Boçlar ödendi, ara arabada

MasterIndex araştırması, Türk Halkı’nın eline geçen çok parayı zahir değerlendireceğini araştırdı. Sâdır sonuçlara göre, tüketiciler ellerine geçen fazladan 40 bin TL’yi öncelikle ocak / kat kabul etmek (yüzdelik 19), daha bilahare otomobil almak (yüzde 15) ve altına envestisman fayrap etmek (yüzdelik 9) üzere kullanmayı tercih ediyor.
Sonuçlar sabık senenin tercihleriyle karşılaştırıldığında borçlarımı öderim diyenler azalırken, otomobil ahzetmek isteyenlerin arttığı özen çekiyor.

MasterCard tarafından cesaret / telekart tasarruf, artırım ve harcama eğilimlerini düşünmek için, Türkiye’nin kentsel nüfusunu oyun fail 11 el merkezinde yaptırılan MasterIndex araştırmasına bakarak, Türk halkının eline fazladan 40 bin TL geçse öncelikle karı / daire kabul etmek (yüzde 19) amacıyla harcamayı düşünüyor. Ev kabul etme tercihinden sonraları ise araba kabul etme (yüzde 15) ve altına yatırım (yüzdelik 9) ikinci ve üçüncü tercihleri paylaşıyor.

Daha sonra sırasıyla namus borcu vermek ve eğitim amacıyla kullanmak (yüzde 8’çeri) ve tasarruf tahsis etmek (yüzde 6) geliyor. Üstelik 40 bin TL’yi ayrıksı değerlendirme yöntemleri arasında ise yeni hisse senedi kurma, hisse senedi ihya, afiyet için harcama, yolculuk / canlılık / tatilde gider, ahzüita ika, iş / ara kazanç kabul etme, beyaz kayıt ve elektronik yük satın alma düzlük alıyor.

Kadınların Tercihi Sülale, Makine ve Altından, Erkeklerin Aile ve Otomobilden Yana
Bedava 40 bin TL’yi değerlendirme yöntemleri avrat / eş ayırımına bakarak incelendiğinde gelişigüzel iki grupta da ocak / kat almanın birinci, otomobil almanın bile ikinci tercih olduğu görülüyor. Kadınların üçüncü ve dördüncü tercihlerinin caba paralarını ağırlıklı yerine altına bastırmak ve eğitim amacıyla serpmek (yüzde 11 ve yüzde 10) olduğu görülürken, rical ortada altın kabul etme, vecibe ifa, tasarruf etme ve yıpranmamış hareket yapmak isteyenlerin yüzde 8’üstelik kaldığı görülüyor. Ayrıca erkeklerin eskimemiş gelişim kurma/işini geliştirme konusundaki isteği kadınların hayli önünde (ayvaz yüzde 15, avrat yüzdelik 10). Kadınlar ise esenlik harcamalarına erkeklerden çıktı önem veriyor.

Çoluk Çocuk Terbiye, Araba, Seyahat diyor, Yaşlılar Ev, Esenlik, Zer
Yanıtlar gözyaşı kırılımına bakarak değerlendirildiğinde, 15 – 24 gözyaşı grubunun önce üç önceliğinin terbiye harcaması, makine ve gezi / canlılık / tatil, 55 gözyaşı üstü grubun önceliğinin ise familya / kat almak, afiyet ve altına yatırım olduğu görülüyor.
Aile ve Makine Bilcümle Gözde
MasterIndex’mağara serencam beş almanak verileri incelendiğinde, Türk halkının ellerine geçen caba 40 bin TL ile familya alma isteğinin temas zaman bir numara, makine kabul etme isteğinin da değme devir önce üç tam meydan aldığı, yıllar içerisinde bu iki tercihte sapma olmadığı görülüyor.

Karadenizliler İş Ihya ve İş Kurmaya Harcıyor, Egeliler Eş Değil Makine İstiyor
MasterIndex araştırması lehçe kırılımlara bakarak incelendiğinde Veli Bölgesi’nde ateş parçası halkın ellerine geçen üstelik 40 bin TL’yi öncelikle araba almak, ikinci adına birlikte borçlarını bayılmak, üçüncü namına karı ahzetmek üzere harcayacağı görülüyor. Karadeniz Bölgesi’nde yaşayanlar ise işlerini ihya ve kullanılmamış iş kurmaya gayrı bölgelerden daha hevesli.

 

 

 

Share: