Çatı ruhsatı sunulan yapıların yüzölçümü arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) marifetiyle yapılan açıklamaya bakarak, belediyeler marifetiyle verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının önce üç ayında aynı eski yıla göre, bina sayısı %131,8, yüzölçümü %87,5, değeri %144,3, kat sayısı %105,6 arttı.

Toplanmış yüzölçümün %58,6’sı ev alanı yerine gerçekleşti

Bina ruhsatı sunulan yapıların 2021 yılının evvel üç ayında hep yüzölçümü 33,2 milyon m² iken bunun 19,5 milyon m²’si hane, 7,5 milyon m²’si konut dışı ve 6,3 milyon m²’si ise kuma tasarruf alanı yerine gerçekleşti.

Kullanma amacına bakarak yeryüzü yüksek behre %71,5 ile iki ve elan çok daireli binaların oldu

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının önceki üç ayında kullanma amacına göre 23,8 milyon m² ile sunma faziletkâr paya iki ve henüz fazla daireli tevakkuf amaçlı binalar erbap oldu. Bunu 2,4 milyon m² ile tıpkı daireli tevakkuf amaçlı binalar izledi.

Çatı istimal izin belgesi sunulan yapıların yüzölçümü %4,4 arttı

Belediyeler vasıtasıyla sunulan çatı istimal izin belgelerinin 2021 yılının önce üç ayında tıpkısı önceki yıla göre, çatı sayısı %12,5, yüzölçümü %4,4, değeri %34,5, ofis sayısı %2,1 arttı.

Toplanmış yüzölçümün %54,9’u göz alanı namına gerçekleşti

Yapı istimal izin belgesi sunulan yapıların 2021 yılının evvel üç ayında mecmu yüzölçümü 33,2 milyon m² iken bunun 18,2 milyon m²’si göz, 8,1 milyon m²’si bölük dışı ve 6,9 milyon m²’si ise kuma kullanım alanı namına gerçekleşti.

Kullanma amacına göre sunu efdal nasip %74,4 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Çatı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının önce üç ayında istimal amacına bakarak 24,7 milyon m² ile sunu erdemli paya iki ve henüz fazla daireli ikamet gayeli binalar eş oldu. Bunu 1,8 milyon m² ile küresel ve perişan ticaret binaları izledi. 

Share: