Doç. Dr. Ayhan Babaroğlu: “Teknolojinin gelişmesiyle alay malay siber zorbalık ergenlik çağı dönemindeki dallar üzere iri bir risk oluşturuyor”

Doç. Dr. Ayhan Babaroğlu: “Teknolojinin gelişmesiyle alay malay siber zorbalık ergenlik dönemindeki kollar için şişman ayrımsız risk oluşturuyor”

ÇORUM Teknolojinin gelişmesi ile gelişigüzel çocuklar üzere hınç oluşturan siber ceberut gelişigüzel güzeşte periyot yaygınlaşıyor. Ailelere uyarıda kâin Çorum Eti Üniversitesi’nden Afiyet Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Kürsü Başkanı Doç. Dr. Ayhan Babaroğlu, “Bu bati anlamda aynı sorun. Siber zorba özne birisi medya eliyle istediği dakika, istediği şekilde nerede olursa olsun mağdurlarla iletişim kurma olanağına ehil” dedi.

Sosyal iletişim araçları ve aptal telefon ve internetin yaygınlaşması ile birlikte füru arasındaki zorbalık daha da yaygınlaşıyor. Füru için şişman felaket oluşturan siber zorbalık, okul başarısında düşüş, toplumdan uzaklaşma, üzüntü ve kendini idraksiz çekmece üzere davranışlara faktör olabiliyor. Bu form davranışların görüldüğü bireylerin siber zorbalığa maruz kalmış olabileceğine özen çeken uzmanlar, ebeveynleri çocuklarını siber zorbalıktan uyarması noktasında uyarıda bulundu. Konuyla ilgilendiren uyarılarda bulunan Eti Üniversitesi Esenlik Bilimleri Fakültesi Yavru Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Babaroğlu, teknolojinin gelişmesiyle birlikte siber zorbalığın ergenlik çağı dönemindeki dallar amacıyla nazik benzeri riziko oluşturduğunu, el telefonu ile bire bir topluluk içtimai medya araçlarının deli dolu adına kullanılmasının sakil sorunlara nöbet açtığını söyledi.

“Siber zorbalığın yüzde 36 seviyelerinde olduğunu görüyoruz”

Siber zorbalığı, ‘hikmet ve bildirişim araçlarının incitici amaçlı kullanılmasından kaynaklanan tanınmayan çağrılar, kimliğini gizleyerek zararlı e-postalar gönderilmesi, kişileri yazmak, hakaret etmek, yıldırma almak amacıyla bunlarla ilgilendiren patırtılı ve muhteva yollamak ya da var olan görüntüleri bu amaçla kullanmak’ adına tanımlayan Doç. Dr. Ayhan Babaroğlu, “Siber zorbalığa maruz kalan çocuklarda patadak içine benzeri kapanma, akademik anlamda başarıda ayrımsız düşüş kendinde geri çekilme, içtinap etmek, kaygı bire bir mızıka anksiyete sorunlar başkaca okulu bırakmaya büyüklüğünde revan gözdağı edici unsurlar kendisine karşımıza çıkıyor. Ülkemizde bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Oranlara baktığımızda azımsanacak noktada değil. Yapılan araştırmalarda siber zorbalığın yüzde 36 seviyelerinde olduğunu görüyoruz” dedi.

“Siber zorbalıkta gelişmemiş zamanda tıpkısı haddinden fazla kişiye ulaşma imkanı var”

Siber zorbalığı anadan görme zorbalıktan fark fail özellikler hakkında dahi bilgi veren Doç. Dr. Babaroğlu, “Geleneksel zorba fiziksel yetersizlikler, fiziki farklılıklar, sosyo-konuşu farklılıklar kadar ya dahi tıpkısı topluluk yetersizlikler zımnında karşımıza çıkarken siber ceberut teknoloji becerilerinde kim elan iyiyse o kişiler zorlayıcı olabiliyor. Siber zorbalıkta gücük zamanda benzeri çokça kişiye erişme imkanı var. Kat Sayı bire bir birey alışılagelen, el kitabı yöntemlerle birisine zorbalık uyguladığında arkadaşına söyleyip sair arkadaşıyla paylaşmasını bekleyene kadar, tıpkısı okulun duyması için ayrımsız hafta geçerken siber zorba bunu gelişen teknoloji ile gelişigüzel okula bir anda duyurabiliyor. Bu ağır anlamda bire bir sav. Siber acımasız özne birisi iletişim araçları tarafından istediği zaman, istediği şekilde nerede olursa olsun mağdurlarla bildirişim kurma olanağına eş. her an yıldırma ika, gözlemleme durumuna topluluk. Buda mağdur kişiyi ruh bilimsel adına haddinden fazla yoğun anlamda zorlayan ayrımsız boyut olarak karşımıza çıkıyor. Burada öz kıyımlardan de bahsedebiliriz” diye niteleyerek konuştu.

‘Siber merhametsiz, seçme sabık dönem artıyor’

Seçkin geçen siber zorbalığın arttığının altını çizen Babaroğlu, “Anadan Görme zorbalıkta zorbanın kimliği belliyken siber zorbalıkta haddinden fazla mail tıpkısı arkadaşınız size merhametsizlik yapabiliyor fakat bilemiyorsunuz. Gelişigüzel geçen gün bu ceberut türünün arttığını görebiliyoruz. İnternet kullanımı siber merhametsizlik, siber zorlayıcı olma ya üstelik mağdur olma durumunda çok oylumlu bir etkin. Bu konuda esas anlamda bilgilendirme beğenmek gerekiyor. Hele pandemi döneminde herkesin içtimai medya yerine içtimai çevre adına kendisine edindiği meydan internet ortamı. Dolaysıyla füru bu sistemin içerisinde doğdular. Daha esbak jenerasyonların okulda ya dahi bambaşka alanlarda yaşanan zorbalığın tıpkı bu alanda yaşanıyor. Gine ifham etmek gerekirse bodur sürede bilgiyi yayabiliyorsunuz. Kıygın kişiyle ilgili bilgiyi yayabiliyorsunuz. Tehdit ederek, daim onu takip ettiğinizi gösterebiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Hikmet sahibi olmaları gerekiyor”

Siber zorbalıkla savaşım toplumun bilcümle katmanlarının disiplinli ve koordineli şekilde çalışması gerektiğini vurgulayan Babaroğlu, “Siber zorbalıkla uğraş bile bilgilendirmenin meslek yöneticileri, kılavuzluk servisleri, çocuk aksiyon uzmanları, öğretmenler bununla ilişkin toplumsal hizmet uzmanları büyük tıpkı ekiple alay malay disiplinli ve koordineli biçimde işlemek gerekiyor. Burada zorbalığın hangi biçimde ortaya çıktığını girmek, buna uygun tepki isnat etmek, yineleme riskine karşı bunu göz uğrunda bulundurmak gerekiyor. Öğrencilerin okulda kendilerinin güvende hissedebilmeleri açısından sorumlu yetişkinler aracılığıyla internet kullanımı, zorbalığa maruz kaldıklarında nereye başvurmaları gerektiği, internetten neleri paylaşıp neleri paylaşmamaları gerektiği üzerine hikmet sahibi olmaları gerekiyor. Okulda öğretmenlerle alay malay bu problemlerin konusunda gidilmesi gerekiyor. Yapmamız gereken madde âdem yetiştirmekle ilişik dokunaklı anlamda öğrencilere ongun bire bir âdem olma noktasında yaklaşımlar, modeller arz etmek, bu bağlamda onlara tehlikesiz ortamlar kurmak, bilgilendirmek şartsız anlamda hamurlaşmak lüzumlu mevhum alemde lüzumlu alışılagelen hayatta zorbalığa hal olacaktır” ifadelerini kullandı.

Share: