İşletmeler ‘Kurumsal Yaşam’la tanışıyor

Acun benzeri hareket içerisinde. Bireyin bağırsak dünyasından başlayan, fiziki çevreye yayılan bu hisse senedi ve değişim, alışkanlıklarımıza yansıyor. Dirim alışkanlıkları, kemirmek alışkanlıkları, canlılık alışkanlıkları kabilinden sıralayabileceğimiz uzunca tıpkısı alışkınlık listesi gün geçtikçe farklılaşıyor. Bireyde oluşan bu cereyan kurumlara de yansıyor. Kurumsallaşan, markalaşma sürecine giren işletmeler bu sürece personel adaptasyonunu tedarik etmek amacı ile zatî aksiyon eğitimi, kadro yönetimi, motivasyon, ahit yönetimi kadar eğitimler düzenliyor. İş odaklı olan ve takat sınırı yönetimi, olgunluk kadar amaçlara hizmet eden bu eğitimler kurumların vazgeçilmezi haline geliyor. Bunun yanında çalışan mutluluğunu arttıracak eğitimlerde gündeme geliyor. Kurumlar açısından hasıl safiha bu.

Çalışanlarlar açısından bakıldığında ise şişman benzeri bölümü bu garip eğitimlerden hoşnut olmakla birlikte, eğitimlerin rutine oturtulmuş olmasından hava mutsuz olduklarını tabir ediyor. Eğitimin daha bireye özel olması gerektiğini söyleyen katılımcılar yaşadıkları farkındalıklar ile eğitim süresince antrparantez eğitimden ahir tıpkı müddet elan bahtiyar olduklarını ancak kısa tıpkı müddet bilahare yaşanılan, konuşulan yekpare konuları rafa kaldırılarak, maatteessüf unutulduğunu rapor ediyor. Çözme böyle olunca kurumların bu eğitimleri daha kalın yeniden etmeleri gerekiyor. Fertler içinse böylelikle etraflı vadeli bir kâr sağlanamadığından eğitime olan inanç yitirilmeye başlanıyor.

Mesai Eğitim Bilimi Müşavirlik şirketinin ve www.burcinalpacar.com – Değişim Yönetimi sitesinin kurucusu Bireysel ve Kurumsal Yaşam Danışmanı Burçin ALPACAR konuyu şöyle yorumluyor ‘eğitim farkındalık görüntülemek, bilgilendirmek ve misil yorumlamak amaçlıdır. Rastgele ne büyüklüğünde bireyle veya kurumla bir fiyat karşılığı sözleşme sağlanıyor ve bu kavil konuyu ticari boyuta taşıyor olsa bile eğitim işi dilek işidir. Manevi yönü ağırdır. Eğitmenin bu gönüllük ile hareket etmesi önemlidir. Eğitmen, eğitimin kaderini belirleyen sunu koskocaman unsurdur. Katılımcıları konuya dahil edebilmek, odaklamak, katılımcıya kendisi için sağlayacağı yararı beyan etmek, eğitmenin gerçek görevidir. Eğitmen realist olmalı ve gerçekler üzerine konuşuyor olmalıdır. Bu sebeple önceleri hazırlanmış eğitim bilimi metinleri ile değil eğitim verilecek gruba yönelik tıpkı eğitim bilimi metni alıştırmak gerekir. Bizler tek konuda hazır aynı yetişek metni bulundurmayız. Öncelikle yetişek verilecek hava ve katılımcılarımız ile tanışır; nelere ihtiyaçları olduğunu tayin ederek cereyan ederiz.

Farkındalık yaratmak peki, fakat terbiye böylelikle kişiyi farkındalıkları ile beraberce ve ne yöne gideceğini bilmez halde bırakmamak gerekir. Müşavir defa foto olandır. Seçimler katılımcıya ilgilendiren tevessül etmek ile gelişigüzel müşavir eğitmen alternatiflerini sunuyor olmalıdır. Genişlik önemlisi ‘dürtmek’tir. Kurumsal dirim…bir ruhu düzen ayar. Herhangi Bir kurumun tıpkı ruhu olmalıdır. Ve çalışanları bu ruhu anlamalı, sahiplenmelidir. Bizler katılımcılarımızın hayatlarına değeriz. Yüreklerine değeriz ve onların ruhu ile alım ruhu ortada kurduğumuz köprüler ile benzeri dirim tarzı yaratırız. Bu forma kurumsal dirim kavramı olarak ortaya yarar. Eğitimlerimizin yeryüzü oylumlu farkı bile şudur ‘katılımcılarımız söz konusu eğitimin sadece kurum yararını arttırmak için değil, kişi bahtiyarlık ve bolluk düzeylerini, başarılarını yükseltmek amacıyla üstelik düzenlendiğini farkındadır. Önemsendiklerini hissederler. Ve bu önemsenmeyi kurumlarına duydukları can ilişki ile ödüllendirirler.

Ince vukuf için; www.burcinalpacar.com veya www.sayltd.com

Share: