Benzine 58 kuruş tenzilat

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmayan, elektrikli dil şarj istasyonu altyapısına ilişik detayları paylaştı. Türkiye’dahi 6 bin elektrikli çevirici ve 2 binin üzerinde yükleme istasyonu bulunduğunu belirten Yılmayan, gelecek yıl sonunda TOGG’un istihsal bandından inecek olması ve Paris Anlaşması’nın Türkiye’da yürürlüğe girmesiyle elektrikli anahtar sayısının çarçabuk artacağına ilgi çekti.

“Genişlik tutucu gösterim birlikte 2030’birlikte elektrikli araç sayısının ülkemizde 1 milyon adede çıkabileceğini gösteriyor.” diyen Yılmayan, Türkiye’üstelik 2023’te 75 bini aşkın elektrikli anahtar ve 12 bin 500 şarj soketi olmasını öngördüklerini aktardı. Yılmaz, şu an 818’i hususi tasarruf görünmek amacıyla 3 bin 36 şarj soketinin bulunduğunu bildirdi.

Yükleme hizmetine yönelik hükümlerin de süresince bulunduğu kanun teklifinin iki aktarılma önceki TBMM Endüstri ve Tecim Komisyonunda kabul edildiğini anımsatan Yılmayan, teklifte sekunder mevzuatın hazırlanması için 3 maaş süre öngörüldüğünü belirtti.

İkincil mevzuatın yayımlanmasından sonra halihazırdaki şarj istasyonlarına, durumlarını kanuna uyumlaştırmaları üzere 4 maaş müddet verileceğini rapor eden Yılmaz, şöyle devam etti: “Bu sürecin daha güdük sürede tamamlanacağını öngörüyorum. 2022’nin önceki yarısı bitmeden yükleme hizmetine ilişkin mevzuat altyapısını tamamlamış ve bu doğrultuda yükleme hizmetine başlamış olacağımızı düşünüyorum. Şarj hizmeti lisansa bağımlı benzeri ruh olacak. Lisans, yükleme ağını işletecek kişiye verilecek. Yükleme istasyonları ise lisansa bağımlı mümteni. Şarj istasyonlarını lisans sahibi kurup işletebileceği üzere, lisans sahibi sertifikalandırdığı üçüncü taraflara ilgilendiren istasyonlarda bile bu hizmet sunabilecek. Şarj zehir işletme lisansları akaryakıt tevzi lisanslarına benzer tıpkı şekilde olacak. değme eksiltme veya münhasırlık mümteni ama teşvik yahut başka yollarla istasyon kurdurulma yöntemi düşünülebilir. Yapılacak sekunder düzenlemeleri halkoyu görüşüne açacağız. Konuyla ilişik rastgele kesimden ulama ve önerileri bile bekliyoruz.”

EPDK gerekseme halinde fiyatlarda ast ve dip limit belirleyebilir

Yılmaz, EPDK’nin yükleme hizmetine ilişkin fiyatları izleyeceğini, gerekseme olması halinde madun ve art limit belirleyebileceğini bildirdi.

EPDK tarafından hayatiyet miftah ve şarj hizmeti altyapısının gelişimine yönelik bakanlıklardan rey alınarak projeksiyon hazırlanacağını nâkil Yılmaz, “Projeksiyona bakarak yükleme ağının yaygınlaştırılması amacıyla alınabilecek tedbirleri ve heveslendirme ihtiyacını ilgili bakanlıklara bildirebileceğiz. Gerektiğinde istasyonların kurulması ve kurulum hızının elektrikli açacak as hızına yetişememesi ihtimaline karşın öncelikle motivasyon metoduna başvurulabilir. İhtiyaç halinde yükleme zıkkım işletmecilerine arttırma yükleme istasyonu ihdas yükümlülüğü getirebileceğiz.” dedi.

Şarj zehir online âlem üzerinden görebilecek

Yılmayan, yükleme zehir işletmecilerinin anonim yahut limited şeriklik yerine kurulabileceklerini belirtti.
Lisans başvurusunda mevcut şirketlerin hayatiyet piyasasında neşelilik yasağının olmamasının araç olduğunu vurgulayan Yılmayan, şöyle devam etti: “Lisans sunulan yükleme ağı işletmecisinin makul müddet içre minimal sayıda şarj istasyonunu ağına saz yükümlülüğü olacak. Aynı şarj istasyonunda hizmete başlanabilmesi için gelişim yeri açım ve faaliyet ruhsatıyla ait dağıtım şirketinden müspet düşünce istenebilecek. Şarj istasyonlarının ünitelerinin kurulum ve güvenliğinde uyulacak standartlar TSE vasıtasıyla çıkarıldı. Bu ve tıpkısı maharet standartlara katma yerine tığ hizmet sunumuna ilişkin gâh standartlar, kavait koyacağız. Bire Bir yükleme ağındaki şarj ünitelerinin muayyen benzeri oranının hızlı yükleme edebilme kapasitesine ehil olmasını isteyeceğiz. Kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştırmak üzere ayrımsız başıboş erişim platformu kuracağız. Bu zemin üzerinden şarj istasyonlarının coğrafi konumları ve yerleri, yükleme istasyonunda kâin ünitelerin tipleri, yükleme hizmeti fiyatları ve strateji eden 24 saat içerisindeki emre amadelikleri kabil bilgilere erişilebilecek. Böylece, kullanıcı şarj ağlarına sınırlanmış istasyonlarda meri fiyatlar mukayese edilebilecek. Kullanıcıya güzergahı üzerindeki istasyonların emramadeliklerine göre önceden şarj ünitesi rezervasyonu yapması imkanı getirilecek. Böylelikle hem paradan hem de zamandan artırım yapılabilecek.”

Elektrikli dil yükleme istasyonlarına ilgilendiren standartlar belirlendi

 

Elektrikli arabalara mobil şarj geliyor!

 

Share: