İstanbul’da sunma aşkın yatırım eriştirme ve haberleşmeye

AA muhabirinin İstanbul İl Eş Güdüm Oturmuş 2019 verilerinden derlediği bilgilere göre, yatırımcı nahiye ve il kuruluşlarınca 2019 yılında toplam maliyeti 185 bilyon 9 milyon teklik olan 1.091 proje uygulandı.

Sabık yıl 317 proje tamamlanırken, nakdi gerçekleşme oranı yüzdelik 44,6 oldu. 2019’da 32 bilyon 6 milyon teklik olan sene içi ödeneğin 14 milyar 270 milyon lirası harcandı.

Toplam projelerin 1.043’ü umumi ve hususi bütçeli kuruluşlarca yürütülürken, bahis konusu projelerin maliyeti 98 milyar 757 milyon liralık oldu.

İlçe belediyeleri dışında mahalli idareler tarafından yürütülen dış kredili yatırımlar dahil koyulmak amacıyla 48 projenin bütün tutarının 86 milyar 252 milyon liralık yerine gerçekleşti.

Eğitim-firez ve afiyet alanında arz çok yatırım Şişli’ye

Geçen sene ayrılan ödeneğin sektörel dağılımına bakıldığında iblağ ve haberleşme sektörünün yüzdelik 56,3 ile geçmiş sırada meydan aldığı görüldü.

Tahsisat dağılımında eğitim yüzde 9,4, keyif yüzde 4,4, erke yüzde 2,6 ve sair amme hizmetleri sektörleri yüzdelik 27,2 paya eş.

Yetişek, ekin ve keyif alanında sunu fazla envestisman harcamasının 361 milyon liralık ile Şişli, 311 milyon teklik ile Fatih ve 176 milyon liralık ile Kadıköy ilçelerine yapıldığı bildirildi.

Share: