Dikkat! Son 15 zaman… Paranız yanabilir

Tapusuz yapıların sorununu ortadan buyurmak amacıyla başlatılan İmar Barışı’na başvurular 31 Meyan’ta serencam bulacak. Bugüne büyüklüğünde 9 milyon vatandaş başvuru yaparken, tahminî 8.3 milyar teklik ödeme yapıldı. Daha müracaat yapmayanların elini acele tutması gerekirken, çatı kayıt belgesini alanların üstelik iskan ve tapu üzere iş başlatması gerekiyor. İşte bu süreçte bir nice başvurunun kusurlu yapıldığı ortaya çıkıyor.

PARANIZ YANABİLİR

Posta’nın haberine bakarak kimi yurttaş teknik bilgelik sahibi olmadığından bazısı üstelik elan bağan eşit bitmek için elem niyetle yanlış bildirme veriyor. Yanlış beyan tayin edildiğinde, aldığınız bina araç belgesinin iptali bahis konusu olabileceği kadar ödediğiniz dünyalık de yanabilir. Beyanınızı gine e-Çap üzerinden düzeltebilirsiniz. Ekleme ifa çıkarsa de bunu bankaya ödemeniz gerekiyor. Baştan düzenlenen bina kayıt belgesinde ‘Kişinin hatalı beyanından kontekst rötuşlu edilmiştir’ yazıyor.

DÜZELTİLMESİ GEREK

İmar Barışı’nda sunu çokça yapılan yanlışları Tektaş İmar Barışı Uzmanı ve İnşaat Faziletkâr Mühendisi Melik Çatalkaya’evet sorduk. Çatalkaya, “Bina vasıta belgesi aldıktan sonra tapu işlemlerine gidermek için bize mevrut 20 kişinin 20’sinin birlikte başvurusu kusurlu imdi. Kimi kullanmadığı alanı karışma etmemiş, kimisi bağımsız milletvekili evini köy evi gibi göstermiş. Birtakımı da yurt vergisini düşük ödediği için o bilgilere göre başvuru yapmış. Bu beyanlar düzeltilmeli” dedi.

YER SIK YAPILAN 8 GÜNAH

1-) ×Kusurlu Yer tapulu ve itmam irtifak tapulu binada biricik bire bir özgür çağ amacıyla yapılan başvuru kavisli.Aksi halde iskan-tapu alınamaz.

√DOĞRU Yer tapulu ve kat direniş tapulu binalarda tekmil yapı ve hür bölümler için müracaat ve ifa yapılır. Çatı için çatı anahtar belgesi alınır.

2-) ×Hatalı Hatim sahiplik tapulu binada biricik bağımsız kürsü amacıyla alınmış çatı pusat belgesi ile o özgür bölüm için tapu değişikliği yapılabilir.

√AKLA YATKIN Tekmil sahiplik tapulu binada biricik ayrımsız hür seksiyon için yapı kayıt belgesi alınabilir fakat tapu değişikliği amacıyla kül türe sahiplerinin imzası gerekir

3-) ×Yanlış skanlı binanın mülkiyeti aniden aşkın kişiye ilişkin iken binanın topu üzere yapılan bir tane müracaat kavisli.

√AKILLICASINA İskanlı binada yekpare yapı başvurusu yapabilmek amacıyla binanın hemen benzeri kişiye ilgilendiren olması gerekir.

4-) ×Hatalı Ada, pis, parsel kabilinden bilgilerden bir tanesinin de hatalı ya dahi sakat olması yapı vasıta belgesinin iptaline ve iskan tapu alınamamasına öğün açabilir.

√MAKUL Binadaki göz ve işyeri sayısı, çatı ve arsaya ait şaibe, ada, parsel bilgisi, aktüel adres bilgisi; yapı arsasının güncel metrekare alan bilgisi, bulunan bina basamak ve işyerleri amacıyla ayrı ayrı kayran bilgisi aktüel ve akilane olmalıdır.

5-) ×Falsolu Bağan beyan edilmesinden belde gayrimenkul algı bildirme bilgileri yahut doğruluğu durumunda belirleme edilmemiş projeye göre yapılan müracaat sorun yaratabilir.

√AKLA YATKIN Başvuruda binanın tamlık kuma ve tasarruf alanları ile değeri sarih belirtilmelidir. Cümle bodrum katlar, teraslar eklenmelidir.

6-) ×Hatalı İskanlı kat yahut işyerinde hemen projeye ters olan eklenti alanları üzere bağımsız fasıl başvuruları yapılamaz.

√AKILANE İskanlı binalarda projeye muhalif sonra işlenmiş eklenti karışma mevcut tasarruf alanı için referans yapılmalıdır.

7-) ×Kavisli Hür eş ve işyerleri amacıyla projesine karşıt eklentiler için başvuru yapılamaz.

√MAKUL Yalnızca otel,AVM gibi ticari amaçlı tek özgür bölümlü ve iskanlı binalardaki aykırılıklar üzere yapım alanı ne olursa olsun 1000 metrekareye kıymet ödemek koşulu ile başvurulabilir.

😎 ×Yanlış Sosyal donatı alanı namına tescil edilmiş Kaynak ve şehremaneti arazilerindeki sinsice yapılar amacıyla başvuru yapılamaz.

√DOĞRU Hazine ve belediye arazileri üzerindeki geriden geriye binalar parçalanmamış bina için müracaat yapıp vesika alabilirler. Böylece yapı sahibi idareden binanın bulunduğu arsayı mübayaa hakkını elde etmiş olurlar.

Share: