Dev şirketler araştırması: CEO’ların planı hangi?

Uluslararası denetim ve müşavirlik şirketi ÜLEN (Ernst & Young), dünyanın sunu nazik bölüt degaje şirketlerinin listelendiği Forbes Toptan 2000’de meydan alan CEO’ların görüşlerini alarak hazırladığı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 305 liderin iş dünyasına ilgilendiren öngörülerini ve nema stratejilerini ortaya koyan 2021 CEO Araştırması’na bakarak; CEO’ların %68’i ati 12 aylık dönemde bilim ve teknolojiye büyük ölçekli yatırımlar yapmayı planlıyor. CEO’ların %61 bir dönemde müşareket genelini havi tıpkı tahavvül programı başlatmayı, %42’si ise şirketin risk hile süreçlerinde değişikliğe gitmeyi hedefliyor.

Dijital dönüşümün başarısı işgücüne tutkun

Araştırmada; dijitalleşme odaklı ve aksiyon modellerinde köklü değişimleri dahi içeren dönüşümlerin pandemi etkisiyle CEO’ların gündeminde en üst sıraya taşındığı belirtiliyor. bununla birlikte CEO’ların %68’i inkılap projelerinin merkezinde koca, yeni yetenek kazanımı ve kurum kültürü olduğunu rapor ediyor.

EY Türkiye Müşavirlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Gökhan Gümüşlü, araştırı sonuçlarına ait şu değerlendirmede bulundu: “2020, toptan hareket dünyasında dokunaklı kararlar içerlemek zorunda kalınan tıpkı sene oldu. Portföy ve projeler yeniden gözden geçirilerek tafsilatlı vadeli tahaccüm beklentilerinde angarya sağlamaya odaklanıldı. Uygulayım Bilimi pandemi döneminde şirketlerin direnç ve esnekliğini destekleyen yer cesim etken oldu. Geleneksel iş modelleri ile faaliyetlerini sürdüren organizasyonların bu dönemde eskimemiş digital teknolojilere çabuk şekilde adapte olduklarını gözlemledik. Pandeminin devam ettiği bu süreçte hibrit hisse senedi modellerinin her an henüz çok benimsendiğini görüyoruz. Geleceğe baktığımızda bile şirketlerin özellikle riziko yönetimlerini güçlendirecek uygulayım bilimi yatırımlarına çabukluk vereceklerini öngörüyoruz.”

Haber güvenliği ve tüketici güveni büyümeyi destekler

Araştırı sonuçları vukuf güvenliği ve şahsi marifet düzenlemeleri ile ilgili konuların şirketlerin nema performansları üzerinde enerjik olabileceğine belen ediyor. Araştırmaya katılan CEO’ların yalnızca %34’ü müşterilerin verileri üzerine organizasyonlarına cesaret duyduğunu anlatım ediyor. Bu ebat CEO ve üst yönetimlerin bilgi çokluk, yönetme ve kullanımıyla ilgilendiren süreçleri gözden geçirme ve şeffaflığı ihya ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmada bu konuya yönelik hareket alınmaması halinde bilim teknolojilerinin yanı sıra getirdiği yeniliklerden ehliyetli kâr sağlanamayacağı ve transformasyon çabalarının menfi etkilenebileceği belirtiliyor.

Bakir hareket modellerinde döngüsel ekonominin payı artıyor

CEO’ların %91’i ati ilkokul yıllık dönemde uygulamaya alınacak yeni hisse senedi modellerinin döngüsel tutum unsurlarını daha fazla içereceğini düşünürken, %81’i mufassal vadeli değerin ölçülmesi ve raporlanmasında global benzeri standart oluşturulacağına inanıyor. amma velakin CEO’ların %80’i çevresel, içtimai ve yönetişim (ESG) alanında eskimemiş ve şümullü adımlar atmayı planladıklarını anlatım ediyor.

Enflasyonu tanımayan eskimemiş zürriyet yöneticileri bekleyen felaket!

ECB’ye cebin açılan sorun kapatıldı

Share: