Basamak satışlarında eksilme

Ev satışları 2021 yılında bire bir esbak yıla göre %0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 namına gerçekleşti. Bölük satışlarında İstanbul 276 bin 223 ev satışı ve %18,5 ile arz faziletli paya topluluk oldu. İstanbul’u 144 bin 104 ev satışı ve %9,7 hisse ile Ankara, 86 bin 722 göz satışı ve %5,8 hisse ile İzmir izledi. Basamak as sayısının sunma bir iki olduğu iller sırasıyla 267 göz ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 basamak ile Bayburt oldu.

Bölük satışı, 2013-2021

Türkiye genelinde Meyan ayında 226 bin 503 konut satıldı
 

Türkiye genelinde ev satışları Fasıla ayında aynı geçmiş yılın aynı ayına bakarak %113,7 artarak 226 bin 503 oldu. Konut satışlarında İstanbul 39 bin 26 hane satışı ve %17,2 ile sunu yüksek paya cemaat oldu. İstanbul’u 21 bin 481 basamak satışı ve %9,5 nasip ile Ankara, 13 bin 386 bölük satışı ve %5,9 behre ile İzmir izledi. Göz satışlarının yeryüzü birkaç olduğu memleket 44 bölük ile Hakkari oldu.

 

Hane satışı, Mesafe 2021

Bölük as sayısı, Mabeyin 2021

 

İpotekli hane satışları 45 bin 260 yerine gerçekleşti

Türkiye genelinde tutulu göz satışları Fasıla ayında aynı eski yılın tıpkısı ayına göre %209,3 artma göstererek 45 bin 260 oldu. Ocak-Mabeyin döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise tıpkı geçmiş yılın bir dönemine göre %48,6 azalışla 294 bin 530 oldu. 2021 yılında bütün ev satışları içinde ipotekli satışların payı %19,7 olarak gerçekleşti.

Diğer koca türleri sonucunda 181 bin 243 göz ahali değiştirdi

Türkiye genelinde sair konut satışları Meyan ayında tıpkısı önceki yılın aynı ayına göre %98,4 artarak 181 bin 243 oldu. Ev-Mesafe döneminde gerçekleşen farklı göz satışları ise bire bir esbak yılın bir dönemine bakarak %29,3 artışla 1 milyon 197 bin 326 oldu. 2021 yılında mecmu konut satışları zarfında özge satışların payı %80,3 namına gerçekleşti.

Satış şekline göre göz satışı, Antrakt 2021

İlk el ev bey sayısı 76 bin 747 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde geçmiş el ev bey sayısı Mabeyin ayında bire bir önceki yılın bir ayına bakarak %108,0 artarak 76 bin 747 oldu. İlk umum basamak satışları Ev-Mabeyin döneminde ise benzeri esbak yılın ayrımsız dönemine bakarak %1,7 azalışla 461 bin 523 namına gerçekleşti. 2021 yılında hep bölük satışları süresince önce umum satışların payı %30,9 namına gerçekleşti.

İkinci umum göz satışlarında 149 bin 756 ev ahali değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci halk konut satışları Fasıla ayında tıpkı önceki yılın bir ayına bakarak %116,8 çoğalma göstererek 149 bin 756 oldu. İkinci umum konut satışları Aile-Fasıla döneminde ise aynı önceki yılın tıpkısı dönemine bakarak %0,1 artışla 1 milyon 30 bin 333 olarak gerçekleşti. 2021 yılında hep ev satışları ortamında ikinci halk satışların payı %69,1 olarak gerçekleşti.

Satış durumuna bakarak bölük satışı, Çatlak 2021

Türkiye genelinde 2021 yılında yabancılara 58 bin 576 göz satıldı

Yabancılara yapılan ev satışları 2021 yılında tıpkısı esbak yıla bakarak %43,5 artarak 58 bin 576 oldu. 2021 yılında toplanmış hane satışları zarfında yabancılara yapılan göz satışının payı %3,9 oldu. Yabancılara yapılan bölük satışlarında ilk sırayı 26 bin 469 bölük satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 12 bin 384 ev satışı ile Antalya, 3 bin 672 ev satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan hane satışı, 2013-2021

Yabancılara yapılan göz satışları 2021 yılı Çatlak ayında ise bir geçmiş yılın bir ayına göre %77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Antrakt ayında yabancılara yapılan konut satışlarında geçmiş sırayı 3 bin 300 bölük satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 827 konut satışı ile Antalya, 489 ev satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan hane satışı, Boşluk 2021

Ülke uyruklarına göre 2021 yılında genişlik çok bölük satışı İran vatandaşlarına yapıldı

İran vatandaşları 2021 yılında Türkiye’den 10 bin 56 ev satın aldı. İran’ı, 8 bin 661 göz ile Irak ve 5 bin 379 ev ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Uyruklara bakarak hane satışı, İlk 20 devlet, 2021                       Uyruklara bakarak ev satışı, İlk 20 ülke, Ara 2021

İran vatandaşları 2021 yılı Meyan ayında ise Türkiye’den bin 462 hane satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 39 hane ile Irak, 885 bölük ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Türkiye’de 2021 yılında kadınlar 506 bin 495, erkekler 819 bin 730 göz satın aldı

Türkiye genelinde 2021 yılında kadınlar %34,0 nasip ile 506 bin 495, rical %54,9 behre ile 819 bin 730 göz sahibi olurken, %1,9 hisse ile 28 bin 900 ev avrat ve koca yoluyla ortaklaşa alındı.

Özel sektörün güçlükle dışı kredi borcu azaldı

 

Ücretli çalışan sayısı arttı

 

Share: