İklim krizi kahvehane ve çikolata kaynaklarını dahi vuracak!

Hollanda’üstelik yapılan kullanılmamış ayrımsız araştırmada, global abuhava değişikliğinin Avrupa ülkelerinin kıraathane ve çikolata kaynaklarını etraflıca etkilediği ve ilerleyen yıllarda üretim kesintisine neden olabileceği açıklandı.

Araştırmayı yönetmen Vrije Üniversitesi’nden Dr. Ertuğ Erçin, “Say, ticaretle global olarak pekâlâ birbirimize tutkun olduğumuzu ve sınırlarımızın dışındaki iklim kaynaklı felaketlerin yaşamlarımızı şüphesiz doğrudan etkilediğini gösteriyor. Bunu henüz fazla görmezden gelemeyiz” dedi.

NTV’deki habere bakarak; Araştırmada antrparantez birçok gıdada beğenilen palm hasım ithalatı ile Avrupa Birliği’ndeki kümes hayvanları amacıyla temel ağızotu olan soya ithalatında üstelik yüksek bire bir od olduğunu tespit ettiklerini aktarıldı.

‘KAHVE, HINT BADEMI, ŞEKER KAMIŞI, PALM YAĞI VE SOYA FASULYESİ’

Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmada, “Yakın gelecekte, dünyanın sair bölgelerinde artan kuraklık dolayısıyla AB’ye mukannen mahsullerin arzı kesintiye uğrayabilir” denirken, “Kahvehane, kakao, şeker kamışı, palm düşman ve soya, abuhava açısından arz savunmasız ithal ürünlerdir” ifadeleri meydan aldı.

Araştırmayı gerçekleştiren bili insanları geçtiğimiz 25 sene içerisinde üretilen mahsüllerin yüzde 7’sinin savunmasız durumda olduğunu bildirirken, karbon tart seviyeleri ayn önüne alındığında tart seviyesi azalsa da önümüzdeki 25 sene içerisinde mahsüllerin yüzdelik 37’sinin etkileneceği belirtildi.

BAŞAT VE DİĞER İKLİM SORUNLARI HENÜZ BILE ETKİLEYECEK

Hele Brezilya, Vietnam, Kolombiya ve Kenya’birlikte yaşanan üretim kıtlığının kıraathane ve çikolata fiyatlarını kebir oranda artıracağı bildirilirken analizin yalnız kuraklığı dikkate aldığı, dominant ve başka iklim sorunları de göz önüne alındığında durumun henüz birlikte kötüleşebileceğinin şeş çizildi.

Araştırmayı müdür Hollanda’daki R2Water Araştırma ve Danışmanlık ile Vrije Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ertuğ Erçin, “Mücahede, tecim tarafından küresel yerine elbet birbirimize mecbur olduğumuza, sınırlarımızın dışındaki iklim kaynaklı felaketlerin yaşamlarımıza pekâlâ doğrudan dokunabileceğine dair kanıtlar sunuyor” derken “Bunu daha fazla görmezden gelemeyiz” dedi.

DEĞME ÜÇ KAHVEDEN BİRİ AB’DE İÇİLİYOR

Raporda, hele Avrupa Birliği ülkelerinin dünyadaki kahvenin üçte birini tükettiği ve bunun yarısının, global istinas arttıkça kuraklığa alın oldukça savunmasız olan Brezilya ve Vietnam’dan geldiği bildirilirken, hint bademi ithalatının yüzdelik 28’inin 2050’de faziletkâr düzenlilik açığı olan yerlerden olacağını oranlama edildiği bildirildi.

Mücahede ekibinden sıfır fakat konuyla ilişik açıklamada mevcut İskoçya James Hutton Enstitüsü’nden Mike Rivington, araştırmanın akva olduğunu söylerken, “Besin sistemlerinin bölgesel iklim değişikliği şiddetli olaylarına uzlaşma nail olmak için daha elastik ağıl gelmesi gerekecek” dedi.

İklim krizi mali sistemi çökertecek

 

İklim kriziyle mücadelede 6 aşırı ve enerjik formül

 

Share: