BDDK’dan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde değişiklik

Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurumu’nca (BDDK) Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dayalı Deklarasyon’da yapılan değişikliğe göre, müşavere komitesi üyeliğine ilişkin olarak tıpkısı kişinin yeryüzü fazla iki bankanın istişare komitesinde fariza alabilmesine ilişkin hâkimiyet, kalkınma ve yatırım bankalarının enformasyon komitelerindeki üyelikler üzerine uygulanmayacak.

BDDK’nın bugünkü Resmi Gazete’birlikte yayımlanan tebliğine bakarak, bahis konusu tebliğin kalkınma ve yatırım bankalarına ait hükümlerini düzenleyen bölümünde 15’inci maddenin ikinci fıkrası, “Kalkınma ve yatırım bankaları, 5’inci maddenin birinci fıkrasında tamlanan istişare komitesi bünye ika yükümlülüğünü, ilişki eliyle akla yatkın görülen kuruluşlardan hizmet alımı yapmak suretiyle dahi adına getirebilir. Dışarıdan hizmet alınması yerinde bu tebliğin müracaat komitesine ait 4’üncü, beşinci fıkrası aut 5’inci, 6’ncı, 7’nci, 8’inci ve 12’nci maddeleri ile 14’üncü maddesinin bir numara fıkrasının (h) bendi hükümleri kıyasen uygulanır.” şeklinde değiştirildi.

Bu başkalık ile müzakere komitesi üyelerinin görevlendirilme şartlarını düzenleyen 5’inci maddenin 5’inci fıkrası dış tutuldu.

Tebliğde, 15’inci maddeye eskimemiş getirilen kanun maddesi ise şöyle:

“Müşavere komitesi üyeliğine ilişik namına 5’inci maddenin beşinci fıkrasında düzlük düzlük, aynı kişinin yer aşkın iki bankanın müşavere komitesinde fariza alabilmesine ilgili hâkimiyet kalkınma ve envestisman bankalarının danışma komitelerindeki üyelikler üzerine uygulanmaz.”

Manifesto, zaman bakımından yürürlüğe girdi.

Share: