; 2+1 ev tipinde yüzde 0,21; 3+1 hane tipinde yüzdelik 0,65; 4+1 hane tipinde ise yüzdelik 0,38 oranında artım gösterdi. Kullanılmamış Basamak Fiyat Endeksi, boşluk ayında tıpkısı geçmiş ayak tabanı bakarak yüzdelik 0,44 oranında, güzeşte yılın benzeri dönemine bakarak yüzde 2,97 oranında, endeksin saksı dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 83,8 oranında artma gösterdi ve indeks değeri 183,8’e ulaştı.

REIDIN-GYODER Eskimemiş Basamak Kıymet Endeksi 2018 yılı boşluk kocaoğlan sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Markalı hane projelerinde gerçekleştirilen satışlara baktığımızda, yabancı yurt yatırımcısının Türkiye’ye ilgisinin sürdüğünü görüyoruz. Fasıla ayında yabancılara yapılan bölük satışları, serencam şeş mahiye ortalamanın yüzdelik 4 üstüne çıkarak yüzde 18 oranında gerçekleşti. Kullanılmamış bölük satışlarında banka kredisi tasarruf oranı yüzde 4 üzere akıbet mertebe düşük ayrımsız seviyeye gerilerken, peşinatın yüzdelik 42, hisse senedi kullanımının ise yüzdelik 54 üzere yüksek seviyeye çıkması, repo oranlarının yükselmesinin benzeri sonucudur. Ayrıca hüccet kullanımının ayrımsız ay kabil bir sürede yüzde 10 oranında artmasında, güven faizlerindeki yükselişin yanında proje geliştiricilerin sunduğu ifa seçeneklerinin canlı olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

REIDIN Umumi Müdür’ü Kahraman Çapa boşluk ayı sonuçları için şunları söyledi: “Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayan Katışık Satılık ve Kiralık Bölük Bedel Endeksi’nde fasıla ayında aynı eski ayak tabanı bakarak azalış bahis konusu olmuştur. Bu kamer zarfında satılık hane fiyatlarında yüzdelik 0,02 oranında, kiralık konutlarda ise yüzdelik 0,38 oranında bir ayar azalışı yaşanmıştır. Anamal kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan hep faiz aylık bazda yüzdelik 0,40, yıllık bazda ise yüzde 11,03 şeklinde gerçekleşmiştir. Çatlak ayında yıpranma payı süresi mevki düzeyinde 19,5 yıl adına ölçülmüş olup, brüt getiri oranı ise yüzdelik 5,24 kendisine kaydedilmiştir.”

Aralık kocaoğlan kira artışında Muş, satma fiyatları artışında Iğdır öne artık

Mabeyin ayında Iğdır’da metrekare başına konut bey fiyatları yüzde 1,26 oranında arttı ve Iğdır, satış fiyatlarının sunma haddinden fazla yükseliş gösterdiği site oldu. Tıpkı devir içerisinde Kilis’te metrekare başına bölük satış fiyatları yüzdelik 2,52 oranında azaldı ve Kilis, mir fiyatlarının sunma haddinden fazla azaldığı kent oldu. Türkiye Kiralık Bölük Kıymet Endeksi’nde mesafe ayında ayrımsız geçmiş aya bakarak yüzdelik 0,38 oranında azaldı ancak sabık yılın aynı dönemine bakarak ise yüzdelik 5,37 oranında çoğalma gerçekleşti. Mesafe ayında Muş’ta metrekare başına ev kira değerleri yüzdelik 1,24 oranında arttı ve Muş kiraların yeryüzü haddinden fazla yükseldiği kent oldu. Ayrımsız gün içerisinde Kastamonu’da metrekare başına basamak kira değerleri yüzdelik 2,84 oranında azaldı ve Kastamonu kiraların sunu çokça düşüş gösterdiği şehir oldu.

Share: