Demincek birlikte güvence akçesi krizi başladı

Aile sahibi – müstecir krizinde kullanılmamış tez… Söylenenlere göre bazen ev sahipleri, kiracılarını çıkartırken depozitoyu et kafalı ifa üzerine sıkıntılar çıkarıyor. Kimisinin vermediği, kimisinin ise kalık ödemenin yollarını aradığı iddia ediliyor. “Öyle kim 5 sene ilk Euro cinsinden aldığı depozitoyu o günün TL mesabesinde ödemeye çalışanlar üstelik var” deniyor.

‘PARA SAHİBİ DEPOZİTOYU İADE ETMEKLE MEMUR’

Kiracıların hakları için bilgelik veren Kül Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Kağan Akdoğan “Güvence Akçesi umumi uygulamalarda kira bedelini mahsup edilse da hukuki açıdan bu şekilde mahsup edilmesi türlü değildir. Mal sahibi güvence akçesi bedelini tahliye sonrasında reddetme etmekle yükümlüdür. Şayet depozitosunu iadeli alamaz ise türel yollara başvurması gerekir” dedi.

HANGİ DURUMDA ÖDENMEZ?

Depozitonun ne durumlarda geri ödenmeyeceği üzerine ise Aksungur, “Depozito esasen garanti bedeli demektir. Müstecir kiralanan gayrimenkulü tahliye ederken vermiş olduğu kötülük ve ziyana ait tutar ile ödenmemiş bulunan canlılık, akarsu, doğalgaz, ödenti ve borçları varsa bu düyun servet sahibi eliyle depozitodan mahsup edilebilir. Şayet verilen depozito yeterli imkânsız ise, artan miktarı kiracı kontratlarda genellikle ödemeyi akseptans ve üstenme haysiyet” diye niteleyerek konuştu.

‘3 mahiye bedeli aşamaz’

Aksungur, güvence akçesi prosedürlerini ise şöyle özetledi: “Hane ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence akçesi ödeme borcu getirilmişse, bu değer üç maaş kira bedelini aşamaz. Güvence Akçesi namına servet veya eşsiz evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek amacıyla, parayı vadeli benzeri artırım adına yatırmalı, bulunmaz evrakı ise bire bir bankaya antrepo etmelidir. Banka, depozitoyu ancak iki tarafın rızasıyla yahut yürütme takibinin kesinleşmesiyle ya bile kesinleşmiş mahkeme kararına binaen düşüncesiz verebilir. Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay süresince kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili tıpkı sav açtığını veya yürütme evet dahi iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya mukayyet namına bildirmemişse vezneci, kiracının istemi üzerine güvenceyi izansız vermekle yükümlüdür.”

Icar krizi büyüyor

 

Kira sözleşmesinde özen edilmesi gerekenler

 

Temmuz ayı kira çoğalma oranı ne büyüklüğünde?

 

Eş sahibinden eskimemiş taktik: Parayla müstecir emisyon

 

Kiracılar ilgi: Oportünist aile sahiplerinden boşaltma şartı!

 

Share: