Gençler mutat medyadan uzaklaşıyor!

Benzeri Youth Republic takım şirketi olan Youth Insight’ın üniversiteli, liseli, etkin ve çalışmayan toplam 4300 zinde ile online ve yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği Türkiye’nin önceki ‘ Medya Tüketim’ araştırması, Türk gençlerinin iletişim araçları istihlak alışkanlıklarını ortaya koydu.
Araştırmanın sonuçlarına bakarak, eskimemiş yavru iletişim araçlarını toplumun cemi kesiminden henüz acul hayatlarının içine düz, teknolojik dönüşüm ile gelişigüzel yaşama bakış açıları, değerleri, istihlak alışkanlıkları, toplumsallaşma biçimi değişen gençler, medyayı üstelik birden ve çoklu tüketiyor. Haftada 40 saatten aşkın zamanlarını online geçiren gençler üzere internet ‘yokluğunda yaşamayacakları benzeri madde’ anlamına geliyor!
Youth Insight’ın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre;
Gençlik ve internet
Darülfünun gençliği, monitör başında geçirdiği zamanın 3 katını internette dolaşarak geçiriyor.
Herhangi Bir 4 liselinin 3’ü internette dolaşırken bire bir zamanda başka şeylerle dahi ilgileniyor.
Gençliğin üçte biri üzere internet geçmek, “yokluğunda yaşayamayacakları bir molekül” gelmek.
Gençlerin dikkatlerini toplayıp konsantre oldukları biricik ant e-maillerini kontrol ettikleri ve online oyun oynadıkları saatler. İnternette gezinirken, içtimai paylaşım sitelerinde espas geçirirken ya de TV izlerken konsantrasyonları daha çabuk dağılıyor ve çoklu medya tüketimine henüz alışkın oluyorlar.
Hem liselilerin hem üniversitelilerin internete girdiklerinde tıpkısı anda sayı farkı 3 mevzu belirgin oluyor. Sunma haddinden fazla sadık kalınan bap ise Facebook.
Facebook’ta reklam tıklanma oranı liseliler üzere %11, üniversiteliler için %14.
Liseliler %73 oranında e-defa kullanıyor, üniversitelilerde ise bu şevket %90.
Iletişim Araçları Istihlak araştırmasına bakarak, internetten alışveriş oranları liseliler üzere %22, üniversiteliler için %41.
Gençlerin hayatında internetin anlamı sosyal paylaşım siteleri olmuş durumda. Üniversitelilerin %87’si, liselilerin %67’si internete duhul amacının toplumsal paylaşım sitelerinde tebarüz etmek olduğunu belirtiyor.
Hem liselilerin hem bile üniversitelilerin dostça/ chat programlarına müteveccih ilgileri çalışanlara ve okumayan-çalışmayanlara bakarak henüz bağan. Onlar için varsa yoksa Facebook!
Faal genel ağ kullanımı alelhusus okuyan (Liseli ve üniversiteli) gençlerde dönem geçtikçe yaygınlaşmaya başlıyor. Okuyan gençlerin az daha yarısı internete çökertme telefonlarından birlikte bağlanıyor.
Gençlik ve mutat iletişim araçları
Türkiye’deki çalışmayan, okumayan, evde antlaşma geçiren, 15-26 gözyaşı arası tahminî 1.5 Milyon gencin %20’si TV başındayken bire bir yandan birlikte yanındaki ile kardeşçe ediyor.
Araştırma sonuçlarına göre, üniversitelilerin ceride ve radyoya müteveccih ilgileri liselilere göre elan yüksek.
Liseliler incelendiğinde haftada 30 saat ile genel ağ kullanımı iletişim araçları tüketiminde evvel sırada düzlük alırken, haftada 14 saatle TV takip, 12 saatle radyo dinleme, 10 saatle ceride okuma düzlük aldı. Araştırmaya katılan liselilerin sadece %26sı gelişigüzel hafta dergi okumaya geçenek ayırdıklarını belirtti.
Üniversiteliler ise liselilere kıyasla daha fazla zamanlarını genel ağ başında geçiriyor. Araştırmaya bakarak tıpkısı üniversiteli zinde haftada en az 42 saatini genel ağ başında geçiriyor.
Üniversitelilerin internetten sonradan yeryüzü aşkın tükettikleri medya kanalları ise; haftada 14 saatle TV, 12 saatle radyo, 8 saatle ceride. Bülten okuyanların oranı ise yalnızca %28.
Youth Republic Ajans Başkanı Serhat Gürcü, Iletişim Araçları Istihlak araştırmasıyla ilişkin:
“Bu araştırı tamlık 7 ayda hazırlandı. 4300 gençle ( üniversiteliler, liseliler, müteharrik gençler, okumayan&çalışmayan çoluk çocuk) görüşüldü. Evlere kameralar yerleştirildi, anketler yapıldı. Özetle sunturlu derinlere inildi. Esasen gördük ki gençleri ayrımsız akseptans etmemek gerekiyor. Araştırma’üstelik bu çok kemiksiz gözüküyor. Söz Gelişi liselilerin vakit kaybetmeden % 11’i Facebook reklamlarına tıklarken üniversitelilerde bu cirim % 14’e çıkabiliyor. Deneyimsizlik sonsuz değişen, can kuşu haliyle bizleri ve markaları büyüleyen, ekonominin cümle kalbinde kayran alan aynı gözyaşı grubu. Bu araştırmada onlara medya kanallarıyla bittabi elan ferah ulaşabiliriz? Demin bu soruyu yanıtlıyoruz.” dedi.
Youth Insight Müessis Ortaklarından Gökhan Kavasoğlu: “Hele serencam 10 yılda, gençlerin medya ile ilişkisinin değiştiğini, dönüştüğünü konuşuyoruz amma sözlerimiz alelumum anekdotsal verilere ve biraz üstelik sezgilerimize dayanıyordu. Türkiye’da ilk defa bu kapsamda ve ayrıntıda aynı araştırmayla, bahsettiğimiz dönüşümün boyutları ortaya konmuş oluyor. Antrparantez “bilgisizlik” dediğimiz devasa kitlenin kişi içindeki ayrışmaları ve farklılıkları bile, sanırım ilk defa bu detayda rakamlara dökülüyor. Çıktıların bir kısmı, sezgilerimizi doğruluyor, bir kısmı ise ne kadar gösterişsiz yanılabildiğimizi gösteriyor. “ dedi.
Araştırı künyesi:
Youth Insight medya istihlak araştırmasında 15-30 gözyaşı arası Türk gençliğini 4 değişik ekip yerine ele aldı: Üniversiteliler, Liseliler, Çalışan Çoluk Çocuk ve Çalışmayan gençler.
Üniversiteliler: Türkiye’nin 7 bölgesinde, 36 Devlet, 13 Para üniversitesinde, toplanmış 1515 üniversite öğrencisi ile online soruşturma + 8 Fokus Kol Tartışması
Liseliler: 12 ilde*, lise türüne bakarak Türkiye temsili, bütün 1511 lise öğrencisi ile online sormaca + 4 Fokus Grup Tartışması
Çalışanlar: 12 ilde*, faaliyet hayatının ilk 5 yılında olan güre profesyoneller ile mecmu 661 yüzyüze sormaca + 2 Fokus Kadro Tartışması
Çalışmayanlar: 12 ilde*, seçme yetişek kurumunda okumayan, son 6 aydır çalışmayan ve eğitimine birlikte devam etmeyi düşünmeyen gençler ile mecmu 614 yüzüze sormaca + 2 Fokus Takım Tartışması
*İller: İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir, Ankara, Kayseri, Adana, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep
Bu 4 değişik kesimin yaşam evreleri ve zımnında hayata bakışları birbirinden çok farklı olduğu amacıyla, iletişim araçları tasarruf motivasyonları dahi birbirinden farklılık gösteriyor.
Araştırı çerçevesinde, umum 4.300 online ve yüz yüze anket yapıldı, 16 kol tartışması gerçekleştirildi. Evlerine kameralar yerleştirilip, sülale hayatları incelendi. Çoluk Çocuk, kendilerine verilen günlüklerde kendilerini, günlük yaşamlarını ve kullandıkları temas nev iletişim aracını hayatlarına hangi kadar dahil ettiklerini anlattılar.

Share: