İkinci elde satışlar durdu, fiyatların düşmesi bekleniyor

Kaynak ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının laf ile ilgili Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde ” 2021 yılı amacıyla baştan valüasyon oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) namına belirleme edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Biçimsel Ceride’birlikte yayımlanan Rüşvet Usul Kanunu Genel Tebliği (Aralık No:533) ile car edilmiş bulunmaktadır. Antrparantez 8/12/2021 günlü ve 4892 mahdut Cumhur Reisi Kararıyla bahis konusu yeniden valüasyon oranı, 197 çevrilmiş Kanunun 5 inci maddesinde meydan düzlük (I) sayılı prospektüs, 6 ncı maddesinde kayran kayran (II) ve (IV) çevrilmiş tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde düzlük düzlük (I/A) az tarifesinde mevcut taşıtlar için, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak için % 25 (yirmi beş) kendisine belirlenmiştir. “ denildi.

Buna bakarak, 1/1/2018 tarihinden (bu ruz dahil) sonra vasıta ve tescil edilen araba, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve aynı taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) çevrilmiş tarifeye bakarak vergilendirilecek:

Share: