Çimento sektörü yıpranmamış fırsatlara odaklanmalı

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), Kovid-19 salgınının Türk Çimento sektörüne yansımalarını gitmek amacıyla Deloitte Türkiye iş birliğiyle “Yeni Güneş Tacı virüsün Türk Çimento Sektörüne Etkileri” antetli aynı ifade hazırladı. Salgının gelişim dünyasında alışagelen hesapları tağyir eğiliminde olduğuna dikkat çeken rapora ait ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat ÇALBIYIK, “Gücümüzü arkalamak üzere bakir okazyon alanlarına odaklanmalı ve markalı yerinde üretim stratejisi ile globalde evcil oyuncular yaratmalıyız. Bu amacı gerçekleştirmemiz üzere, arsıulusal örneklerde da görüldüğü kabilinden, devletimizin Türk Çimento sektörüne sağlayacağı destek haddinden fazla kıymetlidir.” dedi.

Sektörde canlılık gösteren şirketlerin tamamına yakınının üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), Deloitte Türkiye aksiyon birliğiyle hazırladığı raporla, güneş tacı virüsün Türk Çimento sektörü üzerindeki etkilerini adese altına aldı. Raporda, salgının yarattığı belirsizlikte tahminler yaparak süreci yürütmeye işlemek adına, riziko ve fırsatların tanımlanıp bunların varabileceği muhtemel sonuçlar üzerinde hazırlıkların yapılması başvuru ediliyor.

Salgın öncesinde sektörde toparlanma beklentilerinin olduğuna yer sunulan raporda, korona virüs krizinin, geçmişteki krizlerden farklı olduğu belirtiliyor. Bakir güneş tacı virüsün Türkiye’da yarattığı külfet amacıyla “Tehirli Toparlanma” ve “Ince Mütemadi Daralma” doğmak amacıyla iki farklı senaryo üstünde duruluyor. Tehirli toparlanmada, Türkiye’üstelik mahdut içi çimento talebinin son iki senedekine analog şekilde tıpkısı daralma göstereceğinin düşünüldüğü tabir ediliyor. Ayrıntılı mütemadi daralma senaryosunda ise salgının dünyanın ciharıyek yanına yayılması, sokağa gezinti yasaklarının uygulanması ve üretimin durması üzere olasılıklar eşliğinde “çimento sektörünün 2020 yılını %90 olasılıkla %20’nin üstünde daralmayla kapatabileceği hesaplanmaktadır” tespiti saha alıyor.

Kapasite Kullanımında Verimliliğe Odaklanılmalı

BENDE ve Çin ilkin girmek üzere, lüzum erkin meydan ekonomisinin doğası gereği gerçekleşen muhassala-devralmalarla, gerekse merkezi planlama ve şevket eli ile acun geneli çimento endüstrisinde konsolidasyon çalışmalarının Türkiye’da birlikte değerlendirilmesi gereken tıpkı aplikasyon olduğunun altını çizen raporda, 2019 yılında çimento için toptan sığa kullanım oranı ortalaması %57 düzeyinde iken, Türkiye’üstelik bu oranın %40 tahmini değerinde olduğu, bu çerçevede, alelhusus BENDE’de serencam birkaç yılda gerçekleşen, Çin’mağara ise 2020 yılı sonuna kadar tamamlamayı planladığı çimento sektöründeki oyuncu değişimlerini ferah takip etmek gerektiği belirtiliyor.

İhracattaki Gücümüzü Yüklenmek İçin İlave Aksiyonlar Alınmalı

Rapora ilgilendiren değerlendirmede mevcut ÇEİS Umumi Heyet Başkanı Suat ÇALBIYIK: “Bütün dünyayı dikçe etkileyen Kovid-19 salgınının Türk Çimento sektörü üzerindeki kazançlı, yönetimsel ve türel etkilerini cenkleşmek ve akıllıca ayrımsız misil haritası üzerinde ilerleyebilmek üzere Deloitte Türkiye ile hareket birliğine anbean, “Yıpranmamış Korona virüsün Türk Çimento Sektörüne Etkileri” başlıklı benzeri anlatım hazırladık. Ifade, içinden geçtiğimiz mukavim sürece ilgilendiren hem toptan ölçekte hem bile Türkiye özelinde cesim tespitler içeriyor. Raporun genelinde yıpranmamış güneş tacı virüsün, konuşu temellerden kuvvetsiz doğası ile gelişim dünyasında alışageldiğimiz hesapları iptal eğiliminde olduğu görülüyor. Salgının etkileri ile mücadele ederken, iç ve dış pazarlar için ilave aksiyonlar alınması gerekliliği öne çıkıyor. Bu doğrultuda, hele ihracattaki gücümüzü korumak üzere arttırma iş planımızı hızlıca belirlememiz ve adımlarımızı hızlandırmamız gerektiğini görüyoruz.” dedi.

İç Pazarda Teknoloji Yatırımları ve Mütenavip Yakıta Yönelmeliyiz

ÇALBIYIK, iç pazarda devreye sokulması müstelzim aksiyonlara ilgili ise şunları söyledi: “Salgınla savaşım döneminde maliyetlerin azaltılması noktasında uygulayım bilimi berenarı koca tıpkı tekellüf oynuyor. İnsan kaynağının canlı kullanımı, nitelikli işgücünün artırılması ve sektörde sürdürülebilir büyüme ile verimliliğin sağlanması hesabına dijitalleşme, otomasyon ve Uran 4.0 fırsatlarının ivedilikle değerlendirilmesi gerekmektedir. Yakıt ve erke maliyetlerinin toplam maliyet içerisinde oluşturduğu büyüklük ve dışa tabiiyet ayn önüne alınarak, mütenavip yakıt ve hammadde kullanımında karşılaşılan sorunların çözülmesi önem en etmektedir.”

İhracatta Maliyeti Düşürecek Alternatifler Değerlendirilmeli

Yurt dışı pazarlarda tezce alınması gereken aksiyonlarla ait dahi değerlendirmelerde mevcut ÇALBIYIK, sözlerine şöyle devam etti: “Türk çimento sektörü son iki yılda toplanmış çimento ve klinker ihracatını %80,4 oranında artırarak yaklaşık 23 milyon titrem seviyesine taşımıştır. Türkiye’nin mecmu ihracatına şanlı tıpkı yardım sağlayan sektörümüzün çimento ve klinker ihracatı 876,5 milyon dolara ulaşmıştır. Sıkıntılı dışı pazarlarda elde edilen bu büyük muvaffakiyet ve gücümüzün korunması noktasında raporun çıktılarını berenarı önemsiyoruz. Rapora bakarak, gücük ve ölçülü vadede güçlükle dışı muamele intihap kriterleri oluşturulmalı, kasıt pazarlar belirlenmeli ve önceliklendirilmeli. yanı sıra, ev dışı satışlarda geri hizmet maliyetlerin düşürülmesi üzere maliyet paylaşımını mümkün kılan âlem yapıları değerlendirilmeli, geri hizmet maliyetleri azaltacak alternatifler üstünde durulmalıdır.

Çimento sektöründe temelli arsıulusal kompetitif üstünlük üzere, ihracatın yanında, markalı durumunda istihsal stratejisine ve globalde yerli aktör olmaya odaklanılması da gerekmektedir. Bu amacı akdetmek üzere, arsıulusal örneklerde bile görüldüğü üzere, devletimizin Türk Çimento sektörüne sağlayacağı destek çokça kıymetlidir.”

Share: