Faizsiz konuta resülmal şartı: 100 milyon TL

Tasarruf finansman şirketlerinin cümbüş gösterilebilmesi üzere minimum ödenmiş sermayelerinin 100 milyon lira olması, kurumsal yapı, riziko yönetimi ve vukuf teknolojileri altyapısı kabilinden yükümlülüklerini hesabına getirilmesi gerekiyor.

Faizsiz ev ve pusat edindirmeyle ait artırım finansman şirketlerinin teftiş altına alınmasını içeren kanun teklifi Sedir Başkanlığına sunuldu.

6361 az Mali Isticar, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda ayrım yapılarak, faizsiz eş ve kayıt edindirme faaliyetinde kâin firmaların kanuni teftiş ve düzenleme kapsamına alınması amaçlanıyor.

Artırım finansman şirketleri namına adlandırılan firmaların teftiş ve düzenlenme görevi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) veriliyor. Artırım finansman faaliyeti; muayyen tıpkı müddet tasarruf yapılması karşılığında konut yahut araç finansmanı istimal hakkının elde edilmesi namına tanımlanıyor.

Artırım finansman şirketi olarak cıvıltı gösterilebilmesi için kuruluş ve ruh izinlerinin (lisans) alınması ve bu kapsamda 100 milyon TL minimal ödenmiş sermaye, kurumsal bina, riziko yönetimi ve hikmet teknolojileri altyapısı vb. yükümlülüklerin adına getirilmesi mecburi oluyor.

Halihazırda faaliyette mevcut firmaların faaliyetlerine devam edebilmeleri üzere BDDK’ya başvurmaları ve kanuncu yükümlülüklere uzlaşma sağlamaları amacıyla öngörülen uyum sürecinde muvaffakiyetli olmaları gerekiyor.

Alıcı haklarının korunmasına müteveccih kanuncu yükümlülükler belirleniyor

Lisans alamayan yahut ruh izni nakız edilen şirketler üzere genel hükümlerin birlikte tasarruf sahiplerinin haklarını korumaya müteveccih ilave tasfiye hükümleri düzenleniyor.

İlgili aranjman ile alıcı haklarının korunmasına müteveccih kanuncu yükümlülükler belirleniyor. Bu kapsamda öncelikle müşterilerin tasarruflarını idraksiz kabul etme ve finansman kullanma hakları garanti altına alınıyor.

Artırım finansman şirketlerine yatırılan tasarruflar üzere seçme tutarda kamusal tıpkı güvence veya sigorta mekanizması öngörülmüyor ve şirketlerin tasfiyesi yerinde azamet yoluyla et kafalı ifa garantisi verilmiyor.

Artırım görüntü havuzlarının yönetimine ilgilendiren şirketlerin daim uymaları müstelzim ölçün oranlar ve tahdidat getiriliyor. Bu nevi hesapların ortaklık hesaplarından ayrı tutulması hüküm altına alınıyor.

Artırım finansman sözleşmesinin tanımı ve sözleşmede saha alması müstelzim asgari unsurlar belirleniyor. Artırım finansman faaliyetinin faizsiz mal ilke ve esaslarına bakarak yürütülmesi zorunlu oluyor.

Tasarruf finansman sisteminin sağlamlığını ve sürekliliğini seçmek üzere şirketlere, topladıkları tasarrufların ve elde ettikleri gelirlerin belli bire bir kısmını yedek amaçlı terviç yükümlülüğü getiriliyor.

Kaynak ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, göreve geldikten sonraları bakanlığının TBMM’deki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorusu üstüne “Bununla ait BDDK Başkanımızdan hemencecik benzeri düzentileme yapılıp, bu çalışmanın bakanlığımızla paylaşılmasını istedim. Eğer böyle aynı yasa teklifi verilmesi hususu benimsenirse, türkçesi tığ aşama atmak arzusundayız. Bu konuyla ilişik bir kadem atmalıyız.” demişti.

‘Faizsiz aile sistemi’nde eskimemiş bölüm

 

Share: