Hane satışları yüzdelik 14.9 arttı

TÜİK’ten yapılan açıklamaya bakarak, göz satışlarında İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve %19,0 ile yer faziletkâr paya erbap oldu. As sayılarına bakarak İstanbul’u 13 bin 466 konut satışı ve %9,8 behre ile Ankara, 8 bin 218 bölük satışı ve %6,0 hisse ile İzmir izledi. Hane eş sayısının yer az olduğu iller sırasıyla 22 basamak ile Hakkari, 45 konut ile Ardahan ve 84 basamak ile Bayburt oldu.

Bölük satışları Ocak-Ilk Teşrin döneminde %15,2 azaldı

Bölük satışları Sülale-Ekim döneminde tıpkısı esbak yılın tıpkı dönemine bakarak %15,2 azalışla 1 milyon 86 bin 539 adına gerçekleşti.

İpotekli bölük satışları 28 bin 49 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli ev satışları Ekim ayında ayrımsız eski yılın benzeri ayına göre %9,7 artma göstererek 28 bin 49 oldu. Mecmu konut satışları içre ipotekli satışların payı %20,4 namına gerçekleşti. Familya-Ilk Teşrin döneminde gerçekleşen tutulu göz satışları ise tıpkısı geçmiş yılın benzeri dönemine göre %60,7 azalışla 209 bin 904 oldu.

Sair eş türleri sonucunda 109 bin 352 bölük halk değiştirdi

Türkiye genelinde farklı hane satışları Teşrinievvel ayında bir eski yılın aynı ayına bakarak %16,3 artarak 109 bin 352 oldu. Bütün hane satışları ortamında diğer satışların payı %79,6 olarak gerçekleşti. Karı-Ekim döneminde gerçekleşen gayrı bölük satışları ise aynı önceki yılın ayrımsız dönemine göre %17,4 artışla 876 bin 635 oldu.

İlk ahali bölük mir sayısı 41 bin 914 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el göz satış sayısı, Teşrinievvel ayında tıpkı eski yılın tıpkısı ayına bakarak %13,4 artarak 41 bin 914 oldu. Hep ev satışları ortamında önceki umum konut satışının payı %30,5 oldu. İlk halk göz satışları Ocak-Teşrinievvel döneminde ise bir önceki yılın ayrımsız dönemine göre %16,9 azalışla 329 bin 70 olarak gerçekleşti.

İkinci halk basamak satışlarında 95 bin 487 hane el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci halk göz satışları Teşrinievvel ayında bire bir önceki yılın ayrımsız ayına göre %15,6 artım göstererek 95 bin 487 oldu. Hep konut satışları süresince ikinci el göz satışının payı %69,5 oldu. İkinci el ev satışları Sülale-Teşrinievvel döneminde ise tıpkı önceki yılın aynı dönemine bakarak %14,4 azalışla 757 bin 469 kendisine gerçekleşti.

Yabancılara Teşrinievvel ayında 5 bin 893 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan hane satışları Ilk Teşrin ayında aynı esbak yılın benzeri ayına bakarak %12,1 artarak 5 bin 893 oldu. Hep hane satışları zarfında yabancılara yapılan göz satışının payı %4,3 oldu. Yabancılara yapılan hane satışlarında önceki sırayı 2 bin 464 basamak satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 385 hane satışı ile Antalya, 359 göz satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan basamak satışları Aile-Ekim döneminde ise bir geçmiş yılın aynı dönemine göre %38,0 artarak 43 bin 372 oldu.

Büyüklük uyruklarına bakarak arz haddinden fazla basamak satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Teşrinievvel ayında İran vatandaşları Türkiye’den bin 265 basamak satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 926 hane ile Irak, 543 basamak ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Otomotiv üretimi ekim’de azaldı

Model Bankası nema indirimini sürdürecek mi

Yabancıya bölük satışında yeni düzenleme

 

Share: