İstanbul’da yapılması planlanan o hastanenin imar planı durduruldu

Yer ve Kentçilik Bakanlığı, 2017 yılında Bakırköy Zuhuratbaba’da kestirmece 1 milyon metrekarelik alanda kâin 1927 yılından beri bakım veren Bakırköy Ruh ve Asap Hastalıkları Hastanesi ile Sinan Yiğitlik Spor Salonu üzere mamure planı değişikliği yapmıştı. Yıpranmamış plana bakarak tarihi şifahane yenilenip melfuf binalar yapılacak, alana bir bile içtimai kasılma nesir edilecekti. Binlerce ağacın bulunduğu ormanlık arazide yapılacak yapım çalışmalarına cebin bire bir çok gösteri düzenlenmişti. Mimarlar Odası ve Kent Plancıları Odası dahi bu araziye yapılması planlanan Site Hastanesi üzere Kasaba ve Kentçilik Bakanlığı aracılığıyla hazırlanan ve 20 Nisan 2017 tarihinde onaylanan bayındırlık planlarının iptali istemi ile sorun açmıştı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından görülen sav 7 Antrakt 2018 tarihinde karara bağlandı. Murafaa kararında “planlarda amme yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine uygunluk görülmemiştir” denilerek uygulanması halinde telafisi dokunaklı engel doğurabilecek nitelikte kâin imar planlarının yürütmesi oybirliği ile durduruldu.

BİLİRKİŞİ: YOĞUN YAPILAŞMA

Karara esas teşkil fail bilirkişi raporunda fark ile tıpkı önceki plandaki yeşil alan fonksiyonunun değiştiği, esenlik tesisi kendisine tanımlanan alanda belirlenen 1 benzer değerinin çok mefret tıpkı yapılaşma yoğunluğu getirdiği kaydedildi. Bu yapılaşmanın, kisik ağaçların bulunduğu alanda yer almasının planın olumsuz yönlerinden biri namına ortaya çıktığı vurgulandı. 866 bin 490 metrekarelik alanı havi sağlık tesisi alanında tecim ve bakım fonksiyonlarının de düz aldığına özen çekilen raporda, “Bu boyutta bir afiyet yerleşkesinde yatarak yahut ayakta tedavi görecek pestil kapasitesinin, sağlık ve tecim hizmetlerinin gerektirdiği iş gücü kapasitesinin yaratacağı trafik büyüklüğünün çekim raporu ve traksiyon hükümlerinde açıklanmadığı” tespiti yapıldı.

DURUŞMA: EKSİKLİKLER İÇERİYOR

Ehlivukuf raporunu asıl alarak dosyayı karara bağlayan duruşma, plan değişikliğinin; lüzumlu parsel gerekse tasrif bütünlüğü açısından değerlendirildiğinde planlama teknikleri ve kentçilik ilkeleri açısından belirsizlikler ve eksiklikler içerdiğine vurgu yaptı.

KARAYOLU YETERSİZ KALIR

Kararda, 800 bin metrekarenin üzerinde bir yapılaşmış alanına cemaat olacak afiyet tesisinin yaratacağı gidiş geliş çekiminin, planlarda gösterilen karayolu ulaşım sistemiyle karşılanabileceği konusunda vahim şüpheler oluştuğu rapor edildi. Bu büyüklükteki bire bir üretim amacıyla muvasala olanaklarının hoppadak karayolu sistemine dayandırılmasının akla yatkın olmadığı, ayrıca yine bu büyüklüklerdeki kullanımlar üzere daha planlama aşamasında şümullü bire bir ulaşım analizi yapılmasının muktezi olduğu belirtildi.

“YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Planda öngörülen büyüklüklerde tıpkısı yıpranmamış afiyet kuruluş alanı hizmete girdiğinde bakım etki alanı içindeki imar planlarında önerilmiş diğer “eskimemiş” afiyet kuruluş alanlarının durumunun hangi olacağının Vekâlet düzeyinde muayyen cazibe, program ve politikalara bağlanması gerektiği rapor edilerek ait mamure planlarında keyif üretim alanlarının baştan gözden geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

“KAMU KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANILMADI”

Iztırar görülmesi halinde fonksiyonlarda değişiklik önerilerinin gündeme getirilmesinin muktezi olduğu, planların bahsedilen sıkıntı alanları ile değerlendirmeler içermeden elden sınırlı bire bir parselle ilgili kullanma ve yapılaşma kararları getirilmesinin planlama teknikleri, kentçilik ilkeleri ve genel olarak kentin toprak kullanımı için akla yatkın olmadığı vurgulandı. Kararda “Amme kaynaklarının etkili ve artağan bire bir şekilde kullanılmadığı anlaşıldığından, sevgili konusu planlarda kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine uygunluk görülmemiştir” denildi.(Dinamit Güvemli/Sözcü)

Share: