Gözde alışveriş, Irak

ANKARA (A.A) – Güliz Demircan Yücel – Çabucacık mütezayit yer yağı gelirlerini zir bina yatırımlarına ve ithalata yönlendiren Irak, hem bodur hem bile ayrıntılı vadede Türkiye amacıyla, gözde bir ahzüita niteliği taşıyor. Irak’ın ileriye müteveccih yatırım ve baştan organizasyon hedefleri, mecmu sektörler üzere büyük tecim fırsatları sunuyor. Türk girişimcileri üzere basamak, karaca yolları, çipo yolları, sulama sistemleri kabilinden zir bina yatırımları ile hele çimento ilkin olmak için, yapım malzemeleri şanlı aynı alım satım oluşturuyor. Irak’ın baştan inşası için Ulusal Yatırım Komisyonu’nun hazırladığı 750 projenin toplanmış tutarı ise 600 bilyon dolar namına belirlendi. AA muhabirinin İhracatı Ihya Etüt Merkezi’nin (İGEME) Irak raporundan derlediği bilgilere göre, Irak’ta inşaat ve taahhüt sektörü acul tıpkısı büyüme dönemine girdi. Günümüz şartlarına yolsuz evet dahi bozma edilmiş yapıların baştan mensur edildiği, inşaat işleri ve inşaat malzemeleri pazarının geliştiği Irak’ta hesaplı projelerin başında konut gelirken, başlıca madun yapı yatırımları üstelik su temini projeleri, atık akarsu arıtma tesisi, faaliyet santrali, şifahane, ekol ve göz inşaatı, kara yolu, gelgel yolu, köprü ve liman inşaatı alanlarında yoğunlaşıyor. Baştan inşa, onarım ve yapım projelerinin sayısındaki artış ve tahminlere göre, bu alanda gerekli yatırım tutarının 100 milyar civarında olması çimento özellikle olmak için, yapım malzemeleri ve ilgilendiren hisse senedi makineleri ile ekipman pazarının bu nev projelerle önümüzdeki yıllarda sürekli dinamik kalması öngörülüyor. Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Ankara Şubesinin ”Başkent ASİAD” dergisinde bile düz düzlük rapora bakarak, Irak’ta inşaatla ilgilendiren malzemelerin üretimi için faal bir anne mevcut ve Irak hükümeti büyüklük-özel sektör ortaklığı kapsamında ululuk kuruluşlarıyla işbirliği yapacak hususi yatırımcılar aranıyor. Çelik, çimento, tuğla, pencere ve mermer alanında ortaklık fırsatları kâin bulunuyor. Hoppadak Basra’da 44 bin 700 adet yıpranmamış bölük yapılması, 9 bin konutun da yenilenmesi gerektiği ve düşük gelirli ekip için 4 bin 300, mutedil dirimsel grubu üzere 22 bin 700 ve faziletkâr dirimsel grubu üzere üstelik 17 bin 700 adet yıpranmamış basamak ihtiyacı olduğu oranlama ediliyor. Hane edindirmenin ulusal aynı evleviyet olduğu Irak’ta bunun amacıyla balaban miktarda özel sektör yatırımına ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Irak hükümetinin öncelik verdiği alanlar beyninde defa ve demir hat inşaatı, ruh üretimi, ısı yayımı ve tevzi ağları, liman rehabilitasyonu, su ve şebeke arıtma tesislerinin inşası ve rehabilitasyonu bulunuyor. Ince yıllar şişman kerem kuruluşlarının inşaat sektörünü tekeline aldığı, bununla birlikte Irak hükümetinin sektörün nazik ölçüde özelleştirmesine öncelik verdiği ve kerem kuruluşlarının yaptıkları işleri üstlenecek eskimemiş özel ortaklar aramaya başladığı rapor ediliyor. -RESMİ RAKAMLAR, GERÇEĞİ YANSITMIYOR- Irak’ın coğrafi ve geri hizmet avantajları zımnında Türk üstencilik firmaları üzere şişman aynı gizil vaat ettiği, bu çerçevede hele inşaat alanında bölgede ruh gösteren firmaların sayısının arttığı vurgulanıyor. Rapora göre, Türk üstencilik firmalarının sonuç yıllarda Irak’ta üstlendikleri işlere ilgili resmi rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Üstlenilen pek çok projeye ilgili istatistiksel bilginin kayıtlara geçmemesi dolayısıyla köken rakamların çok daha faziletkâr olduğu var sayılıyor. İlk yerine 1981 yılında Irak müteahhitlik pazarına giren Türk firmalarının bu ülkedeki faaliyetleri, çarpışma sonrası dönemde ivme kazanan madun bina ve art bina yatırımları nedeniyle 2003 yılından itibaren hızlandı. 2007 yılında 545 milyon dolar tutarında 39 adet proje üstlenilirken, 2008 yılında bu ölçü 72 skor proje ile 1,43 bilyon dolara ulaştı. Türk üstencilik firmaları Irak’ta 2003-2008 yılları ortada 4,8 bilyon dolar mesabesinde 450’yi aşkın proje üstlendi. Firmalar, yeniden kodifikasyon sürecindeki Irak’ta çeşitli basamak projelerinden askeri tesislere, kat, köprü, baraj kabilinden ast çatı projelerinden okul, şifahane gibi içtimai tesislere mukavemetli çok alanda canlılık gösteriyor. Erbil’dahi yeniden kombinezon faaliyetleri kolaylıkla devam ederken, şehirdeki yapım işlerinin şişman bölümünü Türk firmaları üstlendi. Yıldız Irak’taki 300 civarındaki Türk firmasının 190’ı Erbil’dahi faaliyette bulunuyor. -RİSKLER- bu arada, ülkedeki güvenlik sorunları üstlenilen işlerin yürütülmesini arada sırada zorlaştırıp kesintiye uğratırken, bölgede lüzum yüklenici firma, gerekse taşeron firma olarak gelişim deruhte imkanı artmış olmakla gelişigüzel, üstlenilen işlerin öngörülen şartnamelere akla yatkın şekilde tamamlanmasında gâh mesail yaşanıyor. Türk müteahhitlik firmalarının iş üstlendiği sunu riskli ülkelerden olan Irak’ta Türk firmaları, güvenlik kaygıları dolayısıyla faaliyetlerini çıktı Şimal Irak’a yönlendiriyor. Türk üstencilik ve müşavirlik firmalarının algı talepleri ile hak ediş ödemelerinde geç ödemeler dolayısı ile yaşadığı zararlar da anbean artıyor. Alelhusus bankacılık sisteminin metin işlememesinden yağlık tezce anında topu topu amme kuruluşu olan çalıştıran idarelerinden alınan projelerin sürdürülmesinde birlikte güçlükler yaşanıyor.

Share: