Erdemli istihdam hesaplı iyileşme amacıyla yeterli mı?

FINANSGUNDEM.COM – DIŞ DUYUM SERVİSİ

Herhangi Bir ülkede olduğu kabilinden ÇAKER’birlikte da istihdam verileri az çok önemseniyor. Genel ekonominin durumuyla ait kemiksiz tıpkı foto verdiğine inanılan bu veriler, yatırımcılar başta görünmek için siyasa yapıcıların de kararlarında belirleyici fiyaka oynuyor. Evet genel yerine hisse senedi gücü piyasasını anlattığı akseptans edilen bu veriler, çalışan kesimin durumunu dahi benzeri netlikte anlatıyor mu? ABD merkezli Millî İşgücü Çözümleri Fonu (National Fund for Workforce Solutions) bu soruya karşıt cevap veriyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, Millî İşgücü Çözümleri Fonu marifetiyle yayınlanan analizde, hareket gücü piyasasını değerlendirmenin dokuz canlı bir aksiyon olduğu belirtiliyor. Iletişim Araçları ve politika kurumlarının yaratılan iş olanağı sayısı, yükselen ya dahi düşen başıboşluk oranları ve açık kondisyon sayısı gibi konkre ölçütlere yaslanarak kararlar aldıkları belirtilen analizde, bu verilerin ekonomiye ulama sağlayıcı müteharrik kesimin gerçekliğini sakladığının şeş çiziliyor. Gâh sorular sorarak bunlara cevaplara arayan yazıda, insanların yaşamlarının karmaşıklığına ve ailelerini sürdürülebilir şekilde geçindirebilme kabiliyetlerine hangi faktörlerin olumlu evet bile inatçı anlamda kalın ettiğinin anlaşılması gerektiğinin şeş çiziliyor.

Medya ve yöntem kurumları yaratılan aksiyon olanağı sayısı, yükselen ya de sakıt aylaklık oranları ve yıldızlı konum sayısı gibi somut ölçütlere yaslanarak kararlar alsalar dahi bu veriler ekonomiye ulama sağlayan çalışan kesimin gerçekliğini saklıyor.

Doğru soruları sorabilmeli

Kişinin kendisini ve ailesini geçindirmesini türlü kılmayan tıpkı ifa yapılıyorsa, yaratılan aynı işin değeri nedir? İnsanlar istihdam edilmek üzere akıllıca sıfır mesafeler hatim gitmek zorunda kalıyorsa, çocuklarına ya üstelik toplumlarına harcayabilecekleri devir ve enerjiyi bu yolla tüketmiş oluyorlarsa, bağan başıboşluk rakamları için sevinmeli miyiz? Yüksek nitelik iş olanakları soy, eşey ya da değişik ayrımlı gruplar arasında denk yerine dağıtılıyor mu? Bu ve bire bir soruları sormanın hisse senedi gücü piyasasını akilane yararlanmak amacıyla yiyecek olduğunu öne süren yazıda, bu misyonu üstlenmiş olan veri uzlaştırıcı şirketi ReWork the Erkek’ın hedeflerine ve yaptıklarına üstelik vadi veriliyor.

İş olanaklarını ulaşmak

ReWork the Mösyö, ÇAKER’nin Kaliforniya eyaletinde hayatiyet gösteriyor. Dokuz ilçeyi kapsayan benzeri alandaki gelişim gücü piyasası eşitsizliklerinin kapsamlı ayrımsız resmini sunan tıpkısı haber ara bulucu olan ReWork the Mösyö, ortakların ve kaynak sağlayıcıların takip, yöntem ve faaliyetlerinde bilinçli kararlar vermelerini sağlıyor. ReWork the Erkek Başkanı Rob Hope, verileri vakit kaybetmeden nefer düzeyinde değil, tarihsel adına dışlanmış insanların refahını önceleyen şekilde ırk, budunsal nesep ve cinsiyete göre ayırdıklarını belirtiyor. 30 yılı havi verilerin bazen huzursuz edici eğilimleri lahzada ortaya çıkardığını belirten Hope, buna benzer yerine, çokça faziletkâr ücretli çalışanların gelirinin bu sürede yüzdelik 70 artığını, haddinden fazla düşük ücretli çalışanların gelirinin ise yüzdelik 9 azaldığını belirleme ettiklerini belirtiyor. BENDE’nin Koy Bölgesi’ni kapsayan bu verilerin yüzdelik 75 oranında gelişen bölge ekonomisinden ve zenginlikten sunu çokça kimin yararlandığını haddinden fazla net ortaya koyduğunu söyleyen Hope, pandemi sonratsı süreçte, ‘sakat alışılagelen’e dönmenin toprak çalışanlarının ihtiyaç duyacağı serencam şey olduğunun altını çiziyor.

30 yılı kapsayan veriler, çok yüksek ücretli çalışanların gelirinin yüzde 70 arttığını, haddinden fazla bağan ücretli çalışanların gelirinin ise yüzdelik 9 azaldığını gösteriyor.

İstihdam verilerini baştan yeltenmek

Hope, hareket gücü uzmanlarının ve yöntem yapıcıların hareket ve istihdam sayılarını etraflıca incelemeleri ve akıllıca analizör üretmek için akilane fikirleri ortaya çıkarabilmeleri amacıyla üç soruya cevap vermeleri gerektiğini söylüyor.

1 – Yaratılan iş olanakları çalışan aileleri beslemek için ehliyetli mi?

MEMLUK’üstelik, hele üstelik Haliç Bölgesi’nde uygulayım bilimi şirketlerinin gelişim olanakları ve etkin kesimler üstünde şişman etkisi olsa dahi bölgedeki birlik işler şeş haneli uygulayım bilimi sektörü işlerinden oluşmuyor. Bölgede ekincilik işçileri, arıtımevi işçileri, konaklama, aşevi ve uyumsuz sektörlerinde etkin bağan ücretli bir nice dirilik çalışıyor.

2 – Herkesin gani işlere giriş ve o işlerde liyakatli olma şansı var mı?

İyi işlerin var olması yeterli aynı ölçüt değildir. Bu ferah işlerin bir nice farklı gruptan birçok eş için erişilebilir ve uygun olması gerekir. Bunun üzere ise adaletli işe çalım uygulamaları şarttır. İnsanların bu cins işlere talip olabilmeleri için ehliyetli yetişek ve öğretim olanaklarının bulunup bulunmadığı dahi bire bir o kadar yetişkin kabul edilmelidir. Antrparantez, iştirak kültürlerinin da herkesin ilerlemesini ve kül potansiyeline ulaşmasını sağlayacak büyüklüğünde ayrıntılı olması gerekir.

3 – Barınma, yavru bakımı ve muvasala kabilinden anne ihtiyaçlar amacıyla makul pahalı seçenekler bulunan mu?

Çalışanlar, istikrarsız bire bir ortamda çalışıyorlarsa eksiksiz potansiyellerine ulaşmaları imkansızdır. Ana ihtiyaçlarının karşılandığından inanmak, sistemlerin henüz gani işlemesi ve hem kurumların hem çalışanların çapraz kâr sağlaması için ciddi öneme sahiptir.

ABD’birlikte ReWork the Erkek vasıtasıyla geliştirilen bu yaklaşım ve bu soruların bizi sürükleyeceği zihinsel değiş, eş bolluk ve aktif ayrımsız ekonomiye aksetmek üzere zaman on paralık olmadığı kadar önemlidir.

BENDE’birlikte tarım dışı istihdam arttı

 

MEMLUK’dahi hususi sektörde istihdam beklentilerin altında kaldı

 

Rallinin kaderini ABD istihdamı belirleyecek

 

Share: