İş dünyasında veliaht koçluğu yaygınlaşıyor

Türkiye’de işletmelerin yüzdelik 95’ini ocak şirketlerinin oluşturduğu, sayı farkı ömrünün 25 yıl olduğu, vakit kaybetmeden yüzdelik 30’unun ikinci kuşağa, yüzde 12’sinin üçüncü kuşağa geçebildiği, dördüncü kuşağa aktarılabilenlerinin oranının ise yüzdelik üçte kaldığı belirtiliyor.

EMCC (European Mentoring & Coaching Council /Avrupa Mentorluk ve Antrenörlük Konseyi) Türkiye Başkanı Evrim Cabbaroğlu antrenörlük ve mentorluk uygulamalarından; Sürdürülebilirlik Koçluğu, Tersine Mentorluk, İK Mentorluğu, İşletme Koçluğu, Girişimcilik Koçluğu ve Tepe Yönetici Koçluğunun beraberinde Veliaht Koçluğu çalışmalarının arttığına özen çekiyor. Evrim Cabbaroğlu heveskâr tutumlu koçluğunun bir dalı olan Veliaht Koçluğunun, ev şirketlerinde patron çocuklarına yönelik yapılan koçluk hizmeti olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “İş dünyasında bakir fikirler gidermek, üretilen fikirleri hayata eylemek, çalışanların değişime direncinin birlikte eş büyüklerinin direnci, inovasyon sürecini ve sürdürülebilir ayraç olmayı zorlaştırıyor. Koçlar ve mentorların desteğiyle proses kolaylaştırılıyor, şahsi, heveskâr potansiyeller en üst seviyeye çıkarılıyor. Türkiye ekonomisinin büyümesinde, markalaşmasında ve endüstriyel envestisman hedeflerinde, Familya şirketlerinin payı balaban olduğu amacıyla Veliaht Koçluğu çalışmalarının önemi devir geçtikçe artıyor” dedi.

Fortune 500 listesinde Amerika’bile mevcut tekmil şirketlerin %35’kayınbirader, eskimemiş işletmelerin ise %78’ini oluştururken, istihdamın %62’sini de karı şirketleri sağlıyorlar. Averaj pres ömrünün 78 yıl olduğu eş şirketlerinin Dünya’birlikte yükselişte olduğu vurgulanıyor.

Türkiye’birlikte koçluk ve mentorluk uygulamalarının öneminin anlatıldığı, birçok kurumsal şirketin ağırbaşlılık ve dönüşümü hedefledikleri ve bu hedefi gerçekleştirebilmek için benzer çalıştırıcılık ve mentorluk çalışmalarının paylaşılacağı EMCC Türkiye Mentorluk, Çalıştırıcılık ve Süpervizyon Konferansı 21 – 22 Kasım tarihlerinde yapılıyor. 

Konferansta, Çalıştırıcılık ve mentorluğun yansımaları yöneticiler tarafından değerlendirilerek, işletme koçluğu, mızıka koçluğu, başlama-up ve karı girişimciler amacıyla mentorluk çalışmalarının önemine değiniliyor. Taşıt ve izlence detaylarına yankılanmak üzere www.etkinlik.emccturkiye.org   adresini mülakat edebilirsiniz.

Share: