Eldeki damga değişimleri ur habercisi benzer

Elde ferah ve kötü huylu tümörlerin görülebildiğine dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Fehamet Uzel, “Elde kitlesi olan hastalarda arz kalın tanıdık şikayetler şişkin, dert ve keyfiyet değişimidir. Glomus tümörü, sıklıkla tırnak yatağının altında bulunur. Alelhusus itici ile temasta dert daha da artar. Nöromalar eldeki sinir yaralanmaları sonrasında sinir uçlarında meydana gelen yumrulardır. Elin aynı yere teması ile ağrının artışı gözlemlenebilir” dedi.

Medipol Mega Darülfünun Hastanesi Ortopedi ve Sarsıntı Bilimi Bölümünden Halk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şayan Uzel, umum tümörlerine cebin önemli uyarılarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Uzel, elde ayırt edilen tümörlerin en kısa sürede bir uzmana gösterilmesi gerektiğini belirterek “Eldeki tümörler deri altındaki yumuşak nesiç ve kemiklerden kaynaklı oluşur. Eldeki yeğni nesiç tümörlerinin şişman çoğunluğu iyicil koyulmak ile alay malay eşsiz da olsa kötü huylu tümörlere dahi rastlanır. Elde yeryüzü sık tanıdık kötücül tümörler ise ciltten kaynaklanan skuamöz hücreli karsinomdur. Sarkomlar dahi yavaş dokudan kaynaklanan tıpkısı gayrı kötü huylu tümördür. Bu kitleler veca, şişlik ve renk değişiminden ufuk henüz er ayırt edilebilir” diyerek konuştu.

SOĞUĞA MARUZİYETTE AĞRI ARTAR

İyi kuşkulu tümörler süresince yer sık ganglion kistlerinin görüldüğüne değinen Dr. Öğr. Üyesi Uzel, şöyle bitmeme etti:

“Arz yaygın tanıdık hayırhah yeğni doku tümörleri; ganglion kistleri, tendon kılıfı dev hücreli ur ve epidermal inklüzyon kistleridir. Lipomlar, glomus tümörü, asap kılıfı tümörleri, nöromalar ve hemanjiom elde kalın görülen sair iyicil tümörlerdir. Ganglion kistleri genellikle eklemden ve tendon kılıfından kaynaklanan içi jelatinöz kıvamda sıvı ile dolu olan hayırhah kistlerdir. Tendon kılıfının dev hücreli tümörü isminden birlikte anlaşıldığı üzere imdi parmaklarımızı büken ve kaldıran kirişlerin kılıflarının çevresinde bulunan, nispetle kaba kıvamda ve arada bir lobüle görünümde olabilen iyicil kitlelerdir. Epidermal inklüzyon kistleri birlikte deri altında saha kayran içi keratin dolu hayırhah tıpkısı kitledir. Glomus tümörü, sıklıkla keski yatağının altında bulunur. Alelhusus sevimsiz ile temasta ağrının henüz birlikte arttığı, bir zamanda tırnak yatağında renk değişikliğine üstelik hastalık ihtimalî kitlelerdir. Nöromalar eldeki sinir yaralanmaları sonrasında asap uçlarında meydana mevrut yumrulardır. Elin tıpkısı yere teması ile ağrının artışı gözlemlenebilir.

TEDAVİ SONRASI NÜKS EDEBİLİR

Dr. Öğr. Üyesi Ayar Uzel, umum tümörlerindeki teşhis ve otama yöntemlerini şu şekilde açıkladı:

“Eldeki tümörlerin tanısı fiziksel etüt ve radyolojik görüntüleme ile konulabilir. Radyolojik görüntülemede yer grafi, Ultrasonografi, BT ve MRG kullanıyoruz. Hele MRG, cerrahi tedavide üzere yol gösterici bire bir çeşni taşır. Tedavide şayet kitle haddinden fazla şişman değilse, kitlenin mecmu adına çıkarılıp patolojiye gönderilmesi önerilir. İyi işkilli kitlelerde şayet hastalanmış ameliyat ile kitlenin çıkarılmasını istemez ise hastaların takip altında olması ve kitlede ağrı ve büyümede artım olması durumunda gine değerlendirilmesi önem taşır. Elde çıkarılan kitlelerin bazıları işler sonrası dönemde tekrarlayabilir. Bu nedenle hastaların işler sonrası dönemde bile ağır ezgi izlem yaptırması er dönemde nüksün saptanması açısından önemlidir.”

Share: