Faizlerdeki yükseliş bölük satışlarını frenledi

Bölük emniyet faizlerinin 2018’dahi aylık yüzdelik 2,50’ye kadar yükselmesi, hem ipotekli basamak satışlarında hem dahi ev itimat kullanımlarında düşüşü beraberinde getirdi.

Geçen sene toptan politik ve soylu erki konjonktürün getirdiği zorlukların birlikte ev ortamında da ağustos ayındaki kurgusal döviz ataklarının etkisiyle hem çın hem da finans alanında mehabetli gelişmeler yaşandı.

Toptan piyasalar, 2018’da ESIR Hat Bankası (Fed) özellikle almak için kaslı ülke tarz bankaları kararlarına, İngiltere’nin AB’den metrukiyet sürecine, ESIR’nin Çin ve ayrıksı ülkelerle olan ticaret müzakerelerine, Suriye ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelere odaklanmıştı. Sabık sene piyasaların ana ruzname maddelerini oluşturan gelişmelerin yıpranmamış yılda bitmeme ediyor olması piyasalarda riziko iştahının artışının önünde bildirme büyük bariyer yerine duruyor.

Sınırlı içre özellikle ağustos ayında kurgusal döviz ataklarının etkisiyle Türk lirası gelişmiş ülke servet birimleri karşısında tarihi düşük seviyelerine gerilerken, hem yatırım hem de yüreklilik faizleri üstelik son 15 yılın zirvesini görmüştü.

Sabık yıl yüzde 1’den yüzdelik 2,50’ye büyüklüğünde yükselen emlak kredisi mahiye averaj nema oranı, sene sonuna doğru gene yüzde 2 sınırına gerilemesinin ardından eskimemiş yılda yüzde 2’nin altına indi.

emlak kredisi faizlerindeki artma, konut itimat talebini azaltırken, tutulu hane satışında de daralmayı yanında getirdi. 

Basamak kredilerinin yarısı üç nazik şehirde

Bankaların kullandırdığı konut kredisi 2018’üstelik 188 bilyon 108 milyon liraya geriledi. Konut kredileri 2017 yıl sonuna nazaran yüzdelik 1,8 azaldı. Tıpkı esbak sene sonunda hane itimat stoku 191 bilyon 534 milyon liralık düzeyindeydi.

İstanbul, 2018’birlikte sunu aşkın pusat kredisinin kullanıldığı el olmayı sürdürdü. Toplanmış konut kredilerinin yüzdelik 31,3’ü İstanbul’birlikte kullanıldı. İstanbul’daki basamak cesaret miktarı, yıllık bazda yüzde 5,7 azalarak 58 bilyon 809 milyon liraya geriledi. İstanbul’u 21 bilyon 832 milyon liralık (yüzdelik 11,6) emlak kredisi ile Ankara, 13 bilyon 999 milyon liralık (yüzdelik 7,4) anahtar kredisi ile İzmir izledi. Böylecene üç balaban şehirde makbul emlak kredisi, umum göz kredilerinin yüzdelik 50,3’ünü oluşturdu.

Bayburt, bu dönemde 66 milyon lira tutarla göz kredisinin yeryüzü beş altı kullanıldığı devlet yerine kayıtlara geçti. Bayburt’u 108,3 milyon lira ile Ardahan, 132,3 milyon lira ile Gümüşhane, 135,1 milyon liralık ile Muş ve 146,4 milyon liralık ile Kilis strateji etti.

Göz kredilerinde sunu çok düşüş İstanbul’bile yaşandı

Konut kredilerinde sonuç ayrımsız yılda sunu çok artışın yaşandığı memleket yüzde 13,8 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 9,2 ile Hakkari, yüzde 8,3 ile Cıvıl Cıvıl, yüzde 8,2 ile Giresun ve yüzde 7,5 ile Sinop strateji etti. Sonuç tıpkı yılda kayıt kredilerinde sunu fazla düşüşün yaşandığı il yüzde 8,1 ile Iğdır oldu. Iğdır’ı yüzde 5,7 ile İstanbul, yüzde 5,5 ile Şanlıurfa, yüzdelik 5 ile Nevşehir ve yüzdelik 3,3 ile Malatya izledi.

Miktar bazında incelendiğinde ise son bire bir yılda hane kredilerinin arz aşkın arttığı toprak 120,3 milyon liralık ile Tekirdağ oldu. Tekirdağ’ın ardından 110,2 milyon teklik ile Manisa, 107,5 milyon lira ile Denizli, 81,7 milyon teklik ile Ordu ve 52,5 milyon teklik ile Münevver sıralandı.

Son bire bir yılda hacim bazında konut kredilerinin en çok azaldığı devlet 3,5 milyar teklik ile İstanbul, 594,7 milyon liralık ile Ankara ve 81,8 milyon lira ile Antalya oldu. Böylecene 29 ilde kullanılan göz kredisinde azalış olurken, 59 ilde artış yaşandı.

İpotekli bölük satışına nema freni

Mutluluk genelinde sabık yıl 1 milyon 375 bin 398 basamak halk değiştirirken, satışlar tıpkı eski yıla bakarak yüzde 2,4 geriledi. İpotekli bölük satışı bile 2018’dahi benzeri önceki yıla nazaran yüzdelik 41,5 azalarak 276 bin 820 oldu. 2017 yılında tutulu göz satışı 473 bin 99 seviyesinde gerçekleşmişti.

Sabık sene ipotekli satışın yeryüzü aşkın gerçekleştiği memleket 49 bin 206 konutla İstanbul oldu. Bu ili 31 bin 847 konutla Ankara, 17 bin 897 konutla İzmir, 11 bin 322 konutla Bursa ve 11 bin 177 konutla Antalya takip etti. Tıpkısı dönemde tutulu ev satışının sunu birkaç gerçekleştiği il 21 konutla Hakkari olurken, bu ili 34 konutla Ardahan, 65 konutla Şırnak, 66 konutla Bayburt ve 141 konutla Bingöl izledi.

Sonuç bire bir yıllık süreçte ipotekli konut satışında en sert düşüş yüzde 66,9 ile Bingöl’da yaşandı. Bu ili yüzde 54,5 ile Bayburt, yüzde 54,2 ile Tunceli, yüzdelik 52,8 ile Ardahan ve yüzdelik 47 ile Kayseri izlem etti. Hemen Şırnak ve Hakkari’da tutulu basamak satışında çoğalma görüldü. Bu illerdeki çoğalma sırasıyla yüzdelik 18,2 ve yüzde 10,5 oldu.

Share: