Bölük sektörünü kurtarmanın önemi ve faturası

-Seviye artışının öğün açtığı efdal enflasyon ve birlikte repo artışının bildirme çok vurduğu çağ emlak oldu. Zira emlak ayak halkının yer büyük yatırımı. Hem gelecek beklentilerine ve riziko iştahına, hem döviz kurunun seyrine çok tutkun.

-Ayrıca hane veya gayrimenkulü satın alabilmek amacıyla istikraz etmek bile muktezi. Bu üstelik emlak sektörünü faize alın çokça alıngan yapıyor. Sonuçta güven faizleri artınca, akça kral haline gelince, dövizin ve faizin getirisi yükselince, gayrimenkule ilişki azaldı. Basamak satışları ve fiyatları düştü. Değer düşüşlerinin devamının beklenmesi potansiyel alıcıların harekete geçmesini önlüyor.

ARZ FAZLASI KONUT 1 MİLYON

 -Yurt sektörünün sunma tarafında bile sorunlar var. Aynı kat fiyatlamaların evveli dolar bazında yapılması çivi başına bir dava. daha çok tablonun imdi düzeltilmesi geçişsiz. Doların haşat olduğu dönemdeki kazançlar bundan sonra yok ki, dolarla konut alınsın. Burada birlikte ulusal paraya dönülmesi imdi benzeri zorunluluk.

-Fakat departman birlikte şu anda en ilavesi ile kilitlenmiş. 1 milyon civarında aşkın basamak bulunduğu ve bire bir bu kadarının nesir aşamasında olduğu aritmetik ediliyor. Türkiye’nin ongun yıllarında yapılan birinci umum hane satışları 550 bin dolayında.  Yani elimizde sunu azından 3-4 almanak stok bulunuyor.

KİLİTLENMEYE BÜYÜKLÜK MÜDAHALESİ

-Sektördeki kilitlenmenin çözülmesi amacıyla satışa amade konutların devlete devredilmesi gündemde. Bunun amacıyla envanter yani hangi kadar basamak dahası olduğu çalışması başladı. Geliştirilen formül ise ilkin basamak fiyatının belirlenmesine ve bilahare bundan hangi kadarının bölük sahibine ne kadarının alacaklı bankaya devredilmesine dayanıyor.

-Karşılık ekspertiz raporuna göre ve satıcı tarafın uzlaşısına göre belirlenecek. Paranın yüzde 30 satıcıya yahut müteahhite, yüzde 70’i alacaklı bankaya gidecek.

İFLASLAR ENGELLENECEK

Bu işin şu veya bu şekilde yapılması, basamak stokunun arıtma edilmesi çok heybetli. Adaletli olup olmaması de koskocaman ama elan ivedi olanı yığılım sorunun aynı dakika önceki çözülmesi.

-Sunma dahası konutlar kamulaştırıldıktan ve biricik elde toplandıktan sonraları, sorunun yönetilmesi ve çözülmesi henüz kolaylaşıyor. Teminat gösterilmesi, söylenegelmiş kıymetleştirilerek akışkanlık sağlanması, devir içre satılarak eritilmesi kabil ağıl geliyor.

-Böylecene hane sektörünün kilitli halde kalması, değişik canip sektörleri dahi kilitlemesi ve elan da önemlisi bankaların batmış kredilerinin artması önlenebilecek. Hem yapım sektöründe koskocaman iflaslar hem birlikte bankacılık sisteminin ateş almasından kaçınılmış olacak.

FATURANIN BÜYÜKLÜĞÜ

 -Fatura tabiatıyla kamuya çıkacak. Çünkü stoktaki 1 milyon konut, Türkiye bedel ortalaması üzerinden 282 milyar liralık cirim. Iri şehirlerde stokun henüz çok ve fiyatların dahi ortalamanın üstünde olduğu dikkate alınırsa işin finansmanı azalmaz, büyür. Amma ille birlikte hep amade ve tamam konutların bu kapsama girmesi veya alınması gerekmiyor. Buna vabeste adına fatura azalabilir.

-Gene de inşaat sektörünü ve bu sektöre emniyet açmış bankaları kurtarmanın kamu kesimine mahsus bire bir faturası olacak.

Share: