Hanay grubu sigortaları yönetmeliğinde uymazlık

Sigortacılık ve Özel Tekaütlük Düzenleme ve Bakı Kurumu’nun (SEDDK), “Maltalık Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Ayrım Yapılmasına Dair Yönetmelik”i, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Sahn Grubu Sigortaları Yönetmeliği’nin ilgilendiren maddesinde düzlük alan “Müsteşarlık” ibaresi “Gurur” adına değiştirilirken, kurum ise SEDDK olarak belirlendi.

söz konusu yönetmeliğin, 10’uncu maddesinin bir numara fıkrası, “Masraf payı, ara bulucu komisyonu (veya üretim masrafı) ile pres masrafı oranı ve varsa er tecezzi kesintisi oranı tarifelerin özelliklerine göre Çalım eliyle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde müşareket vasıtasıyla belirlenir” şeklinde değiştirildi.

Yapılan değişiklikle sigortadan tecezzi süresinin tamamlanmasını müteakip sonlandırılan sözleşmelerde ayrılma tarihine büyüklüğünde ödenmiş repertuvar primleri toplamına er infirak kesintisi uygulanamayacak.

Erken terk yerinde yalnızca repertuvar primlerine ilişkin kar payı toplamının, ilgilendiren mevzuat kapsamında hesaplanacak algı kesintileri yapıldıktan bilahare küsurat tutarının anlaşılan bire bir oranı şeklinde er tecezzi kesintisi uygulanabilecek.

Yönetmeliğin 15’inci maddesinin bir numara fıkrası kapsamında sonlandırılan sözleşmelerde, infirak tarihine kadar ödenmiş repertuvar primleri ile bunlara ilişkin kar payının toplamı, toplam kar payı tutarından ilişik rüsum düşüldükten sonra mütezayit kar payı tutarı üzerinden şirket vasıtasıyla belirlenmiş oranda yapılacak yetersizlik sonrası sigorta ettirene reddetme edilecek. bahis konusu yetersizlik oranı ise brifing formu ve poliçenin önceki sayfasında sunma bir iki 14’lük puntolarla yazılacak.

1 Ocak 2022’den itibaren meri kılınan talimatname hükümlerini, Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Aranjman ve Denetim Kurulu Başkanı yürütecek.

SEDDK’dan 2022 için ihtişam destekli tarım sigortaları tarifesi

 

SEDDK’dan kefalet senetlerine ilgilendiren açıklama

 

Share: