Bölük hesabı sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan, ev hesabı ve çap katkısına dayalı yönetmelikte tebeddülat yapan yönetmeliğe göre, bankalarda lira cinsinden özel akan adisyon şeklinde bile göz hesabı açılabilecek.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe bakarak, tıpkısı emanet ansızın aşkın basamak hesabı açabilecek. Fakat, bu hesaplardan yalnızca bir tanesi faal olabilecek. Açılacak değişik hesaplar pasif yerine kalacak. Esbak uygulamada, ifa planının, katılımcının talebi üzerine dönüş başlarında belirlenmesi uygulaması, hesaba işletilecek faizin da bölüm başlarında baştan belirlenmesi şeklinde genişletildi. 
Yönetmeliğe eklenen ahkâm doğrultusunda, konut yerine yapılması gereken asgari ödeme tutarı, değme yıl baştan valüasyon oranında yeniden belirlenecek. Birikim, basamak alımı, hesabın bulunduğu bankaya belgelendiği anda, konutu satan kişiye aktarılabilecek.

Yönetmeliğin tanım maddelerinde yapılan gayrı ayrımsız değişiklikle hane hesabından çekicilik hakkı getirildi. Bu kapsamda, paydaşlık hesabı sahipleri, yılda iki sefer, hesaba yatırılması şart olan minimal tutarın üzerindeki parayı çekebilecekler. Ancak, hava miktarı, hesabın açım tarihi ile elektrik yapılan tarih kadar hesapta biriken minimum ifa tutarının dışında mütezayit miktar kadar olabilecek.

Yönetmeliğe eklenen arızi yön kapsamında, elan evvel yeniden valüasyon oranının uygulanmaması cihetiyle minimum bakiyenin altında mülk mevcut hesaplar amacıyla bankalar, üç kamer süresince hesap sahiplerini uyararak kem bakiyeyi tamamlatacaklar. Bu şekilde bibi tamamlanmayan hesaplar ise bankalar eliyle Kaynak ve Maliye Bakanlığı’na bildirecek.
 

Share: