Birleşik Krallık’ta bölük piyasası darbe yiyebilir

Tahavvül uygulamalarını heveslendirmek amacıyla yıpranmamış yapıların geçmiş satışlarında masraf muafiyeti sağlanacak. Yani kentsel tahavvül yasası kapsamında yapılan benzeri projeden sülale alan bile satan dahi tapu harcı ödemeyecek. Tapu harcı mülkün değerinin yüzdelik 4’ü kadar ödeniyor. Bunu yüzde 2 alıcı, yüzdelik 2 vandöz ödüyor. (İndirim nedeniyle 31 Açıklık’a kadar bütün yüzdelik 3 ödenecek.) 500 bin liralık tıpkı evde 10 bin alıcı 10 bin satıcı tapu harcı ödüyor. çıktı dönüşüm kapsamında yapılan satışta bu ödenmeyecek. Kentsel inkılap projelerinde yüzdelik 8 evet dahi yüzdelik 18 KDV adına yüzdelik 1 KDV ödendiğini hatırlatan yetkililer, tapu harcı muafiyeti ile tahavvül sürecine eskimemiş tıpkı katkı daha sağladıklarını belirtti. Bugüne büyüklüğünde taşınmazlar şirketlerinin tapu harcını ödeyip sonradan iadesi amacıyla ülkü açtığını tamlayan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi, Durbakayım, “Sevgili açıp belli bir müddet sonradan gabi alıyorduk. Bu gereksiz iş yükü ve maliyetti, deminden bundan kurtulduk” dedi.

Kentsel dönüşümde belediyelere ödenen harçlar birlikte tartışma konusuydu. Bazı projelerde masraf ödenirken, kiminde ödenmediği kanıt ediliyordu. Kullanılmamış düzeneme bu konuya da netlik getirdi. “Riskli alanlarda, çekince bina alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde, kâin inşaat alanının ayrımsız buçuk katına kadar olan kullanılmamış inşaat alanı üzere belediyelerce harç ve sevap alınmaz” denildi. Yani 1000 metrekare yapım yıkılarak eskimemiş yapılacak 1500 metrekare inşaat üzere masraf ödemeyecek, fakat yıkılan yapım alanının 1.5 katını aşan kısımlar amacıyla ilgili belediyeye ödeme yapılacak.

Share: