DSİ Türkiye Genelinde 42 Arazi İçin Toplulaştırma Kararı Verdi

Heybet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; Kayseri, Nevşehir, Ardahan, Afyonkarahisar ve Kayseri’de kâin ara sıra yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verdi.

DSİ’nin bazı yerlerde yerey toplulaştırması ve toprak içi geliştirme hizmetleri yapılmasına ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Kerem Akarsu İşleri Umumi Müdürlüğü’nde Yürütülen Hizmetler Karşı Kanun’un ekleme dokuzuncu maddesi göre Kayseri’de 1, Nevşehir’de 2, Ardahan’da 30, Afyon’da 4, Kayseri’de 6 tevessül etmek amacıyla toplamda 42 yerey amacıyla toplulaştırma kararı verildi.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR?

Toprak toplulaştırması; çeşitli nedenlerle kazançlı kendisine tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya yer muhafaza ve tarımsal sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, kötü şekilli parsellerin benzeri araya getirilerek elan uyumlu parseller halinde toprak içi geliştirme hizmetleri ile alay malay gündeş tarım işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve baştan düzenlenmesi işlemine “arazi toplulaştırması” deniliyor.

Share: