İşverenin derdi kadınların elbisesi

Araştırmada, kadınların yüzdelik 16’sı amirlerinin giyimlerine karıştığını ve yüzde 7’si birlikte saçlarına ve makyajlarına karıştıklarını belirtti. Çalışma arkadaşlarına ilişik verilen cevaplarda ise kadınların yüzde 17’si say arkadaşlarının kendilerine imtina etmek göstermediklerini ve yüzde 11’i dahi mücahede arkadaşlarının kendilerini takdir etmediklerini tabir etti.

KESK-AR, Kadına Yönelik Çabukluk Araştırması sonuçlarını açıkladı. 15 ilde 972 kişiyle karşı karşıya görüşülerek hazırlanan Araştırı’üstelik kadınlara kamusal düzlük yerine tanımlanan işyeri, çıkmaz ve kamusal gösterişli-kolluk kuvvetleri özellikle kalkmak amacıyla kadınların şiddete ilgili deneyimlerini, şiddete maruz minval kalmadıklarını ve hovarda kafa etme yollarını, kullandıkları el birliği ağlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen sorular yöneltildi.

KADINLARIN YÜZDE 30’U AMİRLERİ TARAFINDAN TAKDİR EDİLMİYOR
Araştırmada kapsamında amme emekçisi kadınlara yöneltilen “İşyerinde aşağıdaki davranışlardan herhangi biriyle karşılaştınız mı?”sorusuna, kadınların yüzdelik 30’u amirleri aracılığıyla takdir edilmediklerini, yüzdelik 25’i aksiyon yükünün çok olduğunu, yüzdelik 24’ü amirlerinin kendilerine bağırdığını, yüzde 22’si namına korku gösterilmediğini, yüzdelik 13’ü dinlenilmediklerini ve yüzde 11’i da tezyifkâr davranışlarla, tavırlarla karşılaştıkları yanıtını verdi.

Bunun yanı sıra, kadınların yüzde 16’sı amirlerinin giyimlerine yüzde 7’si saçlarına ve makyajlarına karıştıklarını belirtti. Iş arkadaşlarına ait verilen cevaplarda ise kadınların yüzdelik 17’si faaliyet arkadaşlarının kendilerine içtinap etmek göstermediklerini ve yüzdelik 11’i birlikte faaliyet arkadaşlarının kendilerini ölçüm etmediklerini anlatım etti.

SOKAKTA ÜSTELIK BOYUT KÖTÜ
Kamu emekçisi kadınlara sokakta karşılaştıkları durumlar bile soruldu. Bu soruya verilen cevaplar doğrultusunda kamu emekçisi kadınların dörtte birinin sokakta fiziki taciz ve sarkıntılığa maruz kaldığı sonucu ortaya çıktı. Amme emekçisi kadınların yüzde 24,7’si bu soruya karşılık adına izlenilip izlem edildiğini, yüzdelik 22,1’i aşağılayıcı müstehzi çizgi ve tavırlarla yüz yüze kaldığı yanıtını verdi.

Kadınların sokakta uygulanan şiddete karşı geliştirdikleri alın koyma mekanizmalarına bakıldığında ise nara eyleminin özellikle geldiği gözlendi. Araştırmada, kadınların kısaca beşte birinin ise hiçbir şey yapmadığı rapor edildi.

KADINLARIN YÜZDELIK 16’SI POLİSİN KENDİSİNE BAĞIRDIĞINI SÖYLEDİ
Kadınlara, kamusal zorla, devletin, kolluk kuvvetlerinin temas davranışına maruz hat kalmadıkları soruldu. Bu soruya cevaben kamu emekçisi kadınların yüzde 16,2’si kolluk kuvvetlerinin kendilerine bağırdığını ve azarladığını, yüzdelik 11,9’u ise pejoratif ve görkemli tavırlarla karşı karşıya kaldıkları cevabını verdi.

Sendikalı ve sendikasız olarak bakıldığında sendikalı kadınların manşet kuvvetlerinin şiddetine daha aşkın maruz kaldıkları görüldü. Sendikalı kadınların yüzde 20’si aşağılayıcı tavırlarla karşılaştığını, yüzde 17’si taciz edildiklerini ve tecavüz yapıldığını, yüzdelik 15,3’ü polislerin siyasal görüşleri ile alay ettiğini belirtti. (Zümrüdüanka)

Share: