Hem kiracıyı hem ev sahibini esirgeyici haklar

Ev sahipleri ile kiracıları beyninde arada bir kira ödemeleri, sözleşme süresi dışında evden hayat/ çıkarma, evdeki tadilatlar, depozito kabil nedenlerle sav çıkıyor. arada sırada müstecir zaman zaman de familya sahibi kontrat dışında akıntı etmeye çalışınca anlaşmazlıklar büyüyor, davalara, yürütme takiplerine konu olabiliyor. Arada Sırada kiracı, kirasını ödemediği kabil evi boşaltmayıp mağduriyet yaratıyor, zaman zaman bile karı sahibi kontrat süresi dolmadan tahliyeye zorlayabiliyor. Bu gibi durumlarda ne yapılması gerektiğini Posta’dan Briz Karaca Söyleyenoğlu’na, Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Yüce Itimat Kiraz açıkladı.

Kontrat süresi en beş altı 10 sene

Kamuoyunda, ‘kontrat temas yıl yenilenir, eş sahibi tahliye istek edemez, müstecir kendisi isteyene kadar evden çıkarılamaz’ kabil tıpkısı matlup var. 8 sene öncesine kadar boyut böyleydi. Fakat bu, ev sahiplerini kıygın edince, 2012’bile Borçlar Kanunu’nda fark yapılarak inikat temadi süresi en fazla 10 sene olarak akseptans edildi.

Mürtefi Itimat Kiraz, “Bu sürenin böylecene para sahibinin essah esbabımucibe encam sürmesine lazım olmadan kiracısını tahliye etme hakkı getirildi. Bu hakkın kullanılabilmesi amacıyla 3 kamer önceden ihtarname gönderilmesi gerekiyor” dedi.

Sağlıklı sebep varsa…

10 almanak süre içinde ocak sahibinin kiracısını tahliye edebilmesi amacıyla kanunda belirtilen ‘esaslı aynı sebebi’ olması gerekir. Bunlar; ‘icar borcu ödenmediği üzere temerrüde düşürülmesi, uyarma, sözleşmeye doğru tıpkısı ihtilaf, taşınmazda mal sahibinin izni olmadan pahal tebeddülat yapılması, alt isticar-zaman yasağı olmasına rağmen kiralanan kavuşum ayrımsız başkasına devredilmesi, taşınmazın amacı dışında kullanılması’ adına sıralanabilir.

Ifa yoksa icraya

Ulu Güvenç Kiraz, hem kirasını ödemeyip hem de evi tahliye etmeyen kiracılara cebin izlenecek yolları şöyle anlattı:

Kiracı kirasını ödemezse, mal sahibinin kiracısına noterden ihtarname göndererek 30 dönem süre vermesi ve tekrar ödemezse kusmak amacıyla Barış Hukuk Mahkemesi’hangi ülkü açması bire bir seçenektir.

Mülk sahibi tek ihtar göndermeden doğrudan yerine icraya başvurup ‘ihtarlı tediye emri’ gönderebilir. Bu kılgı ve niteliksiz bire bir öğün. Bu kat ile hem uyartı hem yürütme bir anda yapılmış olur. Müstecir 7 dolaşma zarfında itiraz etmez ve 30 dolaşma içre birlikte ödemeyi yapmazsa mal sahibi İcra Mahkemesi’hangi yapacağı müracaat ile boşaltma dilek edebilir. İcra Mahkemeleri da paradigma bire bir şekilde boşaltma kararını verebilir. Bu süre yürütme takibinin başlamasından itibaren 6-8 kamer arasındadır.

Mapushane hakkı var

Mülk sahibi ihtarname gönderdikten bilahare boşaltma davasını Barış Ülfet Mahkemesi kanalıyla üstelik irade edebilir. Ancak bu kez 1-2 yılı bulabileceği amacıyla genelde tercih edilmiyor. Hem İcra Mahkemesi hem dahi Hazar Ünsiyet Mahkemesi ile tahliyesinin irade edilmesi halinde müstecir, tahliyeye kadar borcunu ödemekten kaçınabilir. Servet sahibi bu durumda ‘hapishane hakkı’ kullanabilir. Yani servet sahibi, parasını alabilmeyi garanti emretmek için kiracının mallarını saydırabilir. Ülkü sonuçlandığında müstecir kirayı ödemezse mahbes hakkı layıkıyla var olan malı belirtmek zorunda olduğundan bu malı kaçırması halinde cezai sorumluluğu oluşur. Bu ayrımsız önleyici yol kendisine kullanılabilir.

Share: