Filistin’deki Rum Ortodoks kiliseleri Epifani Bayramı’nı kutladı

Filistin’deki Küçük Asya Ortodoks kiliseleri, Hz. İsa’nın vaftiz edildiği yer olduğuna inanılan Ürdün Nehri kıyısındaki Umum-Mağtas bölgesinde Epifani Bayramı’nı kutladı.

Ürdün Nehri’nin batısında artan Filistin tarafında gerçekleştirilen ve Kudüs, Filistin, Ürdün Küçük Asya Ortadoks Patriği Kyrios Theophilos III vasıtasıyla yönetilen ayine, binlerce Nasrani katıldı.

Theophilos’un Sözcüsü İsa Musallah, ayin kapsamında yaptığı konuşmada, “Bura, Mesih’in izinden yürüdüğümüz kocaman ve lahut tıpkısı saha.” dedi.

“Tığ bayramları kutlarken Kudüs, aşırılık yanlılarının dizgesel saldırılarına gaye oluyor. Nasranilik ve İslam dinine ilişkin şerif yerlere yönelik saldırıların sonuncusu, Silvan’daki kiliseye oldu. Mescid-i Aksa’de üstelik sürekli baskınlar yaşanıyor.” ifadelerini kullanan Musallah, saldırıların “Kudüs halkını kovmak için düzlem yaratmayı amaçladığına” dikkati çekti.

Hristiyanlar, Ürdün ve Filistin arasındaki Ürdün Nehri tarafında kâin Umum-Mağtas isimli bölgenin, Hz. İsa’nın Vaftizci Yahya marifetiyle vaftiz edildiği kayran olduğuna inanıyor.

Epifani Bayramı, Isevi mezhepler ortada farklı nedenlerle kutlanan bire bir meze yerine biliniyor. Katolik ve Protestanlar, doğudan gelen üç müneccimin bebek İsa’yı musahabe etmesini anarken, Ortodokslar, Ürdün Nehri’nde İsa’nın vaftiz edilmesini kutluyor.

Share: