Haram mal nerelere harcanır?

Istifham: “Elimde bir hacim haram yollardan kazanılmış servet var. Bu parayı müfit istikametinde girmek istiyorum. Ne tavsiye mektubu edersiniz?” Rumuz: Black

Bulunmaz okur! Dinimiz, koca Allah’a lacerem ibadet edileceğini belirlediği kabilinden, insanın fizikî varlığının devamı için lazım olan acun nimetlerinden yararlanmanın ölçülerini üstelik koymuştur. Vahiy ve sünnete nedeniyle dine akıllıca olan kazanç “helâl”, “akman (tîb)” sayılırken bu ölçülere uygunsuz alacak birlikte “haram”, “müstekreh” yahut “kötü (habîs)” rüşvet adını almıştır.

Duaların kabulü ve Cenabıhak’a kulluğun genelleşmesi “helâl idrak”la yakından ilgilidir. Gözyaşlarıyla dua fail fakat ateşçi haram olan tıpkı kul için, Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem)’in buyurduğu; “yediği yasak, giydiği haram, duası şüphesiz kabul olunur?” hadisi, bu gerçeği hep açıklığıyla anlatım kıymetiharbiye.

Dinimiz, Müslümanların yasal işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan realizasyon etmelerini emreder. 

Ali İhsan Asker / ZAMAN

Yasak algı, kendisini elinde bulunduranın malı olmadığı ve haram olduğu amacıyla sadaka, zekât verilmez. “Tanrı (celle celaluhu) güzeldir, paktır, ancak saf olan şeyleri kabul ayar” hadisi layıkıyla bu paralardan faydalı niyetiyle her hayırda bulunulması caiz değildir.

Caiz olmamanın de ötesinde yarayışlı niyetiyle yasak paradan harcayanların vebal kazanacakları de söylenmiştir. Zımnında yasak parayla yapılan bağışlarla camiler, vakıflar ve cemiyet gibi şahs-ı maneviyi baziçe eden kurumlar kirletilmemelidir.

Share: