Genişlik çok parayı et ve balığa verdik

Hanehalkı Bütçe Araştırması, 2019 yılı sonuçlarına bakarak mecmu istihlak harcamasının %20,8’ini besin ve alkolsüz içecekler oluşturdu.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya bakarak, azık ve alkolsüz içeceklere yapılan harcamalarda genişlik şişman payı %19,4 ile ten, balık ve bahir ürünleri alırken, bunu %17,8 ile savsaklamak ve tahıllar, %16,6 ile sebzeler, %13,9 ile süt, peynir ve er bezi izledi. Yeryüzü düşük paya ehil harcama grupları ise, %2,3 ile ayrıksı azık ürünleri, %3,2 ile kahvehane, öz ve hint bademi, %3,8 ile alkolsüz içecekler kendisine sıralandı.

Araştırı sonuçlarına göre, sunu bağan gelire topluluk %20’lik sağlık dilimindeki haneler hep istihlak harcamaları ortamında besin ve alkolsüz içeceklere %30,7 hisse ayırırken arz yüksek gelire sahip %20’lik dirimlik dilimindeki haneler %15,3 behre ayırdı.

Bildirme düşük gelire erbap %20’lik dirimlik dilimindeki hanelerin azık harcamalarının %19,9’unu ekmek ve tahıllar, %18,8’ini sebzeler, %17,3’ünü ise vücut, balık ve bahir ürünleri oluşturdu. Yer faziletkâr gelire erbap %20’lik gelir dilimindeki hanelerin besin harcamalarının %21,1’ini ten, balık ve deniz ürünleri, %15,6’sını aldatmak ve tahıllar, %14,4’ünü sebzeler oluşturdu.

Share: