Emzirme, önsezi huy hastalığı ve katre riskini azaltıyor

Science Daily sitesinde meydan düzlük habere bakarak, 1986-2009 beyninde Avusturya, Çin, Norveç, Japonya ve ABD’birlikte yürütülen 8 çalışmanın ve haddinden fazla uluslu çalışmanın verilerini inceleyen araştırmacılar, kadınlarda duygu soy hastalıkları ile emzirme arasındaki ilişkiyi inceledi.

Araştırmanın yazarlarından Avusturya Innsbruck Üniversitesinden Lena Tcshiderer, kadınların yaşamları boyunca hangi kadar müddet yavru emzirdiklerini, mevlit sayılarını, tevellüt yaptıkları yaşları ve ilerleyen yaşlarda kalp aksesi yahut felç geçirip geçirmediklerine ilgilendiren bilgileri değerlendirdiklerini söyledi.

İlk doğumlarında ortalama 25 yaşında olan yaklaşık 1,2 milyon kadından elde edilen verilerin dikkate alındığı araştırı sonrası emzirmenin kardiyovasküler çor riskini azalttığı ortaya kondu. Araştırmada kadınların yüzdelik 82’sinin hayatlarının ayrımsız döneminde çocuklarını emzirdikleri tespit edildi.

Emzirmeyen kadınlara nazaran emziren kadınlarda, kroner ruh damar hastalıkları görülme riskinin yüzde 14, felç geçirme riskinin ise yüzdelik 12 daha birkaç olduğu belirlendi. Ayrıca emziren kadınların, bu garip hastalıklardan yitme riskinin yüzdelik 17 henüz az olduğunu ortaya kondu.

Öte yandan, mevlit sayısının ve kadınlar arasındaki yaş farkının ruh soy hastalıkları riski açısından kayda derece bire bir ayırt oluşturmadığına meni edildi.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, ana sütünün bebeğin zinde gelişimi amacıyla genişlik faal unsurlardan biri olduğunu gösteriyordu. söz konusu araştırma ile emzirmenin ana sağlığına da müspet katkıları olduğu tespit edildi.

Elan geçmiş yapılan araştırmalar, emzirmenin kadınlarda bicik ve mebiz kanseri ile çeşit 2 şeker hastalığı görülme riskini üstelik azalttığını göstermişti.

Araştırı “The Journal of the American Heart Association” dergisinde yayımlandı.

Uzmanlardan hamilelere Omikron uyarısı

 

Hamilelik sonrası dönemde çiftlerin özen etmesi gerekenler

 

Share: