Cari dara 3.45 bilyon dolar çıplak verdi

Akan işlemler açığı, tıpkı esbak yılın tıpkısı ayına göre 2 bilyon 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolar oldu. Ümit verinin 3,64 milyar dolar zahir gelmesi yönündeydi.

TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Akan işler açığı, ayrımsız eski yılın tıpkısı ayına bakarak 2.269 milyon MEMLUK doları artarak 3.458 milyon KÖLE doları kendisine gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki mahiye akan amal açığı 32.667 milyon KUL doları olmuştur.

Bu gelişmede, bir önceki yılın ayrımsız ayına bakarak, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2.508 milyon KUL doları artarak 4.024 milyon MEMLUK dolarına yükselmesi ve asli gelir dengesi kaynaklı çıkışların 105 milyon KÖLE doları azalarak 946 milyon ABD dolarına gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tanımlı aut tecim açığının 4.794 milyon MEMLUK doları artarak 6.426 milyon ABD dolarına yükselmesi deli dolu olmuştur.

Değerli ve enerji aut akan işlemler hesabı, benzeri önceki yılın ayrımsız ayında 1.931 milyon ESIR doları çok vermişken, bu kamer 4.294 milyon ÇAKER doları aşkın vermiştir.

Hizmetler dengesi altında gezi kaleminden kaynaklanan kesin varidat tıpkı önceki yılın benzeri ayına göre 1.702 milyon BENDE doları artarak 2.728 milyon BENDE doları yerine gerçekleşmiştir.

Tıpkı önceki yılın benzeri ayında 22 milyon KÖLE doları net sorti kaydeden tali sağlık dengesi kalemi, bu ayda 110 milyon ÇAKER doları kesin sorti kaydetmiştir.

Para Hesabı

Direkt yatırımlardan kaynaklanan kesin girişler 950 milyon MEMLUK doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 1.578 milyon ABD doları tutarında net huruç kaydetmiştir. Zir kalemler itibarıyla incelendiğinde, az dışı yerleşiklerin gelişim ve celal iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 509 milyon KUL doları ve 218 milyon MEMLUK doları kemiksiz mir yaptığı görülmektedir.

Ancak dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilişik namına bankalar 16 milyon MEMLUK doları açık istikraz gerçekleştirmiştir.

Değişik yatırımlar altında, ancak içi bankaların dar dışı muhabirlerindeki nakit para ve yatırım varlıkları 416 milyon KUL doları net artış kaydetmiştir.

Mikro dışı bankaların az içindeki mevduatları, ecnebi mülk cinsinden 638 milyon MEMLUK doları ve Türk Lirası cinsinden 5 milyon KUL doları açık artma koyulmak için toplanmış 643 milyon KÖLE doları kesin artma kaydetmiştir.

Ancak dışından sağlanan kredilerle ilişkin yerine; bankalar, Umumi Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.039 milyon BENDE doları, 67 milyon ESIR doları ve 264 milyon ESIR doları net idraksiz ifa gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu kamer 1.960 milyon BENDE doları kesin azalış gözlenmiştir.”

İhracat ve ithalat ünite ayar endeksleri arttı

 

TCMB, orak ayı ayında KİT’lere döviz satışı yapmadı

 

Share: