İstanbul’un borçluluk haritası

İstanbul Kent Yoksulluğu Araştırması’na bakarak, hanelerin yüzdelik 28,1’inde dört kişiden fazla yaşıyor. Yüzdelik 47,3’ü ahenkli gelire erbap değilken, yüzdelik 7 oranında çocuk işçi bulunuyor. Yüzde 92,6’sı, borçlanmadan ekstra 1.000 TL’lik tıpkısı harcamayı karşılayabilecek durumda değil. Kredi iri sahiplerinin yüzdelik 57’si borçlu iken, sunu çok namus borcu, bankalara işlenmiş durumda. Ana ihtiyaçlarını karşılamaktan de mahrum olan hanelerin yüzdelik 83’ünde bir tane birey dirimlik getirici. Yüzde 11,6’sı çamaşır makinesine yüzdelik 49,3’ü ise çakılı evet dahi kıpırdak internete topluluk değil.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’birlikte şehir yoksulluğuna ilgili araştırma yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Nisan 2020 döneminde toplumsal arkalama başvurusu fail ve hanehalkı maaş geliri 2 bin 500 TL ve altında olan hanelerden, bin 228 haneyle elektronik beyin destekli telefon (CATI) anketi yöntemiyle, bilgi toplandı. Görüşmeler, 33 ilçe, 195 mahallede, 15-30
Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Anket sonuçları Mayıs 2020 İstanbul Şehir Yoksulluğu Bülteni’nde kayran aldı.

Müteharrik kişilerin olduğu hanelerin yüzdelik 89,3’ünde biricik sevimli sağlık getirici faaliyette bulunuyor. İki kişinin çalıştığı ailelerin oranı yüzde 9,7. Çocuklu hanelerin yüzde 7’si, 18 gözyaşı altında etkin çocuklara ehil.

Hanelerde, güven kartı sahipliği oranı yüzdelik 35,2 iken, bunların yüzdelik 57’sinin biriken borcunun olduğu kaydedildi. Katılımcıların yüzdelik 5,7’si ise itimat kartı olmamasına karşın, borçlarını ödemeye bitmeme ettiğini belirtti.

Borçlanma yeryüzü çok bankalardan yapılırken, ikinci tam esnaf vadi aldı. Hanelerin yüzdelik 33,7’si fücceten fazla yere medyun. Hanelerin yüzde 70,6’sının kredi kartı ve cesaret olarak bankalara, yüzde 20’sinin esnafa, yüzdelik 14,3’ünün ise akrabalarına borçlu olduğu görüldü.

Hanelerin yüzde 91,8’i haftada sunma birkaç iki yol ten, tavuk ya birlikte balık içeren yemeği karşılayabilecek durumda değil. Yüzdelik 94,3’ü eskimiş mobilyalarını değiştiremiyor. Yüzde 92,6’sı gerekseme olduğunda rastgele devir yıpranmamış kıyafetler alamıyor. Yüzdelik 89,6’sı ise evini istediği büyüklüğünde ısıtıp soğutamıyor.

Hanelerin yüzde 92,6’sı 1.000 TL tutarında hayret ayrımsız harcamayı borçlanmadan özlük imkânlarıyla karşılayabilecek durumda olmadığını belirtti. Borçlanmadan karşılayabileceklerin oranı yüzdelik 7,4 oldu.

Hanelerde kayran alan kişilerin yüzde 53,5’inin sigorta kaydı namevcut yüzde 47,3’ü ise ağır ezgi ayrımsız gelire sahip değil. Çığır dağılımına bakıldığında ise katılımcıların yüzdelik 37,2’si benzeri mesleğinin olmadığını belirtirken, mesleğini iştirakçi adına belirtenler yüzde 23,5, oluşum sektörü kendisine belirtenler ise yüzdelik 11,5 oranında gözlendi.

Hanelerin yüzdelik 40,1’inde etki makinesi, yüzdelik 11,6’sında çamaşır makinesi bulunmuyor. Yalnız yüzdelik 1,1’inde iklimleme cihazı bulunurken, LCD/LED/Plazma TV bulunmayanların oranı ise yüzdelik 29 adına kaydedildi.

İnternete muvasala açısından hanelerin yüzdelik 35,8’inde sabit tarz aboneliği, yüzde 12,6’sında vakit kaybetmeden müteharrik abonelik, yüzdelik 2,3’ünde temas iki aboneliğin birlikte kâin olduğu kaydedildi.

Haneler zarfında arz faziletkâr paya yüzdelik 30,3 ile dört yabanlık aileler sahipken, tek kişinin yaşadığı hanelerin oranı yüzde 5,6 oldu.

Çocuklu haneler süresince 3 ve elan çok sayıda çocuğun yaşadığı evre oranı yüzde 31,5 iken, iki çocuklu haneler yüzde 44,4 ile sunu aşkın paya sahip oldu. Çocukların yüzde 62,5’i okula gidiyor.
Hanelerin yüzdelik 26,4’ünde 65 yaş üstü erat yaşıyor.

Share: