İhraç edilen araçlara ÖTV desteği

Dirimsel İdaresi Başkanlığınca, “İhraç Edilen Yağız Taşıtlarında Derkenar İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının ÖTV Tutarlarında Yapılan Idrak Farklılaştırmasına İlişkin Hususi Istihlak Vergisi (I) Dar Liste Uygulama Umumi Tebliği’nde Başkalık Yapılmasına Dayalı Manifesto Taslağı” hazırlandı.

Taslakla, Türkiye’de üretilerek ihraç edilen tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet kadar ÖTV’ye bağımlı motorlu karaca taşıtlarının, üretim süreçlerinde mergup geçmiş dolum yağlarının baştan sona akaryakıtlarının mahsus aynı kısmına ilgili ÖTV tutarlarının, bu taşıtların istihsal maliyetlerinin düşürülerek çağ ihracatının heveslendirme edilmesi ve bu alanda rakiplik gücünün artırılması için ÖTV’den arındırılmasına ait esaslar saha alıyor.

Buna bakarak, önceki dolumda ÖTV tutarı akim namına uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir dünyalık adedi için binek araçlarda “7” litreyi, motosikletlerde, “2” litreyi, sair taşıtlarda ise “15” litreyi geçemeyecek.

İlk dolum yağları ve akaryakıtlarına henüz önceki geçerli alacak tutarı amacıyla iskontolu idrak uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, esmer taşıtı imalatçılarına iadeli yöntemiyle uygulanması akıllıca görüldü.

İlk dolum düşman ve akaryakıt kapsamına, yağız taşıtlarının, kullanıma amade ayla getirilebilmesi için motosiklet, vites kutusu, diferansiyel ya dahi yakıt deposu kabilinden bölümlerine imalatçıları aracılığıyla ensiz içinde ilk kez konulan madeni yağ ve akaryakıt türleri girecek.

Uygulamaya göre, evvel dolum yağları ve akaryakıtlarının ihraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak için imalatçılara tesliminde, bu malların alacak tutarları üzerinden ÖTV beyan edilerek ödeme yapılacak.

Bu akaryakıt ve yağlarda iadeli uygulamasından yararlanılabilmesi için bunların ithal veya satın alma tarihini strateji eden ay başından itibaren 12 ay içinde esmer taşıtlarının istihsal sürecinde çıkacak ve üretilen bu kara taşıtlarının de tekrar tıpkısı sürede ihraç edilmiş olması gerekecek.

Aplikasyon kapsamındaki ÖTV iadesini, çabucak ancak içinde üretilerek ihraç edilmiş kara taşıtlarının istihsal sürecinde geçmiş dolum yağları ve akaryakıtlarını kullanan imalatçılar talep edebilecek.

İlk dolum yağlarında tüm, geçmiş dolum akaryakıtlarında pusat türüne bakarak “2”, “7” ve “15” litrelik kısmı için iade murat edilebilecek.

İade talebi, süresi zarfında genel ağ alacak dairesi üzerinden KDV yönünden sadık olunan vergi dairesine verilecek ölçün iade kâm dilekçesi ile elektronik ortamda yapılacak ancak şartlara makul kullanımın yapılmış olması kaydıyla ihracatın 12’nci ay ortamında gerçekleşmesi durumunda buna ilişkin iadeli talepleri, bu kocaoğlan strateji eden kamer sonuna kadar yapılabilecek. Bu süreler geçtikten bilahare iadeli irade edilemeyecek.

Share: