Emlak vergisinde akıbet hafta

Altın Emlak Umumi Müdürü Mustafa Kağan Özelmacıklı, gayrimenkul vergisiyle ait bilgilendirmelerde bulundu. Özelmacıklı, “2019 yılı yurt vergi değeri, baştan değerleme oranının yarısı olan yüzde11,865 (on tıpkı virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılarak uygulanıyor. Alacak oranları ise arazilerde ve meskenlerde binde bir, gayrı binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, nazik site belediye sınırları ve komşu alanlar zarfında yüzdelik 100 artırımlı uygulanır. Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde ise gayrimenkul vergisi tahsili 2022 yılı sonuna büyüklüğünde ertelendi” dedi.

İmar Barışı Sonrası Beyannameler Değiştirilmeli

Kestirmece 10 milyon vatandaş yoluyla müracaat yapılan İmar Barışı sonrasında alacak değerini etkileyen değişikliklerin bildirme edilmesi gerektiğini de hatırlatan Özelmacıklı,  “Bulunan binalara ilaveler yapılması, kullanılış tarzının değişmesi kabil hususlarda yılın sonuna büyüklüğünde bildirimde bulunulur. Yılın sonuç 3 ayında uymazlık olmuşsa değişikliği izleme eden 3 ay içre ihbarname yapılır” dedi. 

Kullanılmamış İnşaa Edilen Yapılar

Arsa üstüne eskimemiş tıpkısı bina yapanların, arsa değeri üzerinden rüşvet ödemeye devam edebileceklerini rapor fail Özelmacıklı “Yıpranmamış nesir edilen çatı yahut binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden beş altı olamıyor. Bu aplikasyon binaların inşalarının sona erdiği yılı izleme fail yıldan itibaren dört sene uygulanıyor” şeklinde konuştu. 

Kültür Varlıklarında Nitelik Değişik

Tapu kütüğüne “korunması lazım taşınmaz hars varlığıdır” kaydı kâin taşınmazların değme türlü vergi harçtan affedilmiş olduklarını tamlayan Özelmacıklı “Fakat, büyükşehir belediyesi sınırları içinde düz düz ve ticari faaliyetlerde kullanılanlar için emlak vergisini yarısına bu muafiyet uygulanmıyor. Aranjman yasağına karşıt kendisine kuruluş edilen yapılar ve eklentileri bulunan gayrimenkul hars varlıkları yıkılıncaya veya aykırılıklar giderilinceye kadar ise muafiyetten faydalanamıyor” dedi.  

Tasarrufu Kısıtlanan Bina ve Arsalar Ilgi

Tasarrufu kısıtlanan çatı, yer ve arazilerde yurt vergisinin 1/10 oranında öğrenim edilmesi gerektiğine dahi ilgi çekici Özelmacıklı “İmar planlarında, resmi yapılara ve umumi hizmetlere kural dışı olması cihetiyle üzerinde inşaat yapılmasına müsaade verilmeyen arsalar ile doğru fark ve ilaveler yapılmasına müsaade verilmeyen binaların tasarrufu kısıtlı sayılır. Bunama, ilişik yer veya binanın bulunduğu düzlük ümran programına alınıncaya kadar bitmeme mesabe” dedi. 

Gayrimenkul Vergisini Kimler Ödemez

Özelmacıklı “Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri hemen kanunla kurulan toplumsal düzenlilik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar antrparantez gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları zarfında brüt 200 m²’yi geçmeyen bir tane meskeni olması halinde gayrimenkul vergisinden muaftır” diye niteleyerek konuştu.

Share: